VIAG Congres 2019


congres

3 en 4 november 2019

 


 

                                                                      

 

 

Het VIAG congres

Het VIAG congres is hét evenement voor VIAG leden, IT managers, de integrale manager, managers publieke dienstverlening, de manager bedrijfsvoering en organisatie, gemeentesecretarissen, het bedrijfsleven en ieder ander die zich bezig houdt met het vakgebied.

VIAG en IMG vormen in Nederland dé vakverenigingen voor informatieprofessionals bij gemeenten en hebben het voornemen hun krachten te bundelen met een versterking van herkenbaarheid.

Gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven met een groeiende, leidende en doorslaggevende rol van betekenis van informatie. De informatiesamenleving ontwikkelt zich razendsnel, ingrijpend maar ook kansrijk. Dit stelt hoge eisen aan het functioneren en herinrichten van het professionele (landelijke) netwerk en aan de gemeentelijke organisaties van informatie…..

De informatieprofessionals hebben een leidende en gidsende rol om de waarde van informatie binnen de gemeentelijke context en in samenwerkingsverbanden te helpen verzilveren. Wij willen er zijn voor de informatieprofessionals die leiders en gidsen zijn in de organisatie van de gemeentelijke informatiehuishouding. Vanuit de huidige en toekomstige context zijn de volgende ambities geformuleerd:

1.Versterken van de informatieprofessional in hun rol.

De kennis, vaardigheden en netwerk van de informatieprofessionals zodanig te helpen versterken, dat zij in staat worden gesteld binnen hun gemeente, als gids en leider de organisatie van de informatie te verbeteren teneinde maximaal duurzame impact in de maatschappelijke opgaven te realiseren

2.Beïnvloeding van besluitvorming.

Het evenwichtig en herkenbaar vertegenwoordigen van alle gemeenten en het actief beïnvloeden van alle gremia die een rol hebben in de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening;

3.Zorgdragen voor een samenhangende en geprioriteerde agenda

"Joined Forces"

Afscheid Arend van Beek

 

Tijdens dit VIAG congres nemen wij ook afscheid van onze oud-voorzitter Arend van Beek. Arend van Beek heeft zitting gehad in het VIAG bestuur van maart 2003 tot 1 januari 2019. Eerst als bestuurslid/secretaris, en vanaf 2008 als voorzitter. Tijdens het aperitief op de beursvloer (16.45 uur) bent u in de gelegenheid om Arend van Beek nog even de hand te schudden.

Congreslocatie

 

De locatie dit jaar is congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren https://dewerelt.nl/

Routebeschrijving (eigen vervoer / openbaar vervoer)

U vind de routebeschrijving onder deze link https://dewerelt.nl/contact/routebeschrijving.html  Een groot parkeerterrein (gratis) is aanwezig in bij het congrescentrum

Internet

Wifi is beschikbaar in het gehele complex.

Programma   

Doelstelling is informatie- en kennisoverdracht, bredere toegankelijkheid en gericht op samenwerking/bundelng van krachten. Binnenkort zal het programma volldig ingevuld worden.

Zondag 3 november 2019

17.00 – 23.00 uur       Netwerkavond (incl. dinerbuffet)

Maandag 4 november 2019

07.30 – 09.30 uur       Ontbijt (in Hotel voor de gasten die zijn blijven slapen)

09.00 – 10.00 uur       Ontvangst congresdeelnemers op beursvloer

10.00 – 10.15 uur       Opening door Karen van der Linden, voorzitter VIAG

                                

10.15 – 10.45 uur       Ruud Staijen, Nationale Politie

                                

Ruud is politieman, socioloog en bedrijfskundige. Hij heeft de politie academie gedaan, sociologie gestudeerd in Groningen en heeft in Rotterdam en Berkely Califonia USA zijn MBA gedaan.Van 2013 tot 2018 werkte Ruud als programmamanager Operationele Voorzieningen binnen het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP). Samen met andere heeft hij met succes en veel enthousiasme gewerkt aan de ontwikkeling van de Vernieuwing van de Operationele Informatie Voorziening zowel aan de zijde van de registerende- als de informatieleverende systemen.

Sinds eind 2018 is Ruud programmadirecteur Intensivering en herpositionering Forensische Opsporing. Dit programma wordt uitgewerkt met betrokken partners uit de forensische keten (NFI, OM) en het veld Forensische Opsporing binnen de politie. De opdracht behelst het meer en sneller leveren van betrouwbare en betekenisvolle integrale forensische informatie in opsporingsonderzoeken opdat hiermee richting gegeven kan worden aan het onderzoek en onnodige tijdverspilling in het onderzoek kan worden voorkomen.

Voor het AVP was Ruud districtschef in Arnhem, diensthoofd van de Dienst Bedrijfsinformatie in Amsterdam en diensthoofd van de Afdeling Bijzondere Taken en waarnemend diensthoofd Nationale Recherche informatie bij het Korps Landelijke Politiediensten. Ruuds wortels Liggen in Groningen, waar hij zijn loopbaan is begonnen op straat. Hij kent het werk op straat, in zowel de grote steden, de achterbuurten als het platte land. Heeft ervaring met het recherchewerk, met intelligence. Hij is getraind, gecertificeerd en een ervaren commandant bij het managen van rampen, openbare orde en grote evenementen. Maar ook is hij thuis in de wereld van information strategy, business change, management en IT. Een zeldzame combinatie die maar weinig te vinden is ...

10.50 – 11.20 uur       Common Ground, wat betekent dit voor uw gemeente

                                 Spreker VNG realisatie (naam volgt)

11.20 – 11.40 uur       Pauze op beursvloer

11.45 -  12.25 uur      Deelsessies ronde 1 (3 sessies)

                                 Sessie 1  Sterke gemeentelijke medewerkers in tijden van digitalisering, 

                                 de invloed van de digitale transformatie op het werk van gemeentelijke medewerkers en hun leidinggevenden

                                                        

                                 Sprekers: Marieke de Feyter    en   Bart Geerdink, A+O fonds

 

Veranderingen en kansen door de digitale transformatie

Door de digitale transformatie verandert het werk bij gemeenten. Taken en werkzaamheden veranderen of verdwijnen en nieuwe taken en werkzaamheden  verschijnen. Meestal verdwijnen administratieve en routinematige taken uit functies en komen er complexere taken bij. Van medewerkers worden nieuwe en andere competenties gevraagd en veelal een hoger werk- en denkniveau. Er ontstaat een verschil tussen kennis en vaardigheden die medewerkers nu hebben en die zij in de nabije toekomst moeten inzetten. Om hun duurzame inzetbaarheid te behouden moeten alle medewerkers een flinke inspanning leveren en ontwikkelen. Dit vraagt onder andere om bewustwording, urgentiebesef en de wil en mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen.

Hoe ziet jouw werk er straks uit? En ben je klaar voor de toekomst?

In deze sessie gaan ze niet zozeer in op de veranderingen die de digitale transformatie brengt, maar juist op de effecten en kansen voor medewerkers en gemeenten. Ze laten met voorbeelden zien waar met innovatie kansen, nieuw werk en nieuwe taken ontstaan. En ze bieden tools en mogelijkheden voor ondersteuning van medewerkers en hun leidinggevenden om ervoor te zorgen dat ze straks sterke medewerkers hebben in tijden van digitalisering.

A&O fonds Gemeenten en de digitale transformatie

A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten om de bewustwording en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en ontwikkelen. Dit doen zij door het delen van kennis en ervaringen, het bieden van instrumenten en het uitvoeren van ondersteuningsprojecten zoals DigiDuurzaam.

 

                                 Sessie 2 Klantcase Odinfo

                                     

                                 Rolf Meursing, directeur Odinfo

                                

                                 Sessie 3 Data Awareness VNG realisatie / Data Science HUb

                                 John van Ameijde, Adviseur Data Science

                               

12.30 – 13.30 uur       Lunchpauze (beursvloer)

13.30 – 14.10 uur       Deelsessies ronde 2 (3 sessies)

                                 Sessie 1 Common Ground

                                 Wat is de visie op Common Ground vanuit het perspectief van de VIAG bedrijfsleden. Wat betekent deze beweging voor uw huidige hard- en software

                                 architectuur.

                                 Sessie 2 Klantcase ValueBlue

                                

                                 Sessie 3 in optie

14.15 – 14.55 uur       Deelsessies ronde 3 (3 sessies)

                                 Sessie 1 Common Ground, LB365, De Vlaamse Common Ground, draait live

                                   

                                Johan van der Waal          Eddy Van der Stock

                                Hoe zit project eruit en wat zouden wij er in Nederland mee kunnen doen?

                                Sprekers  (programmamanager /CEO V-ICT-OR) en Eddy Van der Stock

                                (Voorzitter/directeur Vlaamse ICT Organisatie)

 

                                 Sessie 2 in optie

 

                                 Sessie 3 PPO-Academie

                                 Gézieta van de Belt (PPO-academie) en Jasmijn Kester (rector Vathorstcollege

                                 Amersfoort en bestuurder Stichting PPO-academie)

                                

14.55 – 15.20 uur       Pauze (beursvloer)

15.20 – 16.00 uur       Deelsessies ronde 4 (3 sessies)

                                 Sessie 1 Klantcase BMConsultance

                                 

                                 Sessie 2 nog in te vullen

                                 Sessie 3 nog in te vullen

16.05 – 16.15 uur       Karen van der Linden, afscheid oud voorzitter Arend van Beek

16.15 – 16.30 uur       Arend van Beek, oud voorzitter VIAG

                                

16.30 – 16.40 uur       Plenaire afsluiting Karen van der Linden

                                

16.45 – 18.00 uur       Aperitief / informele receptie Arend van Beek

18.15 – 21.00 uur       VIAG diner

21.00 – 23.30 uur       Netwerkavond

 

Arrangementen VIAG congres 2019

Deelname prijzen VIAG congres 2019      
         
A1 VIAG gemeenteleden Totaal congresprogramma  maandag dag & avondprogramma incl. 2 overnachtingen  €     625,00
A2 VIAG gemeenteleden Totaal congresprogramma  maandag dag & avondprogramma incl. 1 overnachting  €     525,00
A3 VIAG gemeenteleden 09.00 - 18.00 Maandag dagprogramma  €     275,00
A4 VIAG gemeenteleden 18.00 - 23.30 Maandag receptie, diner en netwerkavond  €     145,00
A5 VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting zondagavond  €     125,00
A6 VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting maandagavond  €     125,00
A8  VIAG gemeenteleden  17.00 - 23.00 Zondagavond netwerkprogramma  €     125,00
         
B1 Bedrijfslid/non-profit Totaal congresprogramma  maandag dag & avondprogramma incl. 2 overnachtingen  €     775,00
B2 Bedrijfslid/non-profit Totaal congresprogramma  maandag dag & avondprogramma incl. 1 overnachting  €     675,00
B3 Bedrijfslid/non-profit 09.00 - 18.00 Maandag dagprogramma  €     395,00
B4 Bedrijfslid/non-profit 18.00 - 23.30 Maandag receptie, diner en netwerkavond  €     175,00
B5 Bedrijfslid/non-profit   Hotel overnachting zondagavond  €     125,00
B6 Bedrijfslid/non-profit   Hotel overnachting maandagavond  €     125,00
B8 Bedrijfslid/non-profit 17.00 - 23.00 Zondagavond netwerkavond  €     145,00
C1  Bedrijfslid/non-profit Totaal congresprogramma   maandag dag & avondprogramma incl. 2 overnachtingen  €     800,00
C2 Bedrijfslid/non-profit Totaal congresprogramma  maandag dag & avondprogramma incl. 1 overnachting  €     700,00
C3 Bedrijfslid/non-profit 09.00 - 18.00 Maandag dagprogramma  €     425,00
C4 Bedrijfslid/non-profit 18.00 - 23.30 Maandag receptie, diner en netwerkavond  €     175,00
C5 Bedrijfslid/non-profit   Hotel overnachting zondagavond  €     125,00
C6 Bedrijfslid/non-profit   Hotel overnachting maandagavond  €     125,00
C8 Bedrijfslid/non-profit  17.00 - 23.00 Zondagavond netwerkprogramma

 €     175,00

Wilt u verzekerd zijn van een hotelkamer op de locatie? schrijft u zich dan nu al in.

 

 De volgende voorwaarden zijn op uw inschrijving van toepassing

  • Alle wijzigingen of annuleringen kunnen per mail via renk@viag.nl ingediend te worden.
  • Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de digitale factuur te hebben plaatsgevonden.
  • In geval van annulering van deze reservering na 1 september 2019 tot 3 weken voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 60% van de inschrijvingskosten door te belasten aan de inschrijver.
  • In geval van annulering van deze reservering binnen 3 tot 1 weken voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 75% van de inschrijvingskosten door te belasten aan inschrijver.
  • In geval van annulering van deze reservering binnen 1 week voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 100% van de inschrijvingskosten door te belasten aan inschrijver

De genoemde arrangementprijzen zijn exclusief b.t.w.

Participatie

Op deze site treft u geen informatie aan voor bedrijven/partners. Voor de diverse participatiemogelijkheden kunt u zich wenden tot de congresorganisatie. Er zijn diverse manieren om te participeren op het VIAG congres. U hoeft hiervoor niet persé bedrijfslid van de VIAG te zijn. U kunt hierbij denken aan een standplaats op de beursvloer, het invullen van een sprekersslot en vele andere (maatwerk) mogelijkheden.

Stuur een mail naar renk@viag.nl, hij helpt u graag verder.

 

Congresorganisatie

De organisatie van het VIAG congres is in handen van Eventhouse. Heeft u vragen over het congres dan kunt u contact opnemen met Monique van Melle monique@event-house.nl 06-15944013 of Renk Ruijter renk@viag.nl 06-15944014

 

uw wens is onze inspiratie

www.event-house.nl

 

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Eventhouse ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 73249807 inzake de inschrijving voor het VIAG congres via de VIAG website www.viag.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Eventhouse door middel van het registratiesysteem van Eventhouse en de verwerkingen via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Eventhouse respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Eventhouse.U dient zich ervan bewust te zijn dat Eventhouse niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website eventueel bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens


Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor participatie (deelnemer of partner) aan het VIAG congres, vragen we u om persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een klantensysteem van Eventhouse maar rechtstreeks als e-mail doorgezonden naar ons algemene mailadres renk@event-house.nl en gebruikt om uw aanmelding voor het VIAG congres te registreren, te controleren (lidmaatschap VIAG), te bevestigen en u te factureren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Eventhouse worden gebruikt om u te informeren over alle bijkomende updates en informatieverstrekking betreffende het VIAG congres 2019 en congressen die daarop volgen (bijv. Deelnemerslijsten, programma informatie etc.). Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor bij inschrijving voor een congres toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Eventhouse. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Eventhouse.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn
Eventhouse bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

 

 


 

 

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig