VIAG Congres 2019


congres 3 en 4 november 2019


We kijken terug op een mooi congres. Veel kennis is gedeeld, niet alleen onze eigen gemeentelijke kennis. De overeenkomst met de Nationale Politie is groter dan je denkt! 

Wij danken iedereen (deelnemers, bedrijfsleden en overige partners, spreker, nationale politie etc.) voor hun bijdrage aan VIAG congres 2019.

 

Presentaties

Deelnemers

De deelnemerslijst is te raadplegen als u ingelogd bent.

 

Informatie vooraf: Het VIAG congres

Het VIAG congres is hét evenement voor VIAG leden, IT managers, de integrale manager, managers publieke dienstverlening, de manager bedrijfsvoering en organisatie, gemeentesecretarissen, het bedrijfsleven en ieder ander die zich bezig houdt met het vakgebied.

VIAG en IMG vormen in Nederland dé vakverenigingen voor informatieprofessionals bij gemeenten en hebben het voornemen hun krachten te bundelen met een versterking van herkenbaarheid.

Gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven met een groeiende, leidende en doorslaggevende rol van betekenis van informatie. De informatiesamenleving ontwikkelt zich razendsnel, ingrijpend maar ook kansrijk. Dit stelt hoge eisen aan het functioneren en herinrichten van het professionele (landelijke) netwerk en aan de gemeentelijke organisaties van informatie…..

De informatieprofessionals hebben een leidende en gidsende rol om de waarde van informatie binnen de gemeentelijke context en in samenwerkingsverbanden te helpen verzilveren. Wij willen er zijn voor de informatieprofessionals die leiders en gidsen zijn in de organisatie van de gemeentelijke informatiehuishouding. Vanuit de huidige en toekomstige context zijn de volgende ambities geformuleerd:

1.Versterken van de informatieprofessional in hun rol.

De kennis, vaardigheden en netwerk van de informatieprofessionals zodanig te helpen versterken, dat zij in staat worden gesteld binnen hun gemeente, als gids en leider de organisatie van de informatie te verbeteren teneinde maximaal duurzame impact in de maatschappelijke opgaven te realiseren

2.Beïnvloeding van besluitvorming.

Het evenwichtig en herkenbaar vertegenwoordigen van alle gemeenten en het actief beïnvloeden van alle gremia die een rol hebben in de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening;

3.Zorgdragen voor een samenhangende en geprioriteerde agenda

"Joined Forces"

Afscheid Arend van Beek

 

Tijdens dit VIAG congres nemen wij ook afscheid van onze oud-voorzitter Arend van Beek. Arend van Beek heeft zitting gehad in het VIAG bestuur van maart 2003 tot 1 januari 2019. Eerst als bestuurslid/secretaris, en vanaf 2008 als voorzitter. Tijdens het aperitief op de beursvloer (16.45 uur) bent u in de gelegenheid om Arend van Beek nog even de hand te schudden.

Congreslocatie

 

De locatie dit jaar is het Golden Tulip hotel Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4, 3861 MC Nijkerk https://www.amptvannijkerk.nl/ 

Routebeschrijving (eigen vervoer / openbaar vervoer)

U vind de routebeschrijving onder deze link https://www.amptvannijkerk.nl/contact Een groot parkeerterrein (gratis) is aanwezig in bij het Golden Tulip hotel

Internet

Wifi is beschikbaar in het gehele complex.

Programma   

Doelstelling is informatie- en kennisoverdracht, bredere toegankelijkheid en gericht op samenwerking/bundelng van krachten. Binnenkort zal het programma volldig ingevuld worden.

Zondag 3 november 2019

17.00 – 23.00 uur       Netwerkavond (incl. dinerbuffet)

Maandag 4 november 2019

07.30 – 09.30 uur       Ontbijt (in Hotel voor de gasten die zijn blijven slapen)

09.00 – 10.00 uur       Ontvangst congresdeelnemers op beursvloer

10.00 – 10.15 uur       Opening door Karen van der Linden, voorzitter VIAG

                                

10.15 – 10.45 uur       Ruud Staijen, Nationale Politie

                                                

Ruud is politieman, socioloog en bedrijfskundige. Hij heeft de politie academie gedaan, sociologie gestudeerd, zijn MBA gedaan in Nederland en USA. Maar ook is hij thuis in de wereld van information strategy, business change, management en IT. Een zeldzame combinatie die maar weinig te vinden is ...

Van 2013 tot 2018 werkte Ruud als programmamanager Operationele Voorzieningen binnen het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP). Samen met anderen heeft hij met succes en veel enthousiasme gewerkt aan de ontwikkeling van de Vernieuwing van de Operationele Informatie Voorziening. Sinds eind 2018 is Ruud programmadirecteur Forensische Opsporing. De politieafdeling kampt met grote problemen, zoals personeelstekorten en verouderde computersystemen. De politie gaat ook investeren in nieuwe technologie voor forensische opsporing. Zo wordt er de komende tijd geëxperimenteerd met het terugdringen van administratieve taken. Allemaal elementen die we binnen gemeenten ook herkennen. Op het congres komt hij vertellen over zijn bevindingen, tips en trucs om te delen, gemaakte blunders en de mouwen opstropen voor de toekomst!

 

10.50 – 11.20 uur       Common Ground, wat betekent dit voor uw gemeente

                                      

                                Spreker Raymond Alexander, manager VNG realisatie

“Gemeenten willen weer baas over eigen ict worden”  De automatisering bij gemeenten piept en kraakt. Veel legacysystemen kunnen de snelgroeiende stroom aan digitale gegevens niet meer aan; ontsluiting van deze gegevens loopt via een complex systeem van koppelingen, waarvoor leveranciers hoge kosten in rekening brengen.

Raymond Alexander werkt sinds 1 maart 2019 bij VNG Realisatie als lid van het managementteam. Hij richt zich op de doorontwikkeling van de Common Ground, digitale identiteit en uniformering van basisprocessen. Alexander was hoofd ICT en plaatsvervangend CIO van de gemeente 's Hertogenbosch  Hij studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en werkte eerder bij o.a. de Rabobank en Ernst & Young. Graag spreekt Raymond op het congres van de VIAG over de laatste ontwikkelingen, over wat er mogelijk is en hoe we weer baas kunnen worden over onze eigen ICT.

11.20 – 11.40 uur       Pauze op beursvloer

11.45 -  12.25 uur      Deelsessies ronde 1 (3 sessies)

                                 Sessie 1  Common Ground, het vragenuurtje

 

                                      

Naar aanleiding van de twee plenaire ochtend sessies heeft u nu alle tijd om samen met Ruud en Raymond te praten over hun presentatie;

  • Hoe krijg ik mijn organisatie mee met grote veranderingen?
  • Wat kunnen kleine gemeenten nu al met Common Ground?
  • Waar kan ik het verschil maken als informatieprofessional binnen de ambtelijke organisatie maar ook op bestuurlijk niveau?
  • BI, data gedreven, informatiegedreven hoe kan ik dit het beste vormgeven?

Allemaal zaken die aan de orde kunnen komen tijdens deze sessie. Zowel Raymond als Ruud gaan graag met u in gesprek om u te helpen of te sparren over zaken die u bezighouden in uw werkveld!

                                 Sessie 2   IT’s time to manage!

 

                                    

                                 Rolf Meursing, directeur Odinfo

Exact een jaar geleden heeft op het VIAG congres het “Manifest aan beslissers” het licht gezien. Dit manifest is een oproep aan beslissers, bestuur en management, om hun rol ten aanzien van I&A te pakken. Ook is het een oproep aan Informatiekundigen om dit proces te bespoedigen. Dit jaar kent het congres het thema Joint Forces en is het “Bundelen van krachten” noodzakelijk!

- Waar staat uw organisatie?

- Zijn alle hens aan dek?

- En wat kunt u doen om te zorgen dat de juisten aan het roer staan?

 

                                 Sessie 3  Sterke gemeentelijke medewerkers in tijden van digitalisering, 

                                 de invloed van de digitale transformatie op het werk van gemeentelijke medewerkers en hun leidinggevenden


                                           

                 Sprekers: Marieke de Feyter    en   Bart Geerdink, A+O fonds

  

Veranderingen en kansen door de digitale transformatie

Door de digitale transformatie verandert het werk bij gemeenten. Taken en werkzaamheden veranderen of verdwijnen en nieuwe taken en werkzaamheden  verschijnen. Meestal verdwijnen administratieve en routinematige taken uit functies en komen er complexere taken bij. Van medewerkers worden nieuwe en andere competenties gevraagd en veelal een hoger werk- en denkniveau. Er ontstaat een verschil tussen kennis en vaardigheden die medewerkers nu hebben en die zij in de nabije toekomst moeten inzetten. Om hun duurzame inzetbaarheid te behouden moeten alle medewerkers een flinke inspanning leveren en ontwikkelen. Dit vraagt onder andere om bewustwording, urgentiebesef en de wil en mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen.

Hoe ziet jouw werk er straks uit? En ben je klaar voor de toekomst?

In deze sessie gaan ze niet zozeer in op de veranderingen die de digitale transformatie brengt, maar juist op de effecten en kansen voor medewerkers en gemeenten. Ze laten met voorbeelden zien waar met innovatie kansen, nieuw werk en nieuwe taken ontstaan. En ze bieden tools en mogelijkheden voor ondersteuning van medewerkers en hun leidinggevenden om ervoor te zorgen dat ze straks sterke medewerkers hebben in tijden van digitalisering.

A&O fonds Gemeenten en de digitale transformatie

A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten om de bewustwording en ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en ontwikkelen. Dit doen zij door het delen van kennis en ervaringen, het bieden van instrumenten en het uitvoeren van ondersteuningsprojecten zoals DigiDuurzaam.

                              

12.30 – 13.30 uur       Lunchpauze (beursvloer)

13.30 – 14.10 uur       Deelsessies ronde 2 (3 sessies)

                                 Sessie 1      De Vlaamse Common Ground, draait live

                                                           

                                Andreas Nikolakopoulos          Eddy Van der Stock

Sprekers Andreas Nikolakopoulos  (programmamanager V-ICT-OR) en Eddy Van der Stock (Voorzitter/directeur Vlaamse ICT Organisatie)

Met onze Belgische zusterorganisatie heeft de VIAG al jarenlang goede banden. Naast het feit dat we dicht bij elkaar zitten en met elkaar sparren over ontwikkelingen, komt ook VNG regelmatig langs bij onze zuiderburen. Ook is zowel V-ICT-OR als ook de VIAG boardmember in de internationale vereniging voor ICT professionals LOLA. Over grenzen kijken naar elkaars uitdagingen en opgaven helpt om te kijken wat we van elkaar kunnen leren en hoe we een goede aanpak kunnen kiezen. Want ook hier weer geldt; krachten bundelen helpt.

Centraal in deze sessie geven Eddy en Andreas aandacht aan hun uitwerkingen van Common ground, wat hebben gemeenten gedaan op dit vlak, wat werkt en wat niet. Deze sessie wil je niet missen als je graag wilt weten wat uw gemeente kan met Common Ground.

Hoe zit project eruit en wat zouden wij er in Nederland mee kunnen doen?

                             

                                Sessie 2 Enterprise architectuur bij Servicepunt71

                                ‘Samenwerken onder architectuur in de Leidse regio’

                                            

                             Marten Alberts, Informatie Architect – Gemeente Leiden

Over Servicepunt71

Samenwerking heeft de toekomst. Dat hebben zij de afgelopen jaren bewezen. Sinds 1 januari 2012 verzorgen zij de bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Door de krachten te bundelen dragen ze bij aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Ze leren voortdurend van elkaar en dat komt de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de deskundigheid van onze medewerkers ten goede. Daarnaast besparen we kosten door schaalvoordelen slim te benutten. Samenwerking helpt ook de kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisaties te verminderen. De vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude zijn eigenaar van Servicepunt71.

 

                                  Sessie 3       Delen en leren als motor voor Transformatie

                                                

                              Esther Loozen        Gézieta van den Belt     Jasmijn Kester

Hoe kunnen leer & experimenteernetwerken helpen vorm en vaart te geven aan verandering?

Technologische ontwikkelingen gaan snel en hebben vergaande impact, ook of misschien juist bij Gemeenten. Tegelijkertijd vinden ook in snel tempo inhoudelijke transities plaats, het Sociale Domein is nog niet helemaal uit de steigers, De nieuwe Omgevingswet komt net op stoom. De ene transitie volgt op de andere. Wat ze gemeen hebben is de diepgang; het gaat niet alleen om andere wetgeving, processen of technologie, maar om een wezenlijk andere manier van denken en werken. Een manier die nog niet is uitgekristalliseerd, maar werkenderwijs ontstaat. In samenspraak tussen verschillende betrokkenen. In het versnellen en versterken van dit type verandering kunnen leernetwerken een belangrijke rol spelen. Hoe? Dat ontdekt je in deze sessie. Interactie gegarandeerd :)

Esther Loozen is werkzaam bij het A & O fonds gemeenten en initiatiefnemer van het Leernetwerk Samenwerken en de Omgevingswet. Dit leernetwerk richt zich op de medewerkers in de gemeentelijke organisatie die straks het werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet in de praktijk handen en voeten moeten geven.  De eerste pilot met het leernetwerk is net afgerond. Jasmijn Kester is lid van de Onderwijsraar en rector van het Vathorst college in Amersfoort. Zij is co-founder van Expeditie Leiderschap, een leernetwerk voor schoolleiders die transitie in het onderwijs vormgeven. Zij delen hun ervaringen met de kracht van delen en leren in transitieprocessen in een rondetafelgesprek onder leiding van Gézieta van den Belt van de PPO Academie.
Gézieta is een van de ontwikkelaars en leercoaches van het Leernetwerk en binnen de PPO Academie verantwoordelijk voor Strategie & Ontwikkeling. Gedrieën helpen zij u, op een creatieve manier de vertaalslag te maken naar concrete transitievraagstukken uit uw eigen praktijk.

    

14.15 – 14.55 uur       Deelsessies ronde 3 (3 sessies)

                                 Sessie 1      Met vakgroepen meer invloed

 

                                         

                                Cees van Westrenen, Verenigingsmanager VIAG/IMG

Hoe kunnen we door kennis te delen tussen vakgenoten en door ons samen te organiseren, meer invloed nemen op belangrijke informatiemanagement-vraagstukken voor gemeenten?

Doe mee aan dit gesprek over kennis- en vakgroepen, hoe die zich organiseren, hoe zij werken en hoe zij invloed nemen, niet alleen op de professionele ontwikkeling, maar ook belangrijke ontwikkelingen in ons vak.

Samenwerkende gemeenten hebben een enorme behoefte aan kennisuitwisseling, ook tussen vakgenoten. De kennisgroepen van VIAG voorzien daar in, soms in de vorm van vakgroepen, samen met IMG. De kracht van deze vak- en kennisgroepen is dat professionals elkaar op belangrijke thema’s in hun vak ontmoeten, kennis delen en samen bij dragen aan oplossingen. Denk aan informatieveiligheid, gegevensbescherming, informatiearchitectuur, omgevingswet, informatiegestuurd werken en transitie sociaal domein.

Tijdens deze sessie neemt Cees jullie mee in de thema’s die de afgelopen tijd spelen en bespreekt met jullie waarom het van belang is er aan mee te doen en wat het op levert. 

Cees van Westrenen is verenigingsmanager van de VIAG/IMG. Hij heeft een brede, jarenlange ervaring in informatiemanagement en -beleid, ontwikkeling en implementatie van informatie-architectuur en ICT, business development en organisatieontwikkeling. Met zijn huidige focus op samenwerkende gemeenten helpt en ondersteunt hij professionals vooral samen de professionele ontwikkeling op te pakken.

 

 

                                 Sessie 2   BIO-logisch in control, zó doe je dat!

                                                

                                 Ingrid van Zeeland          Patriek Nouwen

In deze sessie wordt u meegenomen in de 8 stappen om de BIO te implementeren en laten wij u zien hoe een slim ISMS u met deze stappen ondersteunt. 

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO vervangt de bestaande baselines voor Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Van BIG, BIR, IBI en BIWA naar BIO. Hiermee ontstaat één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Eén gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties. Helder, eenduidig en veilig.

ISMS staat voor Information Security Management System en is een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het ISMS bestaat voor een deel uit IT onderdelen, maar daarnaast komen gedrag van medewerkers, standaard procedures en bedrijfsrichtlijnen aan de orde. Met een ISMS kan de informatiebeveiliging van een organisatie naar eigen inzicht bestuurd worden. Een aantal activiteiten, zoals het uitvoeren van een interne audit of een risico analyse zijn verplicht. Door het inrichten van een ISMS en het uitvoeren van verplichte activiteiten kan aantoonbaar gemaakt worden dat voldoende aandacht wordt besteed aan informatiebeveiliging.

 

                                 Sessie 3  “We gaan naar de cloud!”

                                   

                                 Geordy Korte, senior Domain Architect for networking and security bij VMware

“We gaan naar de cloud!” is een term die op dit moment bij veel bedrijven en overheden de ronde doet. Maar hoe ga je naar de cloud en mag het wel? VMware heeft veel ervaring met klanten naar de publieke cloud te brengen, klanten hun eigen private cloud laten bouwen of een combinatie van beide. In deze sessie zal Geordy een uitleg geven wat de onderliggende technologie zijn en belangrijker ervaringen zijn ervaringen delen.

14.55 – 15.20 uur       Pauze (beursvloer)

15.20 – 16.00 uur       Deelsessies ronde 4 (3 sessies)

                                 Sessie 1 Ervaringen Robotic Process Automation van de gemeente Weert

                                                   

                                Marco van Dijk               Bart van Geleuken

Veel bedrijven en overheden zitten midden in het proces van digitale transformatie. Niet alleen informatiestromen, maar ook processen worden in toenemende mate gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Ondanks alle innovaties en de inspanningen die organisaties hebben verricht om processen verdergaand te automatiseren, zien we in de praktijk dat essentiële bedrijfsprocessen nog altijd bestaan uit gegevensverwerkende taken zoals verzamelen, beoordelen en data entry. Deze taken worden gekenmerkt door een hoge mate van handmatig werk, wat veel tijd kost, foutgevoelig is en niet bepaald uitdagend is voor medewerkers.

De oplossing waarmee organisaties een volgende stap kunnen zetten in het automatiseren van werkprocessen is Robotic Process Automation (RPA): een softwareoplossing die veel, zo niet alle, handmatige en voortdurend terugkomende gegevensverwerkende taken kan uitbannen.

In de zoektocht naar een (tijdelijke) integratie tussen het zaaksysteem en de VTH applicatie heeft Gemeente Weert bewust gekozen voor een innovatieve technologie met Robotics en niet voor een koppeling. Deze case was voor Weert de eerste aanraking met deze technologie en ondertussen worden er allerlei andere mogelijkheden onderzocht.

Marco van Dijk, programmamanager Digitale Transitie gemeente Weert, wil jullie graag meenemen in de beweegredenen en ook zeker in de lessons learned tijdens dit traject.

                              

                                 Sessie 2 Bouwstenen voor een datagedreven gemeente

                                         

                                      Eelco de Winter                David Meijer

De Datascience Hub van VNG Realisatie is er om vraag en aanbod over data met elkaar te koppelen. Dit gaat van bewustwording over data tot praktische hulpvragen over datasets. Bij onze bewustwordingstaken merken wij op dat organisaties erg graag aan de slag willen met data en daardoor behoefte hebben aan verschillende handvatten. Dit willen wij geven. Wij gaan het hebben over de ethische aspecten van dataprojecten en hoe je met elkaar het gesprek daarover kan voeren. Het tweede onderdeel is het Data Maturity Model. Dit model geeft een handelingsperspectief over hoe je meer publieke waarde kan creëren met het toepassen van data-analytics. Tot slot belichten wij het project de Common Data Factory.

Eelco de Winter is een ervaren management adviseur voor de lokale overheid. Hij begeleidt gemeenten met hun organisatie- en datavraagstukken om ze op weg te helpen naar een datagedreven organisatie. Hij wil organisaties effectiever en slimmer maken en maakt op deze manier impact in de samenleving. Hij is nu projectmanager van de Data Science Hub van VNG Realisatie.

David Meijer is projectleider en organisator van De Ethische Data Assistent (DEDA) bij VNG Realisatie. Hij organiseert door het hele land workshops omtrent ethiek en data en gebruikt hierbij het DEDA model van de Utrechtse Dataschool. Zijn doel is om het gesprek op gang te brengen en te praten over de vraag: Wat willen jullie als gemeente?

 

 16.05 – 16.30 uur       Karen van der Linden, voorzitter VIAG

                                  Plenaire afsluiting formele geddelte VIAG congres en afscheid oud voorzitter Arend van Beek

                                

16.30 – 16.45 uur       Arend van Beek, oud voorzitter VIAG

                                

                                

16.45 – 18.00 uur       Aperitief / informele receptie Arend van Beek

18.15 – 21.00 uur       VIAG diner

21.00 – 23.30 uur       Netwerkavond

 

Arrangementen VIAG congres 2019

Deelname prijzen VIAG congres 2019      
         
A1 VIAG gemeenteleden Totaal congresprogramma  zondagavond & maandag dag- en avondprogramma incl. 2 overnachtingen  €     625,00
A2 VIAG gemeenteleden Totaal congresprogramma  maandag dag & avondprogramma incl. 1 overnachting  €     525,00
A3 VIAG gemeenteleden 09.00 - 18.00 Maandag dagprogramma  €     275,00
A4 VIAG gemeenteleden 18.00 - 23.30 Maandag receptie, diner en netwerkavond  €     145,00
A5 VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting zondagavond  €     125,00
A6 VIAG gemeenteleden   Hotel overnachting maandagavond  €     125,00
A8  VIAG gemeenteleden  17.00 - 23.00 Zondagavond netwerkprogramma  €     125,00
         
B1 Bedrijfslid/non-profit Totaal congresprogramma  zondagavond & maandag dag- en avondprogramma incl. 2 overnachtingen  €     775,00
B2 Bedrijfslid/non-profit Totaal congresprogramma  maandag dag & avondprogramma incl. 1 overnachting  €     675,00
B3 Bedrijfslid/non-profit 09.00 - 18.00 Maandag dagprogramma  €     395,00
B4 Bedrijfslid/non-profit 18.00 - 23.30 Maandag receptie, diner en netwerkavond  €     175,00
B5 Bedrijfslid/non-profit   Hotel overnachting zondagavond  €     125,00
B6 Bedrijfslid/non-profit   Hotel overnachting maandagavond  €     125,00
B8 Bedrijfslid/non-profit 17.00 - 23.00 Zondagavond netwerkavond  €     145,00
C1  Bedrijfslid/non-profit Totaal congresprogramma  zondagavond & maandag dag- en avondprogramma incl. 2 overnachtingen  €     800,00
C2 Bedrijfslid/non-profit Totaal congresprogramma  maandag dag & avondprogramma incl. 1 overnachting  €     700,00
C3 Bedrijfslid/non-profit 09.00 - 18.00 Maandag dagprogramma  €     425,00
C4 Bedrijfslid/non-profit 18.00 - 23.30 Maandag receptie, diner en netwerkavond  €     175,00
C5 Bedrijfslid/non-profit   Hotel overnachting zondagavond  €     125,00
C6 Bedrijfslid/non-profit   Hotel overnachting maandagavond  €     125,00
C8 Bedrijfslid/non-profit  17.00 - 23.00 Zondagavond netwerkprogramma

 €     175,00

Wilt u verzekerd zijn van een hotelkamer op de locatie? schrijft u zich dan nu al in.

De volgende voorwaarden zijn op uw inschrijving van toepassing

  • Alle wijzigingen of annuleringen kunnen per mail via renk@viag.nl ingediend te worden.
  • Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de digitale factuur te hebben plaatsgevonden.
  • In geval van annulering van deze reservering na 1 september 2019 tot 3 weken voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 60% van de inschrijvingskosten door te belasten aan de inschrijver.
  • In geval van annulering van deze reservering binnen 3 tot 1 weken voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 75% van de inschrijvingskosten door te belasten aan inschrijver.
  • In geval van annulering van deze reservering binnen 1 week voorafgaand aan het evenement, zijn wij genoodzaakt 100% van de inschrijvingskosten door te belasten aan inschrijver

De genoemde arrangementprijzen zijn exclusief b.t.w.

Participatie

Op deze site treft u geen informatie aan voor bedrijven/partners. Voor de diverse participatiemogelijkheden kunt u zich wenden tot de congresorganisatie. Er zijn diverse manieren om te participeren op het VIAG congres. U hoeft hiervoor niet persé bedrijfslid van de VIAG te zijn. U kunt hierbij denken aan een standplaats op de beursvloer, het invullen van een sprekersslot en vele andere (maatwerk) mogelijkheden.

Stuur een mail naar renk@viag.nl, hij helpt u graag verder.

 

Congresorganisatie

De organisatie van het VIAG congres is in handen van Eventhouse. Heeft u vragen over het congres dan kunt u contact opnemen met Monique van Melle monique@event-house.nl 06-15944013 of Renk Ruijter renk@viag.nl 06-15944014

 

uw wens is onze inspiratie

www.event-house.nl

 

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Eventhouse ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 73249807 inzake de inschrijving voor het VIAG congres via de VIAG website www.viag.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Eventhouse door middel van het registratiesysteem van Eventhouse en de verwerkingen via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Eventhouse respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Eventhouse.U dient zich ervan bewust te zijn dat Eventhouse niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website eventueel bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens


Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor participatie (deelnemer of partner) aan het VIAG congres, vragen we u om persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een klantensysteem van Eventhouse maar rechtstreeks als e-mail doorgezonden naar ons algemene mailadres renk@event-house.nl en gebruikt om uw aanmelding voor het VIAG congres te registreren, te controleren (lidmaatschap VIAG), te bevestigen en u te factureren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Eventhouse worden gebruikt om u te informeren over alle bijkomende updates en informatieverstrekking betreffende het VIAG congres 2019 en congressen die daarop volgen (bijv. Deelnemerslijsten, programma informatie etc.). Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor bij inschrijving voor een congres toestemming hebt gegeven.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Eventhouse. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Eventhouse.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn
Eventhouse bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 


 

 

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig