Symposium Gegevensmanagement Gemeenten 2016

"Van data naar gebruik en van gebruik naar data”
op dinsdag 13 september 2016 in Amsterdam.

Welkom op de informatiepagina van het Gegevensmanagement symposium 2016 “van data naar gebruik en van gebruik naar data”. Op deze website vindt u achtergrond informatie van het symposium, een beschrijving van het programma en meer informatie over de expertgroep Gegevensmanagement.

Wat?

Een symposium van en voor gemeenten om leidinggevenden en informatieprofessionals praktische handvaten te bieden om gegevensmanagement in te richten in de gemeente.

Wie?

Het symposium is exclusief voor gemeentemedewerkers. De doelgroep zijn afdelingsmanagers, directeuren, informatie-professionals zoals: CIO, IT-managers, informatiemanagers en afdelingshoofden ICT, die informatie beter willen kunnen inzetten of die op zoek zijn naar werkende gegevensmanagement oplossingen.

De VIAG, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), en de Gemeente Amsterdam bieden u dit symposium kosteloos aan.

Waar?

Weesperstraat 113, Amsterdam.
Congrescentrum /Datalab Gemeente Amsterdam

Wanneer?

13 september 2016
Aanvang 10.00 - sluiting 16.00

U krijgt ook een lunch aangeboden.

Hoe?

Inschrijving is kosteloos voor medewerkers van de gemeente, bij een “no-show” of niet afgemeld voor 1 september, worden kosten van € 100,-  exclusief BTW berekend. We hebben beperkt plaatsen voor 100 personen.

Zie onderaan deze pagina voor de inschrijving.

Programma

Het programma is als volgt ingedeeld:

10.00 Opening door Wim Stolk, voorzitter expertgroep Gegevensmanagement
10.05 Presentatie Gegevensmanagement door Theo Peters (KING)
10.30 Start workshops ronde 1
  Ronde 1
12.30 Lunch
13.15 Start workshops ronde 2
  Ronde 2
15.15 Plenaire Afsluiting grote zaal ‘Gegevensmanagement begint met tegelwijsheid’
15.30 Uitreiking symposium wijsheden en een uitnodiging om nog even na te praten.

De workshops worden deels tegelijkertijd verzorgd en duren ongeveer 2 uur per workshop. U kunt uw voorkeuren niet van te voren doorgeven, op de dag zelf kunt u een stoel bemachtigen in een van de verschillende workshopzalen.

Opening van het symposium

Het symposium wordt geopend met een presentatie door Theo Peters over gegevensmanagement in 2017 en verder...

Workshops

De workshops worden deels tegelijkertijd verzorgd en duren ongeveer 2 uur per workshop.

1. Stimuleren data-gedreven werken in een DataLab

door de gemeente Amsterdam & Ko Mies Advies

Gemeenten hebben de opgave om de grote hoeveelheid data waarover ze beschikken beter en slimmer te benutten zodat ze flexibel kunnen inspelend op wensen en ontwikkelingen van de burgers en naadloos kunnen meebewegen met de snelle digitale ontwikkeling van de maatschappij.

Veel data blijven “verborgen” voor gebruik in andere contexten, voor andere toepassingen, dan waarvoor ze in eerste instantie waren bedoeld. Met deze workshop willen we ervaringen en inzichten delen en antwoorden geven/zoeken op de vragen: hoe creëer je nieuwe toepassingen van data? Hoe stimuleer je dit proces? Door data-innovatie de ruimte te geven en vooral te blijven stimuleren en door bewust keuzes te maken in waar je op in zet.

Voor de workshop gebruiken we de ervaringen uit de Amsterdamse praktijk en gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met een casus.

Terug naar het programma

2. Gegevensbescherming en gegevensgebruik

door de gemeenten Arnhem, Breda en Edam-Volendam

De workshop gaat over de bescherming én het gebruik van gegevens. Het eerste deel bevat het beleids/praktijkvoorbeeld hoe met de privacy en informatiebeveiliging (P&IB) in de gemeente Edam-Volendam wordt omgegaan. Rode draad is dat er geen verschil is tussen soorten data. In alle gevallen staat zorgvuldigheid op de eerste plaats. En weet u het al: wanneer ben je dan zorgvuldig?

In het tweede deel worden de deelnemers uitgedaagd met cases door de gemeente Arnhem. De ervaring van Arnhem leert dat zorgvuldigheid niet haaks staat op het gebruik, want “Je kunt zoveel met data als je het maar goed beschrijft en gebruikt”!.

Terug naar het programma

3. Durf te delen !

door de gemeenten Amsterdam, Breda
Deel je data, durf je data te delen. In deze workshop pleiten wij voor het delen van je data. Immers, data registreer je als je er nuttig gebruik van wil maken. Kan een kwaliteitsindicatiemodel van data helpen bij het delen/verspreiden van datasets? In de praktijk zien we dat binnen gemeenten data nog te weinig worden gedeeld omdat er vaak te hoge eisen worden gesteld vanuit een traditionele gedachte over gegevensmanagement. I-NUP richtte zich op de GEMMA plaat. Naar onze mening is het nu tijd voor een volgende fase in ontwikkeling en denken. Het blijkt in de dagelijkse praktijk dat verschillende (nieuwe) gebruikers(groepen) behoefte hebben aan veel nieuwe (al elders beschikbare) data. Deze data hoeft voor de nieuwe toepassingen niet altijd aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Dit hangt namelijk ook weer af van de toepassing.

Terug naar het programma

4. Pilotstarter: eerste resultaten  van het door ontwikkelen van de scorecard Gegevensmanagement in het kader van de pilotstarter.

Door Sofie Berns (KING) en Stolk Informatiemanagement, Wim Stolk

De scorecard gegevensmanagement is een pilotstarter project. Kort wordt uiteengezet wat pilotstarter is, wat uw voordeel is en een tipje van de sluier van nieuwe projecten….

En wat voor ervaringen hebben we opgedaan met de doorontwikkeling van de scorecard gegevensmanagement? Hoe ziet de 2.0 versie van de scorecard er uit? Met een statusoverzicht van de deelnemende gemeenten krijgt u ook de mogelijkheid om uw gegevenshart te uiten: wat wilt u kunnen meten als het gaat om Gegevensmanagement?

Terug naar het programma

5. Informatiemanagement is mensenwerk!

door de gemeente Heerhugowaard
De burger wordt mondiger, de klant veeleisender en de wereld om ons heen complexer. Hoe kunnen wij onze klanten blijven bedienen in deze veranderende omgeving waarin de databerg steeds groter wordt en wij zelf ook nog eens steeds meer samenwerkingsverbanden aan gaan. Informatiemanagement speelt in deze ontwikkeling een cruciale rol. Informatie is een belangrijk (en waardevol) bedrijfsmiddel om onze processen goed uit te voeren. Maar een goede betrouwbare informatievoorziening realiseren is een complex vraagstuk. Het vraagt om het organiseren van samenhang in processen, gegevens, organisatie en automatisering.  Ja, het is mensenwerk ! 

Tijdens deze workshop nemen wij jullie graag mee hoe de gemeente Heerhugowaard vanuit deze benadering tracht te groeien naar een gemeente die betrouwbare en beschikbare informatie gebruikt als waardevol bedrijfsmiddel in onze processen!  Een interactieve sessie, waarbij de vragen belangrijker zullen blijken dan de antwoorden!?

Terug naar het programma

6. Gegevenskwaliteit in de praktijk: Je gaat het pas zien als je het door hebt…..

door de gemeenten Groningen, Edam-Volendam, Ko Mies Advies en Thorbecke Advies

Een workshop met de resultaten van het gegevenskwaliteit onderzoek van de expertgroep Gegevensmanagement. Het onderzoek verschillende lagen binnen de gemeenten naar voren en de perceptie van datakwaliteit en hoe de kwaliteit van data verbeterd kan worden. Gevolgen van organisatorische problemen die in de gegevenskwaliteit doorsijpelen blijven opvallend onaangeroerd en daar wordt in de workshop nader op ingegaan.  Aan de hand van interactieve cases, en in samenwerking met het publiek worden resultaten van het gegevenskwaliteit onderzoek gepresenteerd en op zoek gegaan naar oplossingen….

Terug naar het programma

 Conclusies en afsluiting

Terugkijk op de dag, een korte samenvatting en de uitreiking van de gegevensmanagement bureau hulp.

Route

https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/overige/congrescentrum/contact/

Inschrijven

Let op! Het symposium is volgeboekt. We hanteren geen wachtlijst meer. Graag verwijzen we u naar het VIAG congres, waar ook een presentatie gegevensmanagement voor gemeenten wordt gegeven.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met info@viag.nl.

 

Organisatie

De organisatie van dit congres is in handen van de expertgroep Gegevensmanagement, sinds 2016 onderdeel van de VIAG. De expertgroep is in 2012 door gemeente-informatieprofessionals opgestart om best practices onderling uit te wisselen en het onderwerp een podium te bieden. Dit heeft diverse publicaties opgeleverd bij o.a. KING over gegevensmanagement en presentaties op congressen. De gegevensmanagement richtlijnen zijn nu verwerkt in de GEMMA 2.0, de gemeentelijke ICT architectuurrichtlijnen, en daarmee richtinggevend als het gaat om het inrichten van de gegevenshuishouding en de bijbehorende processen en organisatie.

De expertgroep Gegevensmanagement bestaat anno 2016 uit de volgende deelnemers: Mariëlle Nuijs (Gemeente Amsterdam) ; Dick Krijtenburg (Gemeente Amsterdam) Hans Jansen (Gemeente Arnhem) ; Radboud van der Linden (Gemeente Breda); Remco Rekoert (Gemeente Edam-Volendam); Henriëtte Barkhuis (Gemeente Groningen); Marco Schouten (Gemeente Heerhugowaard); Erik Euwema (Thorbecke advies); Ariane van der Velden (Gemeente Utrecht); Arnoud Quanjer (KING); Ko Mies (Ko Mies Advies); Wim Stolk (Stolk informatiemanagement, voorzitter).

 

Klik op de link hieronder voor het Persbericht over het Symposium in MS-Word formaat

Persbericht Symposium Gegevensmanagement

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig