2019-06-14 VIAG Themamiddag

VIAG themamiddag 14 juni 2019

Nieuwe normenkader Informatiebeveiliging per 1 januari 2020

Kees Hintzbergen van de IBD een toelichting op het nieuwe normenkader voor informatiebeveiliging per 1-1-2020, de Baseline Informatiebeveiliging ofwel BIO. Deze nieuwe norm wordt uiteraard ook leidend voor de verantwoording via ENSIA, deze verantwoording over de BIO wordt samen met gemeenten ontwikkeld in de ENSIA Pilot BIO.

Presentatie

‘Klaar zijn voor de Omgevingswet’, praktijkcase HLTsamen

        

Alma Weitenberg   Lucas Kuijpers

Om te voldoen aan de Omgevingswet moet er veel gebeuren in de gemeentelijke organisatie. De wet heeft ingrijpende impact op taken die de organisatie uitvoert en hoe die zijn georganiseerd (processen). Hiervoor is ook zicht en grip nodig op applicaties en gegevensstromen. Ook voor taken die zijn uitbesteed aan externe partners, zoals aan een milieudienst, geldt dat processen en informatiestromen zullen veranderen.

In de presentatie vertellen Alma Weitenberg en Lucas Kuijpers hoe de Omgevingswet binnen HLTsamen wordt gebruikt als impuls voor het verder professionaliseren van projectmanagement en werken onder architectuur.

Naast toelichting op status en voortgang van het eigen traject gaan zij graag een interactieve discussie aan met u, over hoe u hier in staat.

 

GT Print, onderdeel van project Gemeentelijke Telecommunicatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert een Europese aanbesteding uit voor de levering van printdiensten aan Nederlandse gemeenten. De aanbestedingstrategie is op 19 april 2019 gepubliceerd.

Gemeenten en deelnemingen mogen zich vanaf juni 2019 inschrijven op deze aanbesteding. In het najaar van 2019 wordt de Europese aanbesteding gepubliceerd. Uiteindelijk neemt VNG maximaal vier leveranciers in de raamovereenkomst op. De overeenkomst gaat in 2020 van start en heeft een looptijd van drie jaar, met de mogelijkheid tot één jaar extra verlenging.

Ben Brinkel, projectleider GT Print VNG realisatie

Presentaties

Wil je de presentaties terugkijken? Of kon je er niet bij zijn maar ben je toch benieuwd na de gegeven presentaties? Bekijk hieronder dan de presentaties:

Locatie

Strandtent Solbeach
Strandweg 20-21-22, 2586 ZZ Scheveningen

https://www.solbeach.nl/

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig