Documentaire informatie

Documentaire informatie is een belangrijk werkgebied van elke gemeentelijke organisatie. Er is een enorme historie opgebouwd en wetgeving waaraan men zicht moet houden.

Er zijn tal van applicaties om het werk in dit veld gedan te krijgen. Tegenwoordig is meer en meer duidelijk dat het een essentieel onderdeel is van veel ketens.

Digitalisering heeft zijn intrede gedaan en heeft voor veel mensen de wereld op zijn kop gezet. Het werk is veranderd en gaat steeds meer via digitale kanalen en minder via de papieren stromen van vroegen. Dat bied kansen en mogelijjkheden om dingen beter en slimmer te doen.

Maar vereist ook dat er nieuwe regels opgesteld worden. 

Zaaksgewijs werken is min of meer een begrip geworden, maar hoe doe je dat dan in relatie met digitale documentaire informatie. Hoe bouwen we een duurzaam archief op?

 

ICTU en King zijn druk bezig om samen met ons te kijken naar hoe de "digitale medewerker" het best ondersteun kan worden en roep daarbij onze hulp in.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig