Stemadvies VNG ALV

Tijdens de ALV van VNG staan vaak onderwerpen op de agenda welke ons vakgebied raken.

Samen met IMG 100.000+ willen wij onze leden extra informatie geven. Dit gaat vaak in de vorm van een stemadvies.

Onze stemadviezen vind je op deze pagina.

ALV 5 juni 2019

BALV 29 november 2019

De BALV van VNG is op 29 november 2019. Voor ons als informatieprofessionals komen er in elk geval vier belangrijke onderwerpen op de agenda, waarover het VNG-bestuur gemeenten wil informeren. 

Het gaat hier om agendapunt 8; VNG prioriteiten 2020. Deze prioriteiten zijn beschreven in de stukken van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Agendapunt 9 gaat over de principes voor de digitale samenleving.

De stukken voor de BALV vindt u hier:  https://vng.nl/agenda-stukken-buitengewone-alv-2019


Aandachtpunt;

Gezien dit een advies voor alle leden is mist hier de locale situatie per gemeente. Ons advies is wel om in je eigen advies ook de locale situatie te benoemen. 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig