VIAG Denktank discussieert met KING over Basisgemeente

Het concept van de Basisgemeente stond vorig jaar nog volop in de kinderschoenen, voor de VIAG een mooi moment om onze Denktank de tanden erin te laten zetten! De vraag aan onze gemeenteleden en bedrijfsleden was hoe we van het concept van de basisgemeente een succes kunnen maken.

De sessie met de Denktank werd gehouden bij de VNG, waar ook KING gehuisvest is. De bedenkers van de basisgemeente gaven een presentatie van het concept aan de brede vertegenwoordiging van de Denktank. De presentatie leverde direct al aardig wat discussie op.

Geconstateerd werd dat er veel diversiteit aan applicaties binnen gemeenteland is. We hebben allemaal dezelfde taken maar hebben wel onze eigen oplossingen. Meer standaardisatie was het devies. Maar hoe? Top down of juist bottum up? Bestuurlijk draagvlak werd als belangrijke voorwaarde gezien om straks één concept te kunnen benoemen als dé standaard voor gemeenten.

Naar mening van de Denktankleden liggen kansen bij de nieuwe taken die gemeenten krijgen in het kader van de decentralisaties zoals jeugdzorg. Alle gemeenten moeten op zoek naar oplossingen hiervoor en het zou helpen als KING daar kant-en-klare oplossingen voor heeft. Voordeel is dat deze niet ingepast hoeven te worden in oude werkwijzen van gemeenten, alles is immers nieuw. Een dergelijke taak als bijvoorbeeld Jeugdzorg kan dan als succesvoorbeeld dienen voor het bredere concept van de basisgemeente.

Budgetreductie moet niet het leidmotief worden van de Basisgemeente. De toegevoegde waarde van het concept ligt in het samen gebruiken van dezelfde oplossingen en standaard koppelvlakken. Natuurlijk kan dat kostenvoordelen met zich meebrengen. De echte winst moet echter zitten in beter kunnen samenwerken en een beter functionerende keten. De totale businesscase voor de gemeente moet positief zijn en niet alleen het ICT-deel.

In een soort van Apps-structuur zoals die nu bij tablets wordt gebruikt, moet het mogelijk worden om processen als 'app' af te nemen. Een app maakt daarbij gebruik van de beschikbare infrastructuur van de basisgemeente, zoals zakenmagazijn en basisregistraties met gestandaardiseerde koppelvlakken. Een app kan daarmee in de plaats komen van een backoffice applicatie.

De conclusie was dat het concept van de basisgemeente een succes kan worden als we het centraal aansturen, het concept niet alleen op strategisch niveau uitwerken maar ook concretiseren naar de situatie voor gemeenten. Het concept moet schaalbaar zijn, geen Big Bang. Gemeenten moeten naar het concept van de basisgemeente kunnen groeien zonder desinvesteringen.

KING gaat verder met het uitwerken van het concept van de basisgemeente. Zij zullen daarbij dankbaar gebruik maken van de input van de Denktank. Een werkgroep gaat het concept nu verder concretiseren. Vanuit de VIAG neemt Robin Paalvast zitting in deze werkgroep en Theo Peeters namens de IMG. Een bredere groep van gemeenten zal als klankbord gaan fungeren. Binnen enkele maanden moet de concretisering van de basisgemeente gereed zijn en zal deze breed bediscussieerd worden.

Het verslag van de bijeenkomst van de VIAG Denktank is te vinden op het besloten deel van de VIAG-website: http://www.viag.nl/Denktank.htm Je moet dus eerst inloggen op de site voordat het document zichtbaar wordt.

Robin Paalvast
Bestuurslid VIAG

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig