Digicommissaris

De Digicommissaris

Opdracht van de Digicommissaris

Op 1 augustus 2014 is Bas Eenhoorn gestart als Digicommissaris. Hij is door het kabinet tijdelijk (voor vier jaar) aangesteld om als overheidsbrede regisseur regie te voeren op de (door)ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur.

De opdracht van de Digicommissaris en zijn bureau is vierledig:

  • het aanjagen van beleidsontwikkeling en vernieuwing;
  • het bevorderen van de totstandkoming van generieke voorzieningen voor de digitale overheid;
  • het borgen van het beheer van essentiële voorzieningen;
  • het stimuleren van het gebruik van die generieke voorzieningen.

Het doel: het realiseren van een solide en toekomstbestendige digitale overheid.

In de formele instellingsbrief staat nadere informatie over de taak en rol van de Digicommissaris.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig