Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2015, nr. 19

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2015 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

Wij wensen u veel leesplezier!

21 oktober 2015 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2015, nr. 19

 

VIAG congres 2015 Final call

Bent u ook benieuwd hoe de ICT organisatie van gemeente Waalre na de verwoesting van het gemeentehuis door brandstichting de dienstverlening heeft opgepakt en weer op orde is? Kom luisteren en kijken naar de ervaringen van deze gemeente.

Een laatste kans om dit unieke evenement bij te wonen, u komt toch ook!!

Voor een nadere toelichting op het volledige programma en inschrijving kijk op onze...

Aanpassingen Suwinet: Niet meer, maar ook niet minder

Het gebruik van Suwinet door (inter)gemeentelijke afdelingen Werk en Inkomen ligt momenteel onder het vergrootglas. De aanleiding daarvoor is bekend: herhaaldelijk onderzoek van de Inspectie SZW bracht aan het licht dat slechts een gering aantal gemeenten aan de zeven ‘papieren’ normen voldeed. Ondanks een lichte verbetering ten opzichte van het onderzoek in 2013 ziet de Inspectie...

Forum Standaardisatie: Handreiking App of Website

 

 

 

 

Veel overheden worstelen met de vraag hoe de burger goed kan worden bereikt; via een website of mobiele app? Standaardisatie en platformonafhankelijkheid zijn relevante aspecten bij dit vraagstuk. Daarom heeft ICTU in opdracht van Forum Standaardisatie deze handreiking ontwikkeld.

ICT-kosten per inwoner gedaald met 3%

 

Resultaten ICT Benchmark Gemeenten 2015

De ICT-kosten per inwoner bedragen in 2014 € 72, een daling van 3%. Burgerzaken en Sociale zaken & Werkgelegenheid zijn de primaire processen met de hoogste ICT-kosten. Opvallend is de lage volwassenheidsscore op het proces ‘leveranciersbeheer’. Gemeenten hebben moeite met een integrale kosten/baten analyse voor...

Nieuw VIAG bedrijfslid C-Content stelt zich voor

Het ‘oude’ zoeken kost onnodig veel tijd.

 U zoekt een publicatie die u een week of wat geleden hebt gelezen. Maar waar hebt u dat document toen gevonden? Stond dat op de afdelingsschijf, zat het als bijlage in een e-mail? U raadpleegt een kennisbank, het DMS/ zaaksysteemmet verschillende zoektermen of registratie applicaties als de BAG. LinkedIn dan? Elke bron, platform en...

Webcare DigiD

Logius is onlangs gestart met webcare voor DigiD en MijnOverheid.

Het team bestaat uit drie medewerkers die reageren op vragen via twitter en Facebook. Om de burgers zo goed mogelijk te helpen en op een correcte manier te woord te staan, werkt het team met het zogenoemde vier-ogen-principe. Berichten die de deur uitgaan worden dubbel gecontroleerd. Voor de inhoudelijk ingewikkelde vragen is er...

Overheid ziet ODF als topprioriteit

Namens de Nederlandse overheid zijn Forum Standaardisatie en Logius vastbesloten om de adoptie van ODF voor de gehele overheid te versnellen.

Dit was een van de belangrijkste aankondigingen op het 11e ODFPlugfest, 15 en 16 september jl. in Den Haag, waar een groep internationale ontwikkelaars, EU-beleidsmakers, digitale archivarissen, academici en andere deskundigen rondom het thema Open...

'Een slimme overheid is een open overheid?'

"Heb je met open data ook een open overheid? Of gaat een open overheid veel meer over bereikbaarheid, kwaliteit van dienstverlening en democratie?"

Met deze vraag opende Paul Suijkerbuijk het ICTU Café van 8 september jl. Samen met twee collega's vormt hij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Suijkerbuijk is al sinds jaren actief op het terrein van open data en het meer 'open'...

Ngi-NGN lanceert ICT manifest voor de Overheid

De fiasco’s rondom de projecten van de Sociale Verzekeringsbank en het UWV zijn slechts twee recente voorbeelden van de ICT-misstanden bij de overheid. Ngi-NGN stelt dat de problematiek van deze projecten genuanceerder ligt dan slechts ICT. Ngi-NGN, de onafhankelijke beroepsvereniging van ICT’ers, lanceert vandaag een IT-manifest voor de overheid op IT-manifest.nl.

Het manifest...

Geo-koffer legt klip en klaar meerwaarde geo-informatie uit.

Hoe vertel je jouw collega’s over de meerwaarde van geo-informatie voor diverse vraagstukken binnen de gemeente?

Op deze vraag geeft de geo-koffer antwoord. Met deze koffer van en voor gemeenten kunnen geo-specialisten hun gemeentelijke collega’s namelijk klip en klaar uitleggen waarvoor zij geo-informatie kunnen gebruiken. Tijdens de najaarsbijeenkomsten van het Gemeentelijk...

Finalisten Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 bekend!

Nog 3 organisaties strijden voor de titel ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015’.

De Verkiezing draagt bij aan transparantie en kennisdeling door goede initiatieven voor het voetlicht te brengen.

Op 23 november wordt in de Ridderzaal bekend gemaakt welke organisatie de ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015’ is.

 De volgende organisaties behoren na...

Whatsapp: onmisbare stoorzender voor ambtenaren

Altijd en overal razendsnel bereikbaar, op een informele en ongedwongen manier. Whatsapp is voor ambtenaren onmisbaar. De veelgebruikte app heeft echter ook een schaduwzijde, zo geven professionals in een interview met Binnenlands Bestuur aan.  

Minder schroom om te vragen

Binnen de wijkteams wordt het toenemende Whatsapp doorgaans als een positieve ontwikkeling gezien, zo vertellen...

Big Data-experiment afgeremd door voorzichtige gemeenten

Data en data-koppeling bieden gemeenten kansen om antwoorden te vinden op cruciale vragen vanuit het sociale domein. Deze worden echter alleen benut als gemeenten hun data afstaan aan knappe koppen, om ermee te experimenteren. En dat gaat nog niet zo gemakkelijk.

 Vragen uit sociaal domein met data beantwoorden

‘Hoeveel kinderen komen er in pleegzorg door schuldproblematiek bij de...

Evenementen

 
29-10-2015 Regiovergadering Regio 7- (Flevoland, Overijssel, Gelderland)
01-11-2015 tot 02-11-2015 VIAG Congres
11-12-2015 VIAG themadag 11 december 2015
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl