Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Uitnodiging VIAG themamiddag 14 juni 2019, incl. BBQ!!

 

Op vrijdag 14 juni a.s. gaan we een oude traditie van de afgelopen jaren weer oppakken. De themadag van de maand juni organiseren wij aan het strand met een afsluitende BBQ. Een prachtige locatie en inhoudelijk programma hebben we al. Nu de deelnemers en de zon nog!

U komt toch ook?

Programma

13.15    ontvangst leden

13.45     Nieuwe normenkader Informatiebeveiliging per 1 januari 2020

              Kees Hintzbergen, Senior adviseur Informatiebeveiliging IBD

14.30     Klaar zijn voor de Omgevingswet, praktijkcase HLTsamen

             Alma Weitenberg, Teamleider I&A – HLTsamen en  Lucas Kuijpers,

             Senior Business Consultant - ValueBlue

15.15     Pauze

15.45     GT Print, onderdeel van project Gemeentelijke Telecommunicatie

             Ben Brinkel, projectleider GT Print VNG realisatie

16.30     Afsluiting en discussie

16.45     Borrel en BBQ

 

Toelichting op de presentaties

 

13.45     Nieuwe normenkader Informatiebeveiliging per 1 januari 2020

 

Kees Hintzbergen, senior adviseur van de IBD geeft een toelichting op het nieuwe normenkader voor informatiebeveiliging per 1-1-2020, de Baseline Informatiebeveiliging ofwel BIO. Deze nieuwe norm wordt uiteraard ook leidend voor de verantwoording via ENSIA, deze verantwoording over de BIO wordt samen met gemeenten ontwikkeld in de ENSIA Pilot BIO.

14.30     ‘klaar zijn voor de Omgevingswet’

                  

 Alma Weitenberg      Lucas Kuijpers

Om te voldoen aan de Omgevingswet moet er veel gebeuren in de gemeentelijke organisatie. De wet heeft ingrijpende impact op taken die de organisatie uitvoert en hoe die zijn georganiseerd (processen). Hiervoor is ook zicht en grip nodig op applicaties en gegevensstromen. Ook voor taken die zijn uitbesteed aan externe partners, zoals aan een milieudienst, geldt dat processen en informatiestromen zullen veranderen.

In de presentatie vertellen Alma Weitenberg en Lucas Kuijpers hoe de Omgevingswet binnen HLTsamen wordt gebruikt als impuls voor het verder professionaliseren van projectmanagement en werken onder architectuur.

Naast toelichting op status en voortgang van het eigen traject gaan zij graag een interactieve discussie aan met u, over hoe u hier in staat.

15.15     Pauze

15.45     GT Print, onderdeel van project Gemeentelijke Telecommunicatie

 

 Ben Brinkel

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert een Europese aanbesteding uit voor de levering van printdiensten aan Nederlandse gemeenten. De aanbesteding strategie is op 19 april 2019 gepubliceerd.

Gemeenten en deelnemingen mogen zich vanaf juni 2019 inschrijven op deze aanbesteding. In het najaar van 2019 wordt de Europese aanbesteding gepubliceerd. Uiteindelijk neemt VNG maximaal vier leveranciers in de raamovereenkomst op. De overeenkomst gaat in 2020 van start en heeft een looptijd van drie jaar, met de mogelijkheid tot één jaar extra verlenging.        

Ben Brinkel, projectleider GT Print VNG realisatie         

Locatie

 

Strandtent Solbeach
Strandweg 20-21-22, 2586 ZZ Scheveningen        

https://www.solbeach.nl/

Aanmelden

U kunt zich voor deze themadag aanmelden via deze link. Geef apart aan of je wilt deelnemen aan de BBQ. Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging van inschrijving.

Deelname aan deze dag is gratis en bedoeld voor zowel gemeente- als bedrijfsleden (per bedrijfslid één deelnemer).
Gemeentelijke medewerkers die nog geen VIAG lid zijn, zijn uiteraard ook van harte welkom.

 

Met vriendelijke groet,

Het VIAG-bestuur

 

Extra Nieuwsbrief Uitnodiging VIAG themadag 14 juni 2019

 

Evenementen

 
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl