Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2019, nr. 10

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2019 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

 

22 mei 2019 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2019, nr. 10

 

Een nieuwe VIAG voorzitter; even voorstellen

“Vertel eens iets over jezelf in de nieuwe nieuwsbrief”  was de vraag..

Kort en bondig,  maar ook volledig en uitgebreid, dat is toch makkelijk gezegd dan gedaan merk ik!

Ik ben Karen van der Linden, geboren in Amersfoort in 1969, inderdaad dit jaar Sarah en 50 jaar jong. Schooljaren doorgebracht in Emmen en daarna vertrokken naar Groningen waar ik de lerarenopleiding...

Uitnodiging VIAG themadag 14 juni 2019, incl. BBQ!

Op vrijdag 14 juni a.s. gaan we een oude traditie van de afgelopen weer oppakken. De themadag van de maand juni organiseren wij aan het strand met een afsluitende BBQ. Een prachtige locatie en inhoudelijk programma hebben we al. Nu de deelnemers en de zon nog!

U komt toch ook?

Het programma is als volgt:

13.15    ontvangst leden

13.45     Nieuwe normenkader...

Stemadvies VIAG en IMG op ALV van de VNG op 5 juni 2019

                                  

Op woensdag 5 juni aanstaande is de Algemene Leden Vergadering van de VNG. Ook dit jaar staan er weer verschillende onderwerpen op de agenda die ons vakgebied raken. Dat is ook de reden van...

Resultaten GIBIT-peiling: gewaardeerd instrument, met ruimte voor verbetering

Eind 2016 zijn door de VNG de Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Inmiddels gebruikt ruim 85 procent van de Nederlandse gemeenten deze voorwaarden bij het verwerven van ICT-producten en -diensten. Om inzicht te krijgen in de ervaringen die gemeenten en leveranciers de afgelopen twee jaar met de GIBIT hebben opgedaan, is begin dit jaar een waarderingspeiling uitgevoerd....

“Informatieveiligheid moet in het gemeentelijk DNA”

Omdat informatievoorziening voor gemeenten inmiddels cruciaal is, hoort de beveiliging daarvan op de agenda van het gemeentelijk bestuur en de gemeenteraad. Geheel vanzelfsprekend is dat echter niet. Ook niet in een gemeente waar een bestuurder en een raadslid veel aandacht hebben voor informatieveiligheid.

ENSIA
In het nieuwste nummer van iBestuur magazine vertellen Kees Duijvelaar, raadslid...

Niet bekend welke gemeenten wifitracking toepassen

Het is minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) niet bekend in welke gemeenten wifitracking wordt toegepast, het opslaan en verwerken van locatiegegevens van klanten of bezoekers. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van Kamerlid Buitenweg (GroenLinks).

Opt-out-register

Aanleiding voor de Kamervragen was het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich gaat buigen over een...

Uitvraag “Principes voor de digitale samenleving”

Oproep: gemeenten gevraagd om medewerking bij 'Principes voor de digitale samenleving'

De VNG heeft vorig jaar een ledenbrief gestuurd naar gemeenten over de “Principes voor de digitale stad”. Daarin roepen we gemeenten op om mee te werken aan een vernieuwde set 'Principes'. In opdracht van de VNG Commissie Informatiesamenleving is hiervoor in februari een werkgroep opgericht. Die...

Bijeenkomst: zelf apps bouwen met OpenApps

Op 5 juni 2019 organiseert VNG Realisatie met de gemeente Amsterdam en OpenApps een bijeenkomst in Utrecht voor gemeenten om kennis te maken met OpenApps. 

OpenApps geeft gemeentes de mogelijkheid zelf apps te bouwen zonder te programmeren. Ontsluit uw data in een app: snel, goedkoop en open source. Doordat het open source is, kunnen gemeenten ook eenvoudig ontwikkelde apps met...

Delen data vergt lef overheid

De overheid maakt steeds meer gebruik van data. Meer samenwerking is nodig om de maatschappelijke meerwaarde ervan te benutten. ‘Want in ons eentje gaan we het niet redden’, stelt Magchiel van Meeteren (CBS) in een essay in Binnenlands Bestuur. 

De doelstelling van het Center for Big Data Statistics (CBDS) is om de waarde van nieuwe bronnen voor statistiek te onderzoeken, en...

Essay over het EU-perspectief op mensen en hun gegevens

Op initiatief van het programma Regie op Gegevens (RoG) is er een essay verschenen over hoe de Europese Unie kijkt naar ‘mensen en hun gegevens’. Er wordt nader ingegaan op wat dit Europees perspectief betekent voor de beleidskeuzes die er worden gemaakt en hoe Nederland hierop in kan spelen om daar het voordeel mee te kunnen doen.

Over grenzen heen

Het programma Regie op...

SBIR oproep Artificial Intelligence voor publieke diensten

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) zijn op zoek naar nieuwe producten en diensten op het gebied van Artificial Intelligence (AI) in het publiek domein.

SBIR Innovatie-competitie voor ondernemers

Dat doen ze door het uitschrijven van een SBIR-Innovatiecompetitie. SBIR staat voor Small Business Innovation Research en...

Ruim dertig partijen bekrachtigen DigiDealGO

Een concreet samenwerkingsprogramma voor digitale versnelling in de bouw. Daar staat DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGo) voor. In de DigiDealGO worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw.

De deal is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de...

Update: Logius vervangt deel PKIoverheid certificaten

Logius gaat minder PKIoverheid certificaten vervangen dan aanvankelijk werd verwacht. Er wordt nu uitgegaan van het vervangen van 11 tussenliggende en ongeveer 3900 onderliggende certificaten in een periode van 8 maanden.

In eerste instantie werd er nog uitgegaan van 14 zogenoemde ‘tussenliggende certificaten’ en maximaal 22.000 daaronder vallende servercertificaten.

Logius heeft...

Evenementen

 
05-06-2019 Fortinet Security Day - 5 Juni 2019
14-06-2019 VIAG Themadag juni 2019
27-06-2019 GEANNULEERD: ICTberaad regio 7 - 27 juni 2019
18-09-2019 Het Bechtle Roundtable Event op 18 september 2019
04-10-2019 2019 Landelijk ICT Beraad September
29-11-2019 2019 Landelijk ICT Beraad november
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl