Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2019, nr. 11

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2019 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

05 juni 2019 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2019, nr. 11

 

Reminder: Uitnodiging VIAG themadag 14 juni 2019, incl. BBQ!

 

Op vrijdag 14 juni a.s. gaan we een oude traditie van de afgelopen weer oppakken. De themadag van de maand juni organiseren wij aan het strand met een afsluitende BBQ. Een prachtige locatie en inhoudelijk programma hebben we al. Nu de deelnemers en de zon nog!

U komt toch ook?

Voor een uitgebreide toelichting op het programma en aanmelding klik hieronder!

...

Vertegenwoordig jij de kleinere gemeenten in adviesraad Common Ground?

 

Beste leden,

De beweging Common Ground is volop gaande. Er is een adviesraad Common Ground opgericht. Als VIAG zijn we benaderd om een afvaardiging te leveren vanuit de kleinere gemeenten.

De grotere gemeente worden vanuit het CIO beraad al vertegenwoordigd.

Wat wordt er van je verwacht?

De adviesraad komt 5x jaar bijeen, voor een bijeenkomst van 3 uur (dagdeel incl. reizen). Als...

Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Op de komende ALV beslissen zij over het meerjarenprogramma GGU 2020 – 2024.

Het meerjarenprogramma GGU is een kadernota...

Eerste inzicht van de MOOC 'Anders samenwerken door de Omgevingswet' gepubliceerd

 

OMOOC

INZICHTEN VOOR EEN BETER OPENBAAR BESTUUR

Deze MOOC is tot stand gekomen op initiatief van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet, A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen. Het doel dat wij met deze MOOC willen bereiken is het inspireren van professionals die te maken hebben met de Omgevingswet om met de nieuwe mogelijkheden van de...

Ledenbrief over de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

Elke gemeente maakt met circa 50 verschillende partijen afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In de regel leggen gemeenten en hun toeleveranciers deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst (VWO). Inventarisatie door de VNG wijst uit dat het komen tot sluitende afspraken een moeizaam proces is gebleken. Om dit moeizame proces te vereenvoudigen hebben VNG, gemeenten en...

Arne van Hout nieuwe voorzitter Taskforce Samen Organiseren

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Arne van Hout, gemeentesecretaris van Nijmegen, voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren als opvolger van Peter Hennephof. Arne van Hout neemt per 1 juni 2019 het stokje over.

Arne van Hout: “Ik zet mij graag in om met elkaar te werken aan verbetering van dienstverlening en bedrijfsvoering. In Nijmegen heb ik gemerkt dat...

Extra Bijeenkomst Consultatie Gegevenslandschap 4 juli in Den Haag

Wegens grote belangstelling organiseert VNG Realisatie op 4 juli een extra bijeenkomst over de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap specifiek voor gemeenten. Ditmaal in Den Haag. De bijeenkomsten van 20 en 27 juni in Amersfoort en ’s Hertogenbosch zitten vol. De uitkomsten van deze middagen gebruiken wij om de instrumenten verder te verfijnen en uit te breiden. Uw inbreng...

Verwervingsvraag Omgevingswet software

Op vrijdag 21 juni vindt er een ICT Markttoets plaats over de verwerving van Omgevingswetsoftware door Nederlandse gemeenten. 

 

 

 

Een unieke kans voor organisaties die VTH-, TR en/of Plansoftware leveren conform het DSO en/of daarbij behorende implementatie- en migratie diensten bieden, om mee te kunnen denken over de verwervingsvraag van de Nederlandse...

Blog Hugo Aalders: Gyroscopisch sturen

 

Sturen in een netwerksamenwerking is heel lastig, want je werkt met zijn allen aan een gezamenlijk doel en niemand is de baas. Je kunt wel sturen, maar het vereist een speciaal soort stuurmanskunst. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.

Iedereen die motorrijdt, kent het gyroscopische effect. Als je een bocht inzet dan kijk je waar je heen...

Leveranciersbijeenkomst

Graag nodigt VNG realisatie de VIAG bedrijfsleden u uit voor hun tweede leveranciersbijeenkomst van 2019. Ook in 2019 is het thema van onze leveranciersbijeenkomsten ‘Samen de Common Ground organiseren.’

Programma

Naast Common Ground is ook Samen Organiseren momenteel een belangrijk thema voor gemeenten. Voor meer informatie vanuit informatiekundig perspectief hierover...

EU-parlement stemt voor verplichte vingerafdruk op id-kaart

Onlangs heeft het Europees Parlement ingestemd met de verordening biometrie op de Identiteitskaart. Hierdoor wordt het straks verplicht om niet alleen voor de aanvraag van paspoorten, maar ook van een identiteitskaart twee vingerafdrukken af te staan.

Voordat de nieuwe Identiteitskaart wordt geïmplementeerd moet de Paspoortwet worden aangepast, de chip waarin de vingerafdrukken worden...

Uitvraag 'Principes voor de digitale samenleving'

De VNG-werkgroep Principes voor de digitale stad is druk met het doorontwikkelen van de principes. Doel is eind 2019, tijdens de BALV, aan alle VNG-leden een vernieuwde set van principes voor te leggen. Hiervoor hebben we uw input nodig. Daarom houdt de VNG een korte online enquête onder haar leden.

De VNG heeft vorig jaar een ledenbrief gestuurd naar gemeenten over 'Principes voor de...

Verhogen Digitale Weerbaarheid gemeenten

 

Verhogen Digitale Weerbaarheid module 2: Ondersteuningspakket Monitoring & Response voor gemeenten beschikbaar

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet in hun informatiebeveiliging. De volgende logische stap bij de implementatie van de baseline informatiebeveiliging gemeenten / overheid (BIG/BIO) is een sterkere focus op detectie en actieve preventie van incidenten....

Evenementen

 
27-06-2019 GEANNULEERD: ICTberaad regio 7 - 27 juni 2019
14-06-2019 VIAG Themadag juni 2019
18-09-2019 Het Bechtle Roundtable Event op 18 september 2019
04-10-2019 2019 Landelijk ICT Beraad September
29-11-2019 2019 Landelijk ICT Beraad november
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl