Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2019, nr. 14

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2019 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

29 augustus 2019 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2019, nr. 14

 

Uitnodiging VIAG themadag 11 september 2019, bij Fujitsu te Maarssen

 

Op woensdagmiddag 11 september gaan we een oude traditie van een aantal jaar geleden weer oppakken. Een themamiddag bij één van onze bedrijfsleden. Dit keer is dit in het Fujitsu Experience Center “The Bridge” te Maarssen. Een prachtige locatie en inhoudelijk programma hebben we al.

U komt toch ook?

Programma

12.45     Ontvangst   ...

Save the Date: VIAG congres 2019 op zondagavond 3 en maandag 4 november 2019

Thema congres:

“Bundelen van krachten”

Themabeschrijving:

VIAG en IMG vormen in Nederland dé vakverenigingen voor informatieprofessionals bij gemeenten en hebben het voornemen hun krachten te bundelen met een versterking van herkenbaarheid.

Gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven met een groeiende, leidende en doorslaggevende rol van betekenis van informatie....

Knops verkent mogelijkheden voor transparantielab algoritmes

Naar aanleiding van een Amsterdams plan voor het doorlichten van algoritmes die de gemeente gebruikt, buigt het ministerie van BZK zich ook over openheid van algoritmes. Knops laat in de brief ‘Kamervragen over Amsterdam wil eerlijke computers in de stad‘ weten dat hij de mogelijkheden verkent van een transparantielab voor algoritmegebruik bij en door gemeenten. ‘Van belang...

Parlementair onderzoek naar gebrek aan grip op digitalisering

 

De Tweede Kamer begint een parlementair onderzoek naar digitalisering. Volgens één van de initiatiefnemers, D66-Kamerlid Kees Verhoeven, heeft het parlement nu “onvoldoende grip en kennis en stuurt het onvoldoende bij”. Verhoeven heeft een motie ingediend en voorgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de motie stelt Verhoeven voor om een...

Reactie BZK op het rapport ‘Grip op gegevens’

In navolging van het onderzoek uit 2014 naar het stelsel van basisregistraties heeft de Algemene Rekenkamer onderzocht of de aanbevelingen die destijds zijn gedaan aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), inmiddels zijn aangepakt of opgelost.

Efficiënte overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven

Het stelsel van basisregistraties draagt bij aan een...

Ingrid Hoogstrate per 1 september nieuwe directeur Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN)

Ingrid Hoogstrate is per 1 september de nieuwe directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hoogstrate werkt al sinds 2010 in verschillende functies bij VNG Realisatie, voorheen het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten (KING). Op dit moment is zij daar adjunct-directeur.

Ingrid Hoogstrate: ”Ik heb er heel veel zin in om...

Blog: FG en CISO: ogen open en weg met de glazen bol

We ontvangen bij de IBD vragen over thema’s die ver in de toekomst, ver buiten het gemeentelijk domein liggen of zelfs puur theoretisch van aard zijn. Hoe gaan we om met AI, Big Data, Blockchain en Quantum Computing? Wat als het EU-US Privacy Shield ongeldig wordt verklaard door het Europese Hof? Moeten we Chinese componenten weren uit onze aanbestedingen? Het antwoord op deze vragen is...

Uitnodiging Workshop Common Ground 23 september 2019

 

 

Common Ground, waarschijnlijk wel van gehoord en wat kunt u er als gemeente mee? Op al deze vragen geven we graag antwoord!

Op maandagmiddag 23 september organiseren we een aantal workshops Common Ground. Zodat we hetzelfde taal en vertrekpunt hebben, nut en noodzaak begrijpen van Common Ground en kunnen uitleggen hoe de ambities achter Common Ground zich verhouden tot andere...

Uitnodiging netwerkgesprekken met marktpartijen Fieldlab Common Ground woensdagmiddag 25 september

De informatiekundige visie Common Ground komt u regelmatig tegen in diverse documenten, statements of bijeenkomsten. De basisgedachte van de Common Ground is de transformatie van de informatievoorziening door gegevens te scheiden van de applicaties en processen waarin zij gebruikt worden en deze meervoudig te gebruiken bij de bron. Maar wat betekent dit ‘splitsen van data en...

Blog Hugo Aalders: Stop met centraal stellen klant

 

Zullen we eens ophouden om de klant centraal te stellen? Want zolang we dat doen, zitten we vast in oude patronen en systemen die hun langste tijd gehad hebben, stelt Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur. “Misschien is het wel beter als we helemaal niet meer over ‘klanten’ spreken!”

Laatst hoorde ik bijzonder hoogleraar Rick...

Gemeentelijke proeftuinen Wet open overheid

 

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Het wetsvoorstel is in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft de behandeling vervolgens opgeschort voor nader...

Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst

 

De leden van de tijdelijke Commissie Digitale Toekomst. Vooraan, van links naar rechts: Verhoeven, Buitenweg en Middendorp. Achteraan: Van Dam en Van Otterloo. De leden Azarkan en Van Weerdenburg ontbreken op de foto.

Met de instelling van de Tijdelijke Commissie Digitale toekomst, wil de Tweede Kamer meer grip krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering. Digitalisering heeft grote...

‘Omgevingswet is katalysator voor andere manier van werken’

 

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking, die 26 wetten in de fysieke leefomgeving integreert. Een wet die vraagt om andere manieren van werken en samenwerken, zowel intern als extern. De gemeente Rotterdam gebruikt de implementatie als vliegwiel voor organisatieontwikkeling.

‘Innovatie en verandering bestaat voor 25% uit technologie en 75% uit houding en gedrag,’ stelt...

Staatssecretaris Knops lanceert Digicampus

vlnr: Hans Verweij (directeur ICTU), Yvonne van der Brugge (directeur Logius), Raymond Knops (staatssecretaris BZK), Lotte de Bruin (directeur Nederland ICT) en Marijn Janssen (hoogleraar ICT & Governance TU Delft). Foto: René de Gilde

Tijdens het iBestuurcongres, heeft staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op feestelijke wijze...

Meten van besmette IoT-apparaten verhoogt digitale veiligheid

Het aantal met internet verbonden apparaten (Internet-of-Things) groeit razendsnel. Om ondernemers en consumenten optimaal hiervan te kunnen laten profiteren, is het essentieel dat deze producten veilig zijn en vertrouwd kunnen worden gebruikt. Daarom worden er in Nederland metingen verricht naar besmette IoT-apparaten. Fabrikanten van deze slimme apparaten en consumenten worden actief...

Uitnodiging van Native voor inspiratiesessie Machine Learning binnen de gemeentelijke context

Laat u op donderdag 26 september van 09:00 - 12:00 uur informeren en inspireren over Machine Learning binnen de gemeentelijke context. Na een succesvolle eerste sessie afgelopen juli organiseren zij deze sessie nogmaals.

Denk en praat mee over de meest veelbelovende ontwikkeling binnen de digitale transformatie. Denk aan het voorspellen van zorg-uitgaven, of het geautomatiseerd afhandelen van...

Handreiking BIO voor kleine gemeenten gepubliceerd

Informatiebeveiliging is belangrijk voor alle overheidsorganisaties, groot en klein. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid is er dan ook voor alle overheden. Hoe ga je als kleinere gemeente om met de risicogestuurde aanpak van de BIO? Die vraag staat centraal in de nieuwe handreiking: BIO voor kleine gemeenten.

De aanpak voor kleine gemeenten is onderdeel van het ondersteuningspakket voor...

Nieuwe instructievideo’s Waarstaatjegemeente

In deze drie korte video’s maken we nieuwe èn ervaren gebruikers van gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente graag wegwijs en bekend met de vele mogelijkheden.

In video 1 leggen we de basis uit: wat is Waarstaatjegemeente, hoe bekijk ik de data en hoe maak ik vergelijkingen?

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=dRxDmeQwhAk

In video 2 komen speciale functies aan bod,...

API’s voor Zaakgericht Werken gereed voor gebruik door leveranciers

Op 18 juli zijn de 1.0 release candidates (RC) van de application programming interface (API’s) voor Zaakgericht Werken gepubliceerd. Dit betekent dat de API-specificaties gereed zijn om door leveranciers te worden ingebouwd in hun applicaties en gemeenten kunnen het eisen in aanbestedingen. De gegevens die een rol spelen bij zaakgericht werken kunnen door middel van de API’s bij...

Visie Knops op Regie op Gegevens

 

‘Regie op gegevens betekent dat een burger grip heeft op zijn persoonlijke gegevens bij de overheid. Een burger moet zijn eigen gegevens niet alleen kunnen inzien of wijzigen maar zelfs digitaal kunnen delen met organisaties buiten de overheid’, aldus staatssecretaris Knops  (BZK) in de Kamerbrief ‘Regie op Gegevens’.

Nieuwe ontwikkeling

Dat delen van...

Raamovereenkomst GGI-Veilig getekend

De raamovereenkomsten GGI-Veilig is maandag 15 juli officieel ondertekend. De ondertekening betekent dat gestart kan worden met het inrichten van het bestelproces. Het projectteam GGI en gemeenten die als eerste hebben aangegeven om bestellingen te willen gaan doen, pakken dit traject samen op. Op deze manier wordt het bestelproces zo soepel mogelijk ingericht zodat uiteindelijk alle...

Evenementen

 
11-09-2019 VIAG themadag 11 september 2019
18-09-2019 Het Bechtle Roundtable Event op 18 september 2019
04-10-2019 2019 Landelijk ICT Beraad September
03-11-2019 tot 04-11-2019 VIAG congres 2019 "Joined Forces"
29-11-2019 2019 Landelijk ICT Beraad november
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl