Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2019, nr. 15

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2019 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

11 september 2019 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2019, nr. 15

 

Belangrijke Nederlandse ICT-infrastructuur is kwetsbaar

De cruciale digitale infrastructuur van Nederland is kwetsbaar, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente, en het advies is daarom om deze niet te verbinden aan netwerken waar hackers bij kunnen.

Moderne dreiging

‘Vergeet de klassieke terroristische aanval’, schrijft de universiteit. ‘De moderne dreiging komt van hackers die zich richten op elektriciteitscentrales,...

Privacy ondergeschoven kindje in Dronten

In de gemeente Dronten wordt te weinig urgentie gevoeld voor privacy en informatieveiligheid. Eén op de tien medewerkers trapte in een door de gemeente phishingmail.

De conclusie dat de urgentie voor privacy en informatieveiligheid maar beperkt wordt gevoeld in het gemeentehuis van Dronten trekt de plaatselijke rekenkamer in een vorige week gepresenteerd onderzoek.

Capaciteitstekort

...

Common Ground presenteert eerste voortgangsrapportage

Common Ground

Common Ground ‘groeit’. Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om gezamenlijk en met VNG deze informatiekundige visie te verwezenlijken. Hierbij is het van belang zoveel mogelijk in samenhang te ontwikkelen. Om te voorkomen dat dingen dubbel worden gedaan, en om bredere bruikbaarheid en beschikbaarheid te realiseren. Common Ground presenteert hierbij een...

Handreiking functieprofiel CISO geactualiseerd

In de afgelopen periode heeft de IBD een actuele versie van de Handreiking Functieprofiel voor de gemeentelijke CISO opgesteld. Deze handreiking is gepubliceerd op de website van de IBD.

De handreiking bevat als bijlage een drietal motiveringen, die gebruikt kunnen worden om een passende waardering aan het functieprofiel te verbinden. De motiveringen zijn opgesteld met behulp van de...

Integraal werken botst met privacy

Avg-stress in het sociaal domein, zo’n beetje elke gemeente heeft ermee te maken. Onterecht, moet de lezer van het onlangs verschenen boek 'Privacy in het sociaal domein' concluderen.

Integrale werkwijze 

De mis(ver)standen rondom rechten en plichten over gegevensopslag, -verwerking, en -verstrekking zijn eerder het gevolg van de integrale werkwijze die van gemeenten wordt verwacht...

Nieuw dossier ‘Open Overheid’

Open Overheid heeft nu ook een plek op digitaleoverheid.nl. Het onderwerp raakt aan thema’s op deze website, zoals ‘Democratie’ en ‘Open Data’.

Een Open Overheid is van belang voor de verbinding tussen burgers en overheden. “Openheid is een kernwaarde van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Het draagt bij aan de controleerbaarheid van bestuur en zorgt...

Update handreiking dataclassificatie naar de BIO

De handreiking dataclassificatie is vernieuwd en in lijn gebracht met de BIO. Dit was nodig omdat er een verschil is tussen de BIO waarderingsschaal en de oude BIG waarderingsschaal voor het aspect vertrouwelijkheid. De score binnen de dataclassificatie loopt nu gelijk op met de waarderingsschaal voor het basisbeveiligingsniveau (BBN) in de BIO en dus loopt de uitkomst ook gelijk met de...

Datagebruik met oog voor privacy

Slim gebruik van data maakt beter beleid mogelijk. Maar tegelijkertijd willen we niet dat de overheid – of particuliere bedrijven – de burger zonder begrenzing in de gaten houden. De manier van werken in Estland strekt tot voorbeeld.

Daar is volgens Bert Kroese goed geregeld wie toegang heeft tot welke persoonsdata en burgers hebben daar zelf een grote stem in. ‘Ze kunnen...

Uitnodiging van Native voor inspiratiesessie Machine Learning binnen de gemeentelijke context

Laat u op donderdag 26 september van 09:00 - 12:00 uur informeren en inspireren over Machine Learning binnen de gemeentelijke context. Na een succesvolle eerste sessie afgelopen juli organiseren zij deze sessie nogmaals.

Denk en praat mee over de meest veelbelovende ontwikkeling binnen de digitale transformatie. Denk aan het voorspellen van zorg-uitgaven, of het geautomatiseerd afhandelen van...

Provincie Overijssel schakelt webmail uit na hack

De provincie Overijssel heeft de webmail van alle medewerkers tijdelijk onbereikbaar gemaakt, nadat een hacker de inloggegegvens van een medewerker wist te bemachtigen met een phishing mail.

Gevoelige informatie

Het webmailaccount werd gebruikt om meer phishingmails naar medewerkers van de provincie te sturen. Daarop heeft Overijssel een extern forensisch onderzoeksbureau ingeschakeld om te...

Vooringevuld AVG verwerkingsregister voor gemeenten

Gemeenten kunnen vanaf augustus 2019 gebruik maken van een vooringevuld verwerkingsregister met een bijbehorende handreiking. Het register is opgesteld met voorbeelden van diverse gemeenten.

Verplichting

Het vooringevulde register – een Excel-spreadsheet – bevat een overzicht van verwerkingen die bij vrijwel iedere gemeente wordt uitgevoerd. Een aantal gemeenten heeft dit...

EU raadpleegt burgers over AI en big data in 2025

Het Europese onderzoeksproject Sherpa heeft vijf scenario’s ontwikkeld over de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI) en big data in 2025. Deze scenario’s gaan over technologieën die mensen nabootsen (bijvoorbeeld robots), informatie-oorlogsvoering, zelfrijdende auto’s, voorspellend politiewerk en onderwijs. De scenario-ontwikkelaars nodigen burgers uit om de...

DUO innoveert met nieuwe technologie en data

DUO zet de komende jaren in op innovatie met nieuwe technologieën zoals blockchain en het gebruik van data om de dienstverlening en het Nederlandse onderwijs te verbeteren, zo vertelde Hans Schutte, directeur-generaal van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de organisatie van Big Improvement Day.

DUO kan en moet vooroplopen in technologie en dienstverlening, zegt Schutte. De jonge...

Evenementen

 
11-09-2019 VIAG themadag 11 september 2019
18-09-2019 Het Bechtle Roundtable Event op 18 september 2019
04-10-2019 2019 Landelijk ICT Beraad September
03-11-2019 tot 04-11-2019 VIAG congres 2019 "Joined Forces"
29-11-2019 2019 Landelijk ICT Beraad november
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl