Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020, nr. 1

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

22 januari 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 1

 

Doet u op 22 januari ook mee met PI-event Common Ground?

 

Op 22 en 23 januari a.s. vindt het eerste Samen Organiseren Programma Increment (PI) Planning Event plaats van 2020, wederom op DEV.LOER in Utrecht.

Voor de werksessies in het middagprogramma kunt u zich aanmelden. Klik op deze link voor aanmelden

We willen graag een gevarieerde groep mensen, met een brede spreiding over typen gemeenten. Belangrijk is dat deelnemers bereid zijn mee te...

Innovatiegelden beschikbaar voor gemeentelijke projecten

Heeft u een innovatief plan voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening? Een plan dat een verbetering is in het bestaande ICT-landschap of ervoor zorgt dat de benodigde data op een toekomst vaste manier ontsloten kunnen worden?

Voor kalenderjaar 2020 worden gemeenten, in het kader van ‘Samen organiseren’ uitgenodigd om met innovatieve voorstellen te komen die zowel...

Gebruik gezichtsscanners bij bestrijding identiteitsfraude

De gezichtsscanner rukt op bij de Nederlandse gemeentebalies. Onder meer Amstelveen, Zaanstad, Culemborg, Tiel, Zaltbommel en Twenterand zetten gezichtsvergelijkingssoftware in als onderdeel van de procedure voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs. Hoe zit het met de privacy van de inwoners?

Lelystad is de nieuwste gemeente in dit rijtje. Met de scanners bij de balies van...

Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet

1 januari 2021 komt snel dichterbij. Op die datum wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Dat brengt veel veranderingen met zich mee voor Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Rijk en de diverse Ketenpartners. Werk je hard om die veranderingen vorm te geven voor je organisatie? Ben je eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren...

Uitnodiging WerQatelier 19 maart: Succesvol veranderen? Het belang van de menskant bij projecten

Herkent u dit?

  • Na een flinke investering in tijd en geld voor uw project, wordt de nieuwe software succesvol opgeleverd.
  • Alles staat klaar zodat de medewerkers ermee aan de slag kunnen gaan. Het is tijd om de investering eruit te halen.
  • Toch blijkt dat de nieuwe software nauwelijks wordt gebruikt. Hoe kan dit? Alles werkt toch? Is uw project dan wel geslaagd?

Vaak zien we dat bij de...

Denktank presenteert oplossingen voor knelpunten digitale samenleving

De Nationale DenkTank 2019 presenteert het rapport ‘Optimaal Digitaal’ met 10 oplossingen voor een beter functionerende digitale samenleving. 20 Jonge academici doken de afgelopen 4 maanden in de digitale toekomst. Vragen als ‘hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan (blijven) doen in de digitale samenleving?’ en ‘hoe zorgen we ervoor dat publieke waarden en...

Grote opkomst bij leveranciersdag IBD

Op vrijdag 6 december heeft de IBD een bijeenkomst georganiseerd voor gemeentelijke leveranciers. Tijdens de bijeenkomst werden 60 vertegenwoordigers van gemeentelijke ICT-leveranciers bijgepraat over de gevolgen van de invoering van de BIO voor leveranciers en over het gemeentelijke Privacy by Design normenkader. Tijdens de geslaagde bijeenkomst zijn veel onduidelijkheden weggenomen maar er...

Echte ‘smart cities’ benutten juist ook menselijk kapitaal in de wijk

 

Om steden echt ‘smart’ te laten zijn, zijn naast nieuwe technologie vooral ook sociaal slimme mensen in de wijk nodig. Deze ‘stedelijke schakelaars’ (actieve buurtbewoners) begrijpen de lokale omstandigheden goed en kunnen hun gemeenschappen in beweging krijgen. Dat concludeerde het internationale onderzoeksproject Smart Urban Intermediaries.

Sociale...

Rijksoverheid dwingt verdere standaardisatie voor e-facturen af

De Rijksoverheid gaat een aantal oude versies van een e-factuurstandaard uitfaseren. Dit is in lijn met de voorwaarden die gelden binnen het afsprakenstelsel Simplerinvoicing (SI). Ondernemers die e-facturen willen versturen naar de Rijksoverheid kunnen gebruik maken van het netwerk van Simplerinvoicing. De uitwisseling van e-facturen binnen dit netwerk wordt verzorgd door access points. Zij...

Tilburg Law School krijgt geld voor onderzoek naar transparante blockchain bij de overheid

 

Onderzoekers van Tilburg Law School gaan onderzoeken hoe blockchain op transparante en legitieme wijze kan worden ontworpen, zodat burgers kunnen vertrouwen op de overheid. Voor dit onderzoek is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld door publieke en private partijen.

Onzekerheid over verantwoordelijkheden

De overheid ontwerpt samen met bedrijven blockchain-applicaties  om haar diensten...

CBS laat risico’s bij toegang tot privacygevoelige data onderzoeken

Data analyse

Het CBS laat onderzoek doen naar de toenemende risico’s bij het verlenen van toegang tot zijn privacygevoelige data. Dat schrijft de dienst op zijn website. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen risico en publiek belang.

Kerntaak

De wettelijke kerntaak van het CBS is het verrichten en publiceren van hoogwaardig statistisch onderzoek op verzoek van de overheid...

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Wat hebben gemeenten het afgelopen half jaar in de gezamenlijke uitvoering bereikt? Dat staat in de voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Gemeenten willen in de informatiesamenleving flexibele, mensgerichte en toekomstbestendige dienstverlening en bedrijfsvoering realiseren. Daarom werken zij samen in de uitvoering.

Concrete resultaten

In de voortgangsrapportage...

Rathenau Instituut: ‘breng debat op gang over VR’

Nu virtual reality (VR) steeds populairder wordt moet er een politiek en maatschappelijk debat komen over de rechten die mensen in deze virtuele wereld hebben, vindt het Rathenau Instituut. Het Instituut publiceerde het rapport ‘Verantwoord Virtueel. Bescherm consumenten in virtual reality’.

Machtsmisbruik

Zo zijn er 4 groepen risico’s op het gebied van VR: lichamelijke en...

Odyssey Hackathon maakt challenges 2020 bekend

 

De Odyssey Hackathon brengt de werelden van beleid, wetenschappers, politici, technici, creativelingen en ondernemers bij elkaar. Op 4 december zijn de 20 challenges voor de 2020-editie gepubliceerd.

Tijdens de Hackathon op 3 t/m 5 april 2020 in Groningen werken 105 teams met 2.000 deelnemers uit 20 landen aan digitale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. De...

Nieuwe metadatastandaard voor overheden in ontwikkeling

Op dit moment werkt de VNG samen met het Nationaal Archief en vertegenwoordigers van andere overheidsorganisaties aan één metadatastandaard voor de hele overheid. Metadata worden gebruikt om kenmerken van gegevens te beschrijven en geven context aan een document. Deze kenmerken zijn onder meer belangrijk om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie te waarborgen.

De...

Beperkt privacyrisico bij gebruik Whatsapp Business

Het risico dat iemand onrechtmatige toegang krijgt tot persoonsgegevens van burgers als gemeenten de zakelijke versie van Whatsapp gebruiken, is beperkt. Dat blijkt uit een risicoanalyse van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is volgens de VNG nog onduidelijk of gemeenten een licentie kunnen aanvragen voor de uitgebreide zakelijke versie van de app.

Juiste maatregelen

Als de...

Raadsleden Schouwen-Duiveland ruilen tablets in

De gemeente Schouwen-Duiveland trekt 46.920 euro uit voor de aankoop van 34 nieuwe laptops. De laptops vervangen de iPads waarmee de raadsleden nu werken. Ze moeten met name het leeswerk van de raadsleden makkelijker maken. 

Worstelen met iPad
Bijlagen worden niet altijd goed weergegeven op de iPads, zegt fractievoorzitter Florus van der Paauw van de SGP. Ook het pdf-probleem speelt...

Verschil in ICT-werkwijze maakt samenwerking lastig

 

Gemeenten hebben behoefte aan samenwerking op ICT-gebied, maar het hebben van verschillende softwareleveranciers maakt dat lastig. Dat is een van de conclusies uit een rapport van onder meer de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Samenwerking tussen afdelingen burgerzaken gebeurt weinig.

Wat er speelt

‘Het hebben van verschillende softwareleveranciers maakt samenwerken...

Evenementen

 
19-03-2020 Uitnodiging WerQatelier 19 maart: Succesvol veranderen? Het belang van de menskant bij projecten
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl