Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020, nr. 3

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

19 februari 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 3

 

Herhaalde uitnodiging VIAG – IMG transitiedag 6 maart 2020

Herhaalde oproep; nog niet opgegeven voor 6 maart? Lees dan onderstaande uitnodiging nogmaals en hopelijk kunnen we je op 6 maart verwelkomen!                ...

Participatie VIAG in Strategisch Overleg

Donderdag 13 februari was er een Strategisch Overleg (opvolger van het Consulterend Overleg).


Onder voorzitterschap van commissielid Erwin Debie van VNG Commissie Informatiesamenleving, VNG en enkele koepelorganisaties wordt er 3 keer per jaar gesproken over strategische Informatiekundige thema's die voortkomen uit de  maatschappelijke vraagstukken die er spelen.

Dit keer ging het onder...

Blog Hugo Aalders: Ode aan de CISO

Kent u de CISO in uw organisatie? Zo nee, maak dan gauw een afspraak om kennis te maken. Zo ja, zet hem of haar deze week eens in het zonnetje. Want dat is verdiend, zeker na alle problemen met

Citrix. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.

Dagelijks worden talloze aanvallen uitgevoerd op computernetwerken, ook op die van gemeenten. De...

Informatie-uitwisseling tussen NCSC en IBD wordt geïntensiveerd

Minister Grapperhaus heeft een nieuwe ministriēle regeling gepubliceerd, waardoor er een intensievere informatie-uitwisseling mogelijk wordt gemaakt tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en vier sectorale computerteams. Een van deze teams is de Informatiebeveiligheidsdienst (IBD) van gemeenten. Door de regeling is het mogelijk dat de IBD eerder van relevante informatie wordt...

Omstreden ICT-samenwerking Zuid-Limburg (SSC-ZL) stopt

Schandalen, stagnerende vooruitgang en slechte werksfeer zaten SSC-ZL sinds start dwars.

De moeizame samenwerking van Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen in het Shared Service Center Zuid-Limburg (SSC-ZL) komt ten einde. Het project waarmee de gemeenten samen inkoop, ict en administratie oppakten, werd geplaagd door schandalen, stagnerende vooruitgang en een slechte werksfeer.

...

Sociaal domein Súdwest-Fryslân na drie jaar papierloos

De digitalisering van het sociaal domein van de Súdwest-Fryslân is na drie jaar compleet, maakt de gemeente bekend. Er waren tegenvallers en het verschil is immens, maar het resultaat is volgens Súdwest-Fryslân de moeite waard. ‘Hou vol, het loont echt’, zegt teammanager Mohammed Benmhammed.

Redenen

‘In 2016 ging alles binnen het team nog op...

Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging

Veel werk aan bewustzijn, systematische aanpak ontbreekt vaak

Samen met een aantal gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden is de IBD in de Expertgroep Verhogen Beveiligingsbewustzijn gestart met een verdere uitwerking van de Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging en de ontwikkeling van een HRM-aanpak, die kan helpen bij het borgen van de juiste acties in relatie tot...

Fortinet Technology Workshop: Security Fabric 5 maart en 2 april 2020

In het afgelopen jaar heeft KPN Security met u gesproken over security en de mogelijkheden van GGI Veilig.

De inzet van security producten en het belang van een geïntegreerde omgeving en een security roadmap. Graag willen we vanuit Fortinet en KPN Security u meenemen in de mogelijkheden van het combineren van security en networking, zonder dat dit ten koste gaat van de...

Vernieuwde modelcontracten Centric PSS bekrachtigd

Onder dankzegging voor het vele werk, hebben Maarten Hillenaar, algemeen directeur van Centric Public Sector Solutions (PSS), en Patrick van Domburg, voorzitter van de Gebruikersvereniging Centric, op woensdag 29 januari, in het bijzijn van de Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM), de vernieuwde modelcontracten bekrachtigd. Klanten en Centric PSS kunnen de vernieuwde...

Zorg voor toegankelijkheid van de dienstverlening

 

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt (Algemene Rekenkamer, 2016). Het is dus niet voor niets dat de Nationale Ombudsman zich hard voor maken voor toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening. Ook gemeenten zijn aan de slag gegaan om...

Gebruikersonderzoek basisregistraties: doet u ook mee?

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit één of meerdere basisregistraties, of wilt u dat gaan doen? Help dan mee de gebruiksvriendelijkheid van de basisregistraties te verbeteren. Dat doet u door uiterlijk 28 februari de vragenlijst voor het gebruikersonderzoek in te vullen.

Doel

Met dit onderzoek wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzicht krijgen...

Digitalisering prioriteit voor EU in 2020

 

De Europese Commissie (EU) heeft haar plannen voor 2020 bekend gemaakt. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering is één van de prioriteiten. De EU gaat onder meer aandacht besteden aan kunstmatige intelligentie, veiligheid van netwerk- en informatiesystemen en scholing op het gebied van digitale vaardigheden.

Voorbereid op het digitale tijdperk

Welke activiteiten...

Citrix-lek laat belang digitale veiligheid zien

Het beveiligingslek in Citrix laat zien hoe belangrijk digitale veiligheid is en biedt lessen hoe hiermee moet worden omgegaan, zo schrijven minister Grapperhaus van JenV en minister Knops van BZK op 20 januari in een brief aan de Tweede Kamer.

Van ontdekking tot patches

Met de brief informeren de bewindslieden de Kamer over de kwetsbaarheid in Citrix producten. De brief beschrijft wat er...

Zwolle bouwt aan digitale tweelingstad

In de Zwolse wijk Stadshagen verzamelen bewoners data over het lokale klimaat. De data worden doorgestuurd naar een open data platform, de Smart Zwolle Hub. Project SensHagen loopt nu anderhalf jaar en maakt deel uit van de ambities van Zwolle om datagedreven te werken. 'Wat ik voor me zie, is een digitale tweelingstad Zwolle, opgebouwd uit de data die we verzamelen.'

Handelen uit...

Gemeenten melden vaker datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2019 27% meer meldingen ontvangen van overheden en bestuursorganen dan in 2018. Gemeenten nemen een derde van de meldingen voor hun rekening. Dat meldt de AP in haar jaarcijfers over de meldplicht datalekken. Geen enkele overheid heeft een datalek gemeld als gevolg van ransomware.

E-mail

In 70% van de gevallen bij overheden gaat het om een relatief...

Nederlanders in Europese kopgroep digitale vaardigheden

 

Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet, computer en software (digitale vaardigheden). ICT-vaardigheden 2019

De helft van de 16- tot 75-jarige Nederlanders had in 2019 meer dan basis digitale vaardigheden,

tegen 33 procent gemiddeld in de Europese Unie.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS en andere...

Handreiking Wachtwoordkluizen gepubliceerd

 

In de BIO worden wachtwoordeisen benoemd die het nodig maken dat – in aanvulling op het algehele beveiligingsbeleid – nadere regels worden gesteld over wachtwoordbeleid en ondersteunende processen in wachtwoordbeleid. Wachtwoorden vormen een belangrijk aspect van de gemeentelijke informatiebeveiliging. Goede wachtwoorden zorgen ervoor dat onbevoegden minder makkelijk toegang...

Evenementen

 
05-03-2020 Fortinet Technology Workshop: Security Fabric 5 maart 2020 te Zoetermeer
06-03-2020 Uitnodiging VIAG - IMG Transitiedag
19-03-2020 Uitnodiging WerQatelier 19 maart: Succesvol veranderen? Het belang van de menskant bij projecten
02-04-2020 Fortinet Technology Workshop: Security Fabric 2 april 2020 te Arnhem
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl