Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020, nr. 4

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

04 maart 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 4

 

Gevraagd: gemeentelijk vertegenwoordigers voor Regie op Beheer

De vraag om advies

Steeds meer projecten die gemeenten gezamenlijk uitvoeren, leveren producten op, waarvoor beheer nodig is. Het is belangrijk goed na te denken over de visie en strategie rond beheer, de organisatie daarvan en het functioneren van de beheerorganisatie. VNG vormt een begeleidingsgroep voor het inrichten van de regie op beheer, die deze punten gaat uitwerken. Het verzoek aan...

Vakgroep Portfoliomanagement

                         

Eind vorig jaar werd een themasessie georganiseerd over gemeentelijk portfoliomanagement en werd besloten  een vakgroep op te richten. Een nieuw initiatief van IMG en VIAG, om informatieprofessionals te organiseren. Aanvullend op de...

Ingrid Geveke (gemeente Zwolle) nieuwe voorzitter VGS

 

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op 24 januari, hebben de leden van de VGS unaniem ingestemd met de benoeming van Ingrid Geveke als voorzitter van de VGS. Ingrid is sinds januari 2016 gemeentesecretaris van Zwolle. Haar enthousiasme voor het samen zaken oppakken, haar verbindingskracht, ervaring en netwerk geven het bestuur het volste vertrouwen dat wij in haar een goede...

Cookies op gemeentewebsites

Op cookies is de Telecommunicatiewet (Tw) van toepassing. Voor cookies die persoonsgegevens verwerken, zoals tracking cookies waarmee websitebezoekers worden gevolgd, geldt ook de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG). Vanuit gemeenten zijn er vragen over wat wel en niet is toegestaan als het gaat om cookies .

De pagina Cookies op gemeentewebsites biedt daarin duidelijkheid.

...

Fieldlab digitale overheid 16 – 19 maart 2020

Samen werken we aan maatschappelijke vragen in het digitale tijdperk. We brengen kennis en ervaringen bijeen. We brengen expertise vanuit de overheid – nationaal, decentraal en regionaal, beleid en uitvoering, regie en monitoring – samen met kennis en ervaring uit de wetenschap en het bedrijfsleven bijeen. Dit allemaal om te bouwen aan een betere overheid van de toekomst.

In het...

Digitale bibliotheek steeds relevanter

 

In aanvulling op de fysieke bibliotheek ontstaat een relevante digitale bibliotheek. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), die vrijwel gelijktijdig verscheen met een kritische evaluatie van de wet door de Raad voor Cultuur.

Transformatie

Het is kwalijk dat niet iedereen in de eigen gemeente naar een goede bibliotheek kan, concludeerde...

Waakhond gaat toezien op algoritmes

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat strenger toezien op artificiële intelligentie (IE) en algoritmes die gebruik maken van persoonsgegevens. Dat zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Maandag wordt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over het wettelijk kader en toezicht van dit soort systemen.

Analyseren

Met algoritmes en AI kunnen computersystemen grote hoeveelheden data...

Ruim 3300 klachten over privacyschendingen door overheid

Ruim 3300 klachten ontving de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar over mogelijke privacyschendingen door het openbaar bestuur. In totaal steeg het aantal klachten bij de autoriteit vorig jaar met 79 procent, tot 27.800. 

AVG
De sterke stijging van het aantal klachten is volgens de AP voor een deel te verklaren door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op...

Wet digitale overheid aangenomen door Tweede Kamer

 

Op 18 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. Het voorstel werd ingediend door minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Tweede Kamer nam ook een aantal amendementen en moties aan.

De Wet digitale overheid regelt verdere digitalisering van de Nederlandse overheid. Dit eerste deel van de wet gaat over hoe burgers en...

Kabinet investeert 23,5 miljoen in quantumtechnologie

Het kabinet investeert de komende 5 jaar 23,5 miljoen euro in quantumtechnologie. Deze sleuteltechnologie staat op het punt van doorbreken en biedt Nederland veel kansen voor de toekomst. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stuurde daarover 18 februari 2020 een brief naar de Tweede Kamer.

Vooroplopen

Het bedrag is bedoeld om te starten met de uitvoering van de...

Nederlanders horen bij de meest digitaal vaardige Europeanen

Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel digitaal vaardige inwoners. De helft van de 16- tot 75-jarige Nederlanders had in 2019 meer dan basis digitale vaardigheden, tegen 33 procent gemiddeld in de Europese Unie.

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en andere EU-lidstaten. De kopgroep bestaat verder uit Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

4...

Data.overheid.nl publiceert nieuwe handleiding open data

De Rijksoverheid stimuleert het hergebruik van open data van de overheid. Gegevens van de overheid die beschikbaar zijn via open standaarden kunnen gemakkelijker worden uitgewisseld en hergebruikt. Data.overheid.nl bracht onlangs een vernieuwde Handreiking open data 2.0  uit die overheden hulp biedt bij het beschikbaar stellen van open data.

Stappenplan

De nieuwe handreiking 2.0 leidt u...

Toolkit helpt gemeentewebsite toegankelijk te maken

Iedereen kan digitale toegankelijkheid op de gemeentelijke agenda zetten. “Ervaringsdeskundigheid is daarbij onmisbaar”, stelt Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Op 11 februari werd in Den Haag daarom de toolkit ‘Maak je gemeentewebsite toegankelijk’ gelanceerd. Voor gemeenteambtenaren én lokale belangenbehartigers....

StembureauApp voor gemeenten

Wilt u ook realtime inzicht in wat er straks in uw gemeente tijdens de verkiezingsdag op 17 maart 2021 gebeurt? De StembureauApp maakt dit mogelijk. Al tien gemeenten maken er tot grote tevredenheid gebruik van. De komende zeven jaren is er elk jaar een verkiezing, wat de aanschaf van de StembureauApp een goede investering maakt.

De StembureauApp wordt altijd aangeboden inclusief begeleiding...

Handreiking functieprofiel CISO geactualiseerd

In de afgelopen periode heeft de IBD de Handreiking Functieprofiel voor de gemeentelijke CISO geactualiseerd.

De in een bijlage bij de handreiking beschreven functieprofielen zijn opgesteld met behulp van de HR21-systematiek, die in veel gemeenten wordt gehanteerd. Het advies van de HR21-organisatie is in de functieprofielen verwerkt. Door onderscheid te maken tussen een concern-CISO en...

2e inspiratiebijeenkomst Dienstverlening van de toekomst

Graag nodigen we u uit voor de 2e inspiratiebijeenkomst Dienstverlening van de toekomst. Deze editie staat in het teken van omni-channel dienstverlening en wordt georganiseerd door Ministerie van BZK, Vereniging Directeuren Publieksdiensten, Topkring Dienstverlening, Gebruiker Centraal en VNG Realisatie.

Omni-channel dienstverlening is een denk- en werkwijze die inwoners in staat stelt om zelf...

Evenementen

 
05-03-2020 Fortinet Technology Workshop: Security Fabric 5 maart 2020 te Zoetermeer
06-03-2020 Uitnodiging VIAG - IMG Transitiedag
19-03-2020 Uitnodiging WerQatelier 19 maart: Succesvol veranderen? Het belang van de menskant bij projecten
02-04-2020 Fortinet Technology Workshop: Security Fabric 2 april 2020 te Arnhem
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl