Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020, nr. 6

Beste leden,

We bevinden ons in roerige tijden, dit vraagt van ons veel en op alle fronten moeten de zeilen worden bijgezet.

Op alle fronten vraagt het veel van ons om ongeruste ondernemers te helpen, vragen van burgers te beantwoorden, medewerkers thuis goed te ondersteunen, bestuurders te voorzien van cruciale informatie en ondersteuning. Juist nu de rust te bewaren en met trots te laten zien wat voor professionals wij zijn.

Gemeenten wisselen informatie met elkaar uit op het gebied videoconferencing, thuiswerktips en hoe een raadsvergadering digitaal te ondersteunen. Snel wordt er geschakeld en getest en geïmplementeerd, geleerd en verder gebracht. Samen organiseren krijgt een hele andere dimensie.

Ik ben dan ook trots op hoe jullie dit allen met elkaar doen! Vanuit kantoor, buiten of thuis waar je ook nog eens de zorg voor anderen hebt en samen met je kinderen zoekt naar oplossingen voor werken, leren en huiswerk begeleiden met zoveel “hart voor de zaak”; respect !!

Blijf gezond, pas goed op jezelf en op elkaar, samen helpen we elkaar erdoor heen !

Namens het gehele bestuur van de VIAG

Karen van der Linden 

1 april 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 6

 

Zorg dat het coronavirus je online veiligheid niet aantast en geef cybercriminelen geen kans

Het coronavirus is momenteel hét onderwerp van gesprek. Ook al zien we elkaar veel minder in de offlinewereld, op sociale media en in online vergaderingen begint bijna ieder gesprek hierover. Over wel of niet hamsteren, kinderen wel of niet met vriendjes spelen, wel of geen verjaardag vieren, hoe organiseren we ons werk naast onze zorgtaak.

Ook hebben overheidsinstanties last van...

Vragen over videoconferencingtools?

Videobellen is in deze tijd een welkome aanvulling op alle andere kanalen die we al gebruiken om met elkaar te communiceren nu het persoonlijke contact tot een minimum beperkt moet worden. Videobellen is niets meer dan een stream van beeld en geluid daar waar we voorheen voornamelijk alleen geluid van de telefoon gebruikten. De beveiligingsmaatregelen zijn ook niet anders dan die we nu al...

VNG-sessie in Hoogeveen van 12 maart 2020 over “Aansluiten op DSO”.

 

Op woensdag 12 maart gaven Adrie van Bohemen en Ewald te Koppele namens de VNG een presentatie over wat te doen voor een tijdige aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Op één gemeente na waren daarbij alle twaalf Drentse gemeenten vertegenwoordigd, plus de Veiligheidsregio, de GGD Drenthe en de RUD Drenthe. Hiertoe waren uitnodigingen verstuurd door het...

Dienstverlening 14+netnummer gecontinueerd

Voor de komende vijf jaar is de dienstverlening voor het 14+netnummer gegarandeerd. Op 12 maart 2020 hebben VodafoneZiggo en VNG in Den Haag hiertoe een overeenkomst gesloten.

De dienstverlening in de nieuwe overeenkomst is een doorontwikkeling van het oorspronkelijke contract; de spraakherkenning is verbeterd, storingen in de telefonische bereikbaarheid worden beter gesignaleerd en er komt...

Tips voor thuiswerken tijdens coronacrisis

Er moet bij thuiswerken een veilige verbinding zijn met het bedrijfsnetwerk en men moet rekening houden met criminelen die inspelen op de huidige situatie door valse e-mails te versturen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt verschillende maatregelen aan voor het thuiswerken tijdens de coronacrisis.

Ondersteuning

Organisaties kunnen bijvoorbeeld beoordelen welke medewerkers op...

Communicatie coronavirus van geschiedkundige waarde

Communicatie over het coronavirus naar inwoners verloopt veelal digitaal. Het Netwerk Digitaal Erfgoed roept daarom op om digitale bronnen over het coronavirus en de gevolgen daarvan in Nederland goed te bewaren voor later.

Grote geschiedkundige waarde

Het is misschien niet het eerste waar je als gemeente in crisistijd aan denkt, maar de digitale communicatie over het coronavirus voor...

Handreiking en toolkit digitale democratie online

Om gemeenten te helpen bij het invoeren van online tools voor digitale democratie is een handreiking en een toolkit gemaakt. De ‘Handreiking Digitale Democratie’ geeft praktijkvoorbeelden en biedt lokale overheden een leidraad om met bestaande instrumenten aan de slag te gaan. In de toolkit is een stappenplan opgenomen met nuttige documenten, onderzoeken en best practices.

...

Lessen in datagedreven werken: “Aansluiten op de energie binnen de organisatie”

Met de inzet van datasets en nieuwe technologieën kan de publieke sector haar werk beter doen. Veel organisaties zijn bezig om datagedreven werken handen en voeten te geven. De ministeries van EZK en LNV delen hun lessen. “Aansluiten op de energie binnen de organisatie.“

Beginnen

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Aanbesteding GT Print gepubliceerd

VNG Realisatie heeft het aanbestedingsbestek GT Print op 5 maart gepubliceerd op CTM. Leveranciers hebben tot 5 juni 2020 de tijd om zich in te schijven.

GT Print besteedt aan voor 204 gemeenten en gemeentelijke deelnemingen. Het gaat om ongeveer 6000 multifunctionals en netwerkprinters, inclusief onderhoud en software voor het inrichten van print- en scanfaciliteiten, voor bijna 100.000...

Onderzoek naar mogelijkheden voor online inspraak burgers

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt het Rathenau Instituut om een onderzoek uit te voeren naar succesvolle methoden van online democratie. Doel van het onderzoek is om te bekijken of deze methoden kunnen worden ingevoerd in Nederland. In Estland en enkele andere Europese landen kunnen burgers al online invloed op besluitvormingsprocessen uitoefenen....

Publieke dienstverleners helpen mensen die moeite hebben met digitale overheid

 

Er is een grote groep mensen die digitaal niet mee kan komen. Voor hen is het dan ook lastig zaken te doen met de overheid. De Informatiepunten Digitale Overheid bieden hulp vanuit bibliotheken door heel Nederland. Marcel Pellicaan is vanuit de Manifestgroep programmamanager Digitale Inclusie, een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en lokale bibliotheken. “We willen...

Impactanalyse BRK-Levering 2.0: keuze voor gemeenten

 

Uit een analyse over de Basisregistratie Kadaster (BRK) Levering 2.0 blijkt dat de impact voor gemeenten voornamelijk technisch van aard is. Voor de langere termijn wordt een duurzamer alternatief scenario geschetst dat aansluit bij de informatiekundige visie van common ground: BRK-API’s.

De analyse werd in de tweede helft van 2019 uitgevoerd door VNG Realisatie, in...

Podcasts ‘de code voor succes!’ online

Tijdens de rijksbrede CIO dag lanceerde de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) 3 podcasts getiteld ‘de code naar succes!’ Hierin delen CIO’s en directeuren hun geleerde lessen bij de implementatie van grote ICT-projecten.

Inhoud podcasts

De 3 podcasts zijn voor iedereen binnen en buiten de rijksoverheid te beluisteren. Vanaf 12 maart...

Online game maakt databewustzijn in ‘slimme steden’ bespreekbaar

 

Wat is de rol, de positie en de ervaring van burgers in slimme steden? En hoe ‘databewust’ zijn ze daarin? Het Centre for BOLD Cities maakte daarvoor een online game, getiteld ‘Jouw buurt, jouw data’.

Bespreekbaar maken

In deze game maken mensen een virtuele wandeling door een slimme stad. Op een aantal plekken moeten ze een vraag beantwoorden of een opdracht...

Driekwart gemeentesites nog niet voldoende toegankelijk

Bijna driekwart van de gemeentewebsites is nog niet voldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van nieuwssite nu.nl.

Nu.nl ondervroeg alle 355 gemeenten naar de toegankelijkheid van de website van de gemeente. Van de 211 gemeenten die reageerden gaven 157 gemeenten (74%) aan nog niet aan alle eisen te voldoen.

Vanaf 23 september 2020  moeten alle...

Kwetsbaarheden in Citrix: Lessen voor gemeenten en de IBD

 

In december 2019 werden kwetsbaarheden in de Citrix-producten Citrix ADC en Citrix Gateway servers (voorheen Netscaler) bekend. Deze kwetsbaarheden bleken uiteindelijk zo ernstig dat landelijk door het NCSC het advies werd uitgevaardigd om deze systemen uit te zetten tot een volledige oplossing beschikbaar was. Vanwege de impact die dit heeft gehad op de bedrijfsvoering van gemeenten en...

Interview Paul Zeef (BZK): “In gesprek over de spelregels voor regie op gegevens”

Met ‘regie op gegevens‘ werkt de overheid aan meer zeggenschap voor burgers bij het gebruik en het delen van de eigen gegevens. Paul Zeef, beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vertelt over de achtergronden. “Regie op gegevens levert burgers meer autonomie op, betere dienstverlening en minder gedoe.”

Wat is regie op...

VNG en NCSC bieden handvatten voor voorbereiding op cyberincident

Digitale incidenten en aanvallen volgen elkaar steeds sneller op. Onze digitale veiligheid vereist dus aandacht, alertheid en aanpak. Zowel het Nederlands Cybersecurity Center (NCSC) als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kwamen op 21 februari met handvatten om cyberincidenten en -crisissen te bezweren, én om organisaties goed voor te bereiden.

Handelingsperspectief voor...

Europese Commissie lanceert Datastrategie en AI-visie

De Europese Commissie (EC) wil in samenwerking met bedrijven en overheidsinstellingen de ontwikkeling van AI versnellen. Ook komen er strenge regels om consumenten te beschermen tegen misbruik van hun persoonlijke gegevens. Dat staat in de Europese Datastrategie en de Artificiële Intelligentie (AI) visie die de EC februari 2020 publiceerde.

Doelen in digitalisering

Beide...

Evenementen

 
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl