Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020, nr. 8

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

29 april 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 8

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) VIAG digitaal op 20 mei 2020

De jaarstukken van de VIAG 2019/2020 zijn inmiddels gereed. De controlecommissie heeft inmiddels een schriftelijke akkoordverklaring ingediend. Deze jaarstukken behoeven echter de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering. Volgens de statuten moet dit plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2020.

De Eerste Kamer heeft 21 april jl. een spoedwet aangenomen dat digitale besluitvorming...

Oproep aan bedrijfsleden om digitale VIAG themadag in juni mede mogelijk te maken

Door de coronaperikelen kunnen wij geen fysieke themadag organiseren. Daarom zijn wij op zoek naar een alternatieve (digitale) vorm voor een themamiddag eind juni 2020.

Welk bedrijfsleden zouden hier gaar aan willen en kunnen meewerken. Wij denken met name aan onderwerpen die op dit moment, door de coronaperikelen, een issue zijn.

Bijvoorbeeld: Digitaal werken? video conferencen? archivering...

Gemeentelijke uitvoering tijdens de coronacrisis

Gemeenten zoeken in deze crisis naar mogelijkheden om de dienstverlening te continueren en de bedrijfsvoering op peil te houden. Er wordt nu meer dan ooit digitaal gewerkt. Logischerwijs levert dit nieuwe vraagstukken op in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Herkenbaar?

VNG Realisatie brengt in beeld welke vraagstukken er in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk ontstaan en waar de kansen...

Internetconsultatie over Wet digitale overheid

In februari heeft de Tweede Kamer de Wet digitale overheid aangenomen. Deze wet gaat over de verdere digitalisering van de Nederlandse overheid en maakt de komst van nieuwe private inlogmiddelen (‘identificatiemiddelen’) mogelijk.

Het gaat dan om middelen om in te loggen bij organisaties in het publieke domein (overheid, pensioenfondsen en zorgverzekeraars). De nieuwe inlogmiddelen...

Betrouwbaarheidsniveaus van gemeentelijke online dienstverlening

Op 18 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel digitale overheid (Wdo) aangenomen. In deze wet wordt het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-) overheid geregeld. Gemeenten moeten daarvoor hun dienstverlening op het juiste betrouwbaarheidsniveau inschalen. VNG Realisatie helpt gemeenten daarbij.

Bij de invoering van de Wet digitale...

InformatieThuishouding: ook nu informatie veilig, vindbaar en duurzaam bewaren

Ook bij het thuiswerken moet belangrijke overheidsinformatie goed en veilig bewaard worden, is de boodschap van een nieuwe campagne. De website informatieThuishouding.nl geeft daarover informatie en allerlei praktische tips. De campagne is bedoeld voor rijksambtenaren, maar is voor alle thuiswerkende overheidsprofessionals relevant.

Ook later beschikbaar

Zo is het altijd – en...

Voorbereiden op digitale ontwrichting: de lessen uit de Citrix-problematiek

Minister Grapperhaus stuurde op 20 maart 2020 de reactie van het kabinet op het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar de Tweede Kamer. Daarin gaat hij ook in op de geleerde lessen van de Citrix-problematiek.

Uiteindelijk bleek de impact van de Citrix-problematiek voor verreweg de meeste organisaties...

Eerste pilot overheidsbrede chatbot van start

De gemeente Dongen gaat als eerste gemeente in Nederland meedoen aan een pilot met als doel een overheidsbrede chatbot te ontwikkelen. Deze chatbot moet als virtuele assistent de burger de weg wijzen binnen de overheid. ‘Gem’ is zijn naam en hij gaat burgers ondersteunen ongeacht de gemeentelijke website waar ze zich op bevinden.

Doe ook mee!

De feedback die uit de eerste pilot...

Gezocht: Laptops en tablets voor digitale inclusie

Het initiatief ‘allemaal digitaal’ bestaande uit publieke en private partijen is een actie gestart om de digitale inclusie in Nederland te bevorderen. Zij doen een oproep om zo veel mogelijk computers, laptops, tablets en andere devices in te zamelen voor burgers die daar momenteel niet over beschikken. Op deze manier willen ze het voor iedereen mogelijk maken om digitaal mee te...

Regie op Gegevens voordelig voor burgers en bedrijven

Regie op je eigen gegevens hebben brengt veel voordelen met zich mee. Dit blijkt uit een onlangs uitgevoerde maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) in opdracht van het programma Regie op Gegevens. De MKBA geeft een duidelijk inzicht in de verhouding tussen kosten en baten. Zo blijkt uit het onderzoek dat regie op gegevens private partijen veel geld kan besparen. Ook kan het zorgen...

Videoconferencing: doe het toegankelijk en veilig

Nu veel mensen door het coronavirus thuiswerken, zijn videobellen en -conferencen bijna onmisbaar voor de samenwerking. Maar wat betekent dat voor collega’s met beperkingen? En hoe zorgen we dat de informatie die we delen via deze programma’s veilig blijft?

Stichting Accessibility onderzocht de toegankelijkheid en de Informatie Beveiligingsdienst (IBD, onderdeel van VNG Realisatie)...

Nieuwe CheckID app van DigiD

De overheid vindt het belangrijk dan iedereen zich online veilig kan identificeren en zo makkelijk mogelijk gebruik kan maken van belangrijke en privacygevoelige zaken bij alle dienstverleners met een publieke taak. De manieren van inloggen worden constant verbeterd en aangepast aan veranderende omstandigheden om ervoor te zorgen dat het inloggen veilig kan blijven gebeuren. Nu en in de...

Evenementen

 
20-05-2020 ALV voorjaar 2020
29-05-2020 Heidag Bestuur + Raad van Advies
12-06-2020 Landelijke ICT beraad juni 2020
26-06-2020 Themadag juni 2020
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl