Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 9

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

15 mei 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 9

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) VIAG 20 mei 2020

Beste VIAG leden,

Voor de ALV hebben we ervoor gekozen om deze via MS teams te laten lopen. Vele van u zullen de afgelopen periode veelvuldig dit instrument hebben gebruikt.

Om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering dient u zich eerst aan te melden via het  aanmeldformulier. Daarna krijgt u van ons een uitnodiging om deel te nemen aan deze vergadering.

Op onze website staan alle...

Voortgang fusie proces: Verwerking opbrengst transitiedag 6 maart

    

Afgelopen nieuwsbrief hebben we jullie op de hoogte gebracht van het feit, dat we in afwachting waren van de opbrengsten van de verschillende werkgroepen die op 6 maart j.l. van start zijn gegaan. Ondertussen hebben we de output van een aantal werkgroepen al binnen en wachten we nog op een aantal producten. Voor vrijdag 22 mei hebben we vervolg dag gereserveerd om met...

Meld u aan voor de Privacy (be)Spreekuren

De IBD merkt dat er bij veel FG’s en PO’s behoefte is aan een moment om met elkaar te sparren en te overleggen over uiteenlopende thema’s. Na twee succesvolle eerste sessies op 31 maart en 1 april, organiseert de IBD daarom nu twee wekelijks interactieve bijeenkomsten via Zoom. De opzet is om met een groep van maximaal 50 FG’s en PO’s tegelijk ervaringen en kennis...

Veel kwaliteitsinformatie over stelsel van basisregistraties beschikbaar

Een aantal basisregistraties, het ministerie van BZK, ICTU en het CBS voerden kwaliteitsmetingen uit voor het stelsel van basisregistraties. Daarmee is veel actuele kwaliteitsinformatie beschikbaar gekomen. Bovendien hebben de basisregistraties hun kwaliteitsinformatie inzichtelijk gemaakt, waardoor deze makkelijker is te vergelijken.

Inzicht in kwaliteit

De kwaliteit is belangrijk voor het...

Update NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid 2020 naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de geactualiseerde Data Agenda overheid – NL DIGITAAL 2020 – aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze update laat nog nadrukkelijker het belang van data voor belangrijke maatschappelijke opgaven zien. De geactualiseerde agenda gaat vergezeld van een voortgangsrapportage over 2019.

Meer centraal dan in de vorige agenda staan in 2020 de beschikbaarheid...

Staatssecretaris Knops: ‘Geef broncode van overheidssoftware waar mogelijk vrij’

Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken roept in een beleidsbrief overheden op om de broncode van overheidssoftware zo veel mogelijk vrij te geven. Daarnaast wil hij overheden stimuleren om deze code via een ‘open source’ licentie te delen en beschikbaar te stellen aan de samenleving.

Kennisdeling

Software dat met publiek geld tot stand is gekomen moet...

Handige hulpmiddelen voor digitale besluitvorming

De website lokaledemocratie.nl heeft een overzicht gepubliceerd van verschillende handreikingen, hulpmiddelen en tools om overheden te ondersteunen bij digitale besluitvorming. U vindt er onder andere een advies omtrent digitaal vergaderen, een handboek voor lokale politiek in een virtuele omgeving en verschillende webinars over digitale besluitvorming.

Digitale besluitvorming

Op...

Ombudsman: “Zet goede communicatie en toegankelijkheid van informatie bovenaan”

 

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen (foto Arenda Oomen)

Tijdens de coronacrisis volgen veranderingen elkaar snel op. Veel veranderingen betekent ook veel communicatie en nieuwe informatie.

Daarom roept de nationale ombudsman in een brief (pdf) staatssecretaris Knops (BZK) op om het belang van begrijpelijke en toegankelijke informatie onder de aandacht te blijven brengen van de...

Veilig thuiswerken, hoe doet u dat?

Veel mensen werken thuis tijdens de coronacrisis. Het risico hiervan is dat de beveiliging thuis misschien minder goed op orde is dan op het werk zelf. En dat daardoor gevoelige gegevens in verkeerde handen terecht komen. Ook overheidsorganisaties kunnen juist nu de dupe worden van internetcriminelen.

Cybercriminaliteit voorkomen

Welke maatregelen kunt u nemen om op een veilige manier...

97 procent Nederlanders heeft thuis internet

In 2019 gaf  97 procent van de inwoners van Nederland van 12 jaar of ouder aan thuis toegang tot internet te hebben, 5 procent meer dan in 2015. Ongeveer 3 procent heeft thuis geen internet, dat komt neer op een groep van 453 duizend mensen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

CBS-onderzoek

Tweederde van de groep mensen zonder internet is...

Overheid voor eind 2021 bereikbaar via IPv6

Alle overheidswebsites en e-maildomeinen van de overheid moeten voor het einde van 2021 volledig bereikbaar zijn via IPv6, naast IPv4. Dat heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) deze week besloten.

Het besluit volgt op de intentieverklaring die in oktober 2019 werd ondertekend.

Internet Protocol versie 6 (IPv6) is versie 6 van het internetprotocol voor het gebruik van...

Maak afspraken over bewaren ‘videotulen'

Het is belangrijk dat de audiovisuele verslagen van digitale raadsvergaderingen, zogeheten ‘videotulen’, op de juiste manier worden gearchiveerd. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVVR) noemt drie aandachtspunten waar afspraken over gemaakt moeten worden.

Archiefplicht

Het eerste is hoe lang de gegevens moeten worden opgeslagen. Gemeenten houden de archiefplicht, ook al...

Blog Hugo Aalders: Parallellen

Structuur en vrijheid blijken best samen te gaan, zo leren we in deze coronatijd. Binnen duidelijke kaders, zoals anderhalve meter afstand houden, hebben we bewegingsvrijheid. Ik zie een parallel met Common Ground, schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn blog op iBestuur.

Bij het realiseren van Common Ground gebruiken we structuur én vrijheid. Een bepaalde structuur is...

Ruim zestig studies over data in Kennisbank Data & Smart Society

Data en datatoepassingen staan volop in de belangstelling. Onderzoeksinstituten, overheden en bedrijven wereldwijd doen op grote schaal onderzoek naar de kansen en bedreigingen van data. Om de publicaties die hieruit voorkomen op een centrale plaats te bundelen en beschikbaar te stellen, lanceert het Kennisnetwerk Data & Smart Society van VNG Realisatie de gelijknamige kennisbank.

...

Gebruiksgemak PDOK viewer verbeterd

Begin 2020 is het gebruiksgemak van de Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) Viewer verbeterd. Hiermee komt PDOK tegemoet aan de wens van gebruikers om functionaliteiten uit de oude viewer ook in de nieuwe versie aan te bieden.

Wat is er verbeterd?

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • De meetfunctionaliteit en de x- en y-coördinaten uit de oude viewer zijn nu ook in de...

Evenementen

 
20-05-2020 ALV voorjaar 2020
29-05-2020 Heidag Bestuur + Raad van Advies
12-06-2020 Landelijke ICT beraad juni 2020
26-06-2020 Themadag juni 2020
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl