Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 10

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

27 mei 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 10

 

VIAG Algemene Ledenvergadering 20 mei 2020

Op woensdag 20 mei jl. heeft de VIAG Algemene Ledenvergadering digitaal plaatsgevonden. Door een kleine 20 leden zijn de jaarstukken over 2019 en de begroting 2020 vastgesteld.

Ook is er door het bestuur een toelichting gegeven op de activiteiten het afgelopen jaar en is er uitvoerig stilgestaan bij het fusietraject met IMG 100.000+.

Het verslag van deze vergadering zal op termijn beschikbaar...

Stemadvies VNG Ledenraadpleging

Beste Leden,

Ook dit jaar staat er een ALV van de VNG gepland in het voorjaar.
Deze keer wel anders dan anders, daarom is ook het stemadvies vanuit VIAG anders.

Het proces van de ALV

De fysieke ALV is uitgesteld tot medio september. In mei-juni houdt VNG een ledenraadpleging. Er liggen een beperkt aantal voorstellen voor die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten...

Ervaringen Corona aanpak delen?

 

Als bestuur hebben we onze bedrijfsleden actief benaderd of zij kennis en kunde willen delen die nu in tijden van Corona extra welkom zijn.
Denk aan digitaal werk, maar ook aan informatieveiligheid.

We hopen hier binnenkort in de nieuwsbrief en wellicht via digitale bijeenkomsten meer over te kunnen vermelden.

Tips en tricks vanuit gemeente horen we ook graag. Via de nieuwsbrief kunnen...

Hugo Aalders naar SVB

Directeur Hugo Aalders gaat na 2,5 jaar VNG Realisatie verlaten. Hij is per 1 juli benoemd tot directeur voor de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen (DSV) bij de Sociale Verzekeringsbank. Hugo Aalders was sinds 2018 directeur van VNG Realisatie en werkte o.a. aan de positionering van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

Over zijn benoeming zegt Hugo Aalders: “Met mijn...

Viag heidag 29 mei 2020

Op vrijdag 29 mei a.s. staat de VIAG heidag op de agenda. Op deze dag vergaderd het VIAG bestuur digitaal met de Raad van Advies (regiovoorzitters).

Aanspraak maken op het innovatiefonds?

Heb je een innovatief plan voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening? Een plan dat een verbetering is in het bestaande ICT-landschap of ervoor zorgt dat de benodigde data op een toekomstvaste manier ontsloten kunnen worden? Voor 2020 worden gemeenten uitgenodigd om met innovatieve voorstellen te komen, die zowel aansluiten bij de ambities en principes van Common Ground en het ...

Annulering LOLA congres en aanpassing VIAG congres

Dit jaar zou VIAG gastheer zijn van het internationale LOLA congres.

Onze zusterverenigingen uit Amerika, Australië, België, Canada, Engeland, Nederland, Nieuw Zeeland en Zweden zouden van 31 oktober tot en met 4 november naar Nederland afreizen om kennis te delen.

Op maandag 2 en dinsdag 3 november zouden we dit combineren met het VIAG congres.

Door COVID-19 hebben we moeten...

Nederlanders steeds vaker slachtoffer van cybercrime

 

Uit een onderzoek van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) blijkt dat steeds meer Nederlanders het slachtoffer zijn van cybercrime. Ben jij al op je hoede?

Cybercrime, wat is dat precies?

Met cybercrime, ook wel cybercriminaliteit, bedoelen we alle strafbare feiten die digitaal gepleegd worden. Dat kan gedaan worden met een computer, maar ook met een smartphone, tablet of...

Geef uw mening over de EU-strategie data en kunstmatige intelligentie

 

Wilt u meedenken over de EU datastrategie en input leveren aan de whitepaper artificial intelligence (AI)? Vul dan de online consultatie van de Europese Commissie in. Digitalisering is een van de belangrijkste prioriteiten van de EU. Niet onbegrijpelijk, aangezien digitalisering kansen biedt voor onder andere economische ontwikkeling, innovatie en verduurzaming. Dus wat mag er volgens u...

Direct Duidelijk Tour: online bijeenkomsten over duidelijke overheidscommunicatie

De Nederlandse samenleving is divers en publieke organisaties hebben contact met veel verschillende mensen. Hoe zorgt u voor duidelijke taal? Hoe maakt u uw communicatieboodschap inclusief en dus begrijpelijk voor iedereen?

Deze – en meer – onderwerpen komen aan bod in de Direct Duidelijk Tour: een serie online bijeenkomsten over duidelijke, inclusieve en bruikbare...

Stappenplan toegankelijke website online

Vanaf 23 september 2020 moeten websites van overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid. Om organisaties hierbij te helpen heeft Logius een handig stappenplan gemaakt.  Het stappenplan geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie. Daarnaast biedt het handvatten om te bepalen welke maatregelen u kunt treffen om de...

Meld u aan voor een van de interactieve workshops configuratiemanagement

De IBD organiseert op woensdag 10 en dinsdag 16 juni twee (virtuele) workshops waarin dieper wordt ingegaan op proces en techniek rond configuratiemanagement. Daarbij wordt de interactie gezocht en komen aan de hand van stellingen verschillende onderdelen aan bod. Daarnaast is er voldoende ruimte voor vragen en suggesties over alles dat met configuratiemanagement te maken heeft. Vanuit de...

Verhogen digitale weerbaarheid

Deze workshops zijn onderdeel van een gericht programma voor de structurele verhoging van de digitale weerbaarheid van gemeenten (VDW) in lijn met de Agenda Digitale Veiligheid van VNG. Met behulp van webinars, (technische) workshops, best practices en concrete hulpmiddelen biedt de IBD de komende kwartalen ondersteuning op de vier bovengenoemde processen voor het oppakken van de belangrijkste...

Diginetwerk: gebruik nieuw Koppelnet Publieke Sector

 

Diginetwerk spoort gebruikers aan om zo snel mogelijk de overstap te maken naar een vernieuwde versie van Koppelnet Publieke Sector (KPS). Dit is van essentieel belang om de continuïteit van het systeem te waarborgen.

Afsprakenstelsel

Diginetwerk is het afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen...

Kennisdelen in coronatijd

Fysieke evenementen gaan door de coronacrisis voorlopig niet door. Maar kennisdeling binnen de overheid staat gelukkig niet stil. Bijeenkomsten worden online voortgezet in de vorm van interactieve webinars. Ook op het gebied van digitalisering binnen de overheid staan er binnenkort een aantal interessante digitale evenementen op de agenda. Welke mag u echt niet missen? Wij zetten er een aantal...

PI Planning-event 23 juni 2020

Vier keer per jaar faciliteert VNG Realisatie een PI-event, als onderdeel van de Agile werkwijze binnen Samen Organiseren, voor Common Ground en tal van innovatieteams.

Waar gaan we de komende 3 maanden met elkaar aan werken? Die vraag staat centraal tijdens het PI-event. Tijdens het event krijgen (1) specifieke teams de gelegenheid om hun demo’s te laten zien aan elkaar en andere...

Henri Lenferink over de Kadernota GGU 2021: “De GGU is van ons allemaal”

 

Burgemeester Henri Lenferink

Eind juni wordt via een ledenraadpleging de Kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2021 vastgesteld. In deze kadernota wordt duidelijk wat gemeenten in 2021 vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) kunnen verwachten. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het College van Dienstverleningszaken van de VNG, vertelt over...

Digitale Agenda Gemeenten 2024

VNG heeft de digitale agenda gemeenten 2024 gepubliceerd. Een opvolger van Digitale agenda 2015-2020.

De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de...

Evenementen

 
29-05-2020 Heidag Bestuur + Raad van Advies
12-06-2020 Landelijke ICT beraad juni 2020
26-06-2020 Themadag juni 2020
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl