Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 11

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

10 juni 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 11

 

Virtuele bijeenkomst Raad van Advies VIAG

Op vrijdag 29 mei is het VIAGbestuur samen met haar Raad van Advies virtueel bij elkaar geweest.

Er is gesproken over de regionale kracht van onze vereniging. Wat moeten en kunnen we doen om dit goud ook te verzilveren.

We zijn daarbij geïnspireerd door een presentatie van Eddy van der Stock, voorzitter van onze Vlaamse Zusterorganisatie V-ICT-OR.

Er zijn ideeën geopperd die de...

VNG Ledenraadpleging voorjaar 2020

29-05-2020


Beste Leden,

Zoals toegezegd hierbij eerste informatie rondom de ledenraadpleging uitgezet door VNG. 

Op onze pagina https://viag.nl/actuele-thema-s/vng/stemadvies-vng-alv vind je na inloggen onze aandachtpunten bij deze ledenraadpleging.

Mochten er amendementen komen dan wordt deze pagina aangevuld.

 

 

In Memoriam Sjaak Snoek

 

Vorige week is Sjaak Snoek op de leeftijd van 68 jaar overleden. Sjaak is lid geweest van de VIAG sedert de oprichting in 1991. Een paar jaar terug is hij met pensioen gegaan.

De crematie heeft op 10 juni jl. in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen zijn familie en naasten heel veel sterkte toe.

 

Data Agenda Overheid 2020 focust op beter gebruik van data

“We zijn allemaal van elkaar afhankelijk”

De overheid ziet steeds meer de waarde en de kansen van data. Er is ook steeds meer mogelijk met data. Daarom ligt de focus van NL DIGITAAL; de Data Agenda Overheid (DAO) op het beschikbaar komen en delen van kwalitatief goede data. Op 21 april 2020 stuurde staatssecretaris Knops de Data Agenda Overheid 2020 naar de Tweede Kamer. We blikken...

Nederlandse vertaling richtlijnen toegankelijke websites

Vanaf 23 september 2020 moeten websites van overheidsinstanties voldoen aan de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. De nieuwste versie van de richtlijnen is nu ook beschikbaar in het Nederlands. De vertaling bevat aanbevelingen om websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Toegankelijke content

Het is voor...

Gezocht: data-initiatieven bij overheden

Overheidsorganisaties zijn volop bezig met (het opstarten van) data-initiatieven. In het hele land ontstaan dataprojecten, datalabs en -analyses. De toepassingen zijn heel divers. Het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken (LED) maakt een overzicht van deze data-initiatieven. Dit overzicht publiceren we online, om te laten zien wat er gebeurt en wat er mogelijk is. Zo kunnen overheden...

Digitaal vergaderen: wat gaat goed wat kan beter?

De meeste gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen zijn sinds de coronacrisis overgeschakeld naar digitaal vergaderen. Na 1 maand had 65% van de 355 Nederlandse gemeenten een digitale raadsvergadering achter de rug.

Veiligheid

De evaluatiecommissie stelt vast dat er in de eerste maand digitaal vergaderen geen grote juridische- en veiligheidsissues zijn geweest....

Digitale Agenda Gemeenten 2024 verschenen

De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.

De Digitale Agenda Gemeenten 2024 is de opvolger van de eerste gemeentebrede Digitale Agenda...

Wizard met inkoopeisen helpt bij aanbesteding van veilige digitale diensten en producten

In aanvulling op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid ontwikkelde het CIP in opdracht van de ministeries van EZK en BZK inkoopeisen voor veilige digitale producten en diensten. De ICO Wizard helpt u een passend pakket aan eisen samen te stellen voor uw specifieke proces of aanbesteding. Helpt u ook mee om de wizard verder te verrijken?

Wizard helpt bij selectie

Welke eisen zijn op uw...

Nathan Ducastel nieuwe directeur VNG Realisatie

Nathan Ducastel neemt vanaf 19 juni de functie van directeur-bestuurder van VNG Realisatie voor zijn rekening. Hij volgt Hugo Aalders op, die per 1 juli is benoemd tot directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank. Ducastel combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige rol als directeur Beleid voor het onderdeel informatiesamenleving.

VNG Realisatie (VNG-R)...

Terugkijken: webinar ‘Duidelijke communicatie in tijden van crisis’

“We willen dat de overheid duidelijk communiceert. Dat mensen die informatie en brieven van ons ontvangen meteen weten wat daarin staat. Maar makkelijk communiceren is nog best moeilijk. Daar kunnen de experts van Direct Duidelijk u bij helpen.” Zo opende staatssecretaris Raymond Knops het eerste webinar van de Direct Duidelijk Tour. U kunt het webinar nu terugkijken.

Vragen van...

Odyssey Hackathon 2020 in november en volledig online

UPDATE -De Odyssey Hackathon 2020 is verplaatst naar 13-15 november 2020. Vanwege de onzekerheid rond het coronavirus wordt het een volledig online evenement.

“Omdat de coördinatie van alle deelnemers, het volledige hackathonproces en de productie van het evenement een complexe aangelegenheid is, moeten er bepaalde zekerheden zijn voor het evenement en de voorbereidingen daarvoor.

...

PLOOI: Alle actief openbare overheidsinformatie op een plek

Op het Platform Open Overheidsinformatie, oftewel PLOOI, vinden inwoners, overheden en bestuurders op een centrale plaats alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. PLOOI zorgt voor samenhang tussen verschillende openbare overheidsbronnen. Zo is informatie vindbaar met een reeks zoektermen, ongeacht waar de informatie oorspronkelijk is gepubliceerd. Dat is handig, zeker met de komst...

Digitale brainstorm levert ideeën op voor inclusie

 

Staatssecretaris Knops, Prinses Laurentien van Oranje, kinderminister Luca Ripolli en 11 kinderen brainstormden om ouderen te helpen met digitaal contact. Er werden verschillende concrete ideeën bedacht. Van een handleiding voor laaggeletterden, een app om digitaal ouderen met elkaar te verbinden tot het ontwikkelen van symbolen om te helpen met facetimen.

Digitale inclusie

...

Training, sprint en conferentie moet design thinking integreren in werkwijze overheid

Gebruiker Centraal organiseert dit najaar zowel een training, een design sprint week als een conferentie over design thinking bij de overheid. Doel is design thinking in de ‘normale’ manier van werken te integreren. Projectleider Robert Vos (ICTU) “Over twee jaar is design thinking net zo normaal binnen iedere overheidsorganisatie als agile scrum.” Wat is het en waarom...

Nu actuele lokale data over impact coronacrisis op Waarstaatjegemeente

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus wil Waarstaatjegemeente zicht bieden op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Daarom bevat het...

VNG: Maak van coronacrisis een ‘archief-hotspot’

Wijs de coronacrisis aan als ‘archief-hotspot’ om alle besluiten, mededelingen en andere gemeentelijke informatie actief te archiveren. Dat adviseert de VNG aan gemeenten. Informatie over de aanpak van de crisis is van grote waarde om te behouden, stelt de gemeentekoepel.

Verbreden

Naast de reguliere archiveringstaken kunnen gemeenten hun archivering verbreden voor zogenaamde...

Besluit Digitale toegankelijkheid

Bij de VIAG is een vraag van een gemeentelid binnengekomen over de aanpak van het “Besluit digitale toegankelijkheid overheid”. Deze vraag is inmiddels doorgezet naar het Landelijk ICT beraad van 12 juni 2020.

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. De reden voor het woord tijdelijk in de naam is dat de grondslag...

Fortinet organiseert Roundtable CISO’s

Wilt u als CISO op een eenvoudige manier inzichtelijk maken hoe uw securitybeleid voldoet aan alle in wet- en regelgeving gestelde eisen? Fortinet organiseert een interactieve Virtuele Roundtable waarin wij CISO’s van verschillende gemeenten in een klein gezelschap samen laten komen om relevante kennis op te doen en persoonlijke ervaringen met elkaar te delen.

We hebben YaWorks...

Uitnodiging Odinfo seminar “IT’s time to manage”

Graag nodig ik u uit voor een webinar over besturing van de ICT. In het seminar “IT’s time to manage!” gehouden op het laatste VIAG congres is ook op dit onderwerp ingegaan. (zie bijlage).

Het webinar wordt gehouden op 25 juni a.s. om 13.00 uur. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging via MSTeams.

Tijdens het webinar zal worden ingegaan op de mogelijkheden van verbetering...

Evenementen

 
12-06-2020 Landelijke ICT beraad juni 2020
25-06-2020 Uitnodiging Odinfo seminar “IT’s time to manage”
26-06-2020 Themadag juni 2020
07-07-2020 Fortinet organiseert Roundtable CISO’s
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl