Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 13

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor het zomerreces.

Eind augustus 2020 zal de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.

Wij wensen jullie een goede zomervakantie toe.

Het VIAG bestuur

8 juli 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 13

 

Voortgangsbericht fusie traject VIAG – IMG

 

Beste leden,

 

Het is al weer een maand geleden sinds we voor het laatst een nieuwsbericht eruit deden omtrent de fusie en wat is er veel gebeurd! De fusiesvoorzitters en procesbegeleider Wout van Hamburg zijn de afgelopen maand bij elkaar gekomen (Fysiek wel ter verstaan) om de planning uit te zetten voor de tweede fase van de fusie.

We hebben tijdens het overleg alle opdrachten...

In memoriam, Camiel Bissels

Zoals sommigen van jullie weten, leed Camiel (gemeente Meierijstad) aan de ziekte ALS en ging het best snel achteruit.

Dinsdagmorgen 2 juli is Camiel overleden. Een van zijn uitspraken was: “ik ben nog niet klaar met ’t leven, maar wel met dit lichaam.” Dat tekent wel zijn betrokkenheid met mensen en zijn werk. Wij zullen Camiel als actief VIAG lid missen.

De uitvaart heeft...

Nathan Ducastel: “Intern verbinden, extern versterken”

Nathan Ducastel is vanaf 19 juni directeur-bestuurder van VNG Realisatie. Hij combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige rol bij de VNG als directeur Beleid voor het onderdeel informatiesamenleving. “Ik ben enthousiast om invulling te geven aan de combinatie van beleid en uitvoering.”

Nathan Ducastel werkt sinds 2017 bij de VNG en was vanaf het begin nauw betrokken bij het...

Resultaten onderzoek op de impact van COVID-19 op digitalisering en ICT.

Inmiddels weten we dat COVID-19 de hele wereld raakt en ook een bijzondere impact heeft op ons domein digitalisering en ICT en niet te vergeten veilig werken. 

Door onze Internationale zusterverenigingen en vak collega's  verenigd in LOLA waar wij als VIAG ook lid van zijn, is in maart door de Engelse zustervereniging een onderzoek uitgezet binnen het werkveld van de CIO en ICT, naar...

Meer data over openbare orde en veiligheid op Waarstaatjegemeente

Het dashboard Openbare Orde en Veiligheid op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is vernieuwd. Het dashboard bevat nu 26 indicatoren, verdeeld over zes actuele onderwerpen:

  • zichtbare criminaliteit;
  • ondermijnende criminaliteit;
  • zorg en veiligheid;
  • leefbaarheid;
  • reactietijd politie;
  • informatieveiligheid.

De data op het dashboard is onder meer afkomstig van de politie, het CBS, Bureau...

Websitemetingen op een landkaart: neem ze met een korreltje zout

 

Op een aantal websites is het mogelijk om te zien welke technische standaarden zijn geïmplementeerd op een webadres. Gemeenten zijn een dankbaar onderzoeksobject, want ze zijn vergelijkbaar, het zijn er wel 355 en iedereen heeft er wel eens mee te maken. Sommige websites laten daarom zelfs gemeentelijke (sub)domeinen op een landkaart zien met behulp van een stoplichtschema. Rood is...

NCTV: Cyberincidenten kunnen onze maatschappij verlammen

 

Cyberincidenten kunnen onze maatschappij in het hart raken en gedurende korte of langere tijd verlammen. Het afgelopen jaar zijn er verschillende incidenten geweest waarbij duidelijk werd wat de impact van een digitale storing of aanval kan zijn. De kwetsbaarheden in Citrix-producten, de onbereikbaarheid van 112 door een storing bij KPN en ransomware-aanvallen zoals op de Universiteit...

Berichtenbox matig gelezen

Van de drie miljoen gebruikers van de Berichtenbox-app, waarop het rijk en andere overheden post naar burgers kunnen verzenden, opent een groot deel de post niet binnen zes weken. Het gebruik van de app neemt wel steeds meer toe.

Accounts

Dat bericht Logius, de overheidsdienst die de app en de website Mijnoverheid.nl beheert. Het gebruik van MijnOverheid is inmiddels flink ingeburgerd:...

Negende VNG Realisatie E-Magazine gepubliceerd

Het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine is gepubliceerd. Deze editie onder meer aandacht voor -de gevolgen van- de corona crisis, opdrachtgeverschap in het sociaal domein en informatiebeveiliging. Een greep uit de artikelen in deze editie:

Corona dashboard op waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente is een bekend en erkend dataplatform voor gemeenten. In razend tempo is daar nu een...

VNG vraagt opheldering over digitale machtigingsvoorziening

Het programma DigiD Machtigen, waarin gewerkt aan een nieuwe gebruiksvriendelijke machtigingsvoorziening, is vertraagd. Tot op heden is weinig bekend over de stand van zaken en de planning. De VNG vraagt daarom om duidelijkheid.

Het programma Machtigen biedt een oplossing voor mensen die niet goed zijn met de computer en hun online overheidszaken willen overdragen aan een ander. Het...

Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Om Nederland digitaal koploper van Europa te houden, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet publiceert vandaag de actualisatie van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Hierin maakt het kabinet extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend en geeft een...

Gewijzigde Rijksvoorwaarden Microsoft ook van toepassing op gemeenten

Vanaf 1 mei zijn er gewijzigde Rijksvoorwaarden voor Microsoft van toepassing voor gemeenten. Wanneer uw gemeente afneemt via GT Microsoft dan zijn deze automatisch toegepast.

Gemeenten die niet zijn aangesloten via GT Microsoft, kunnen zelf contact opnemen met Microsoft om alsnog onder de voorwaarden van GT Microsoft producten en diensten af te nemen.

In de afgelopen maanden heeft VNG...

Kees Duijvelaar ambassadeur voor Grip op informatie

Waarom is het belangrijk als gemeente open en transparant te zijn? Wat is de relatie tussen open zijn en het op orde hebben van overheidsinformatie? Welke rol speelt de raad hierbij? Om u te helpen bij het beantwoorden van deze vragen trekt Kees Duijvelaar, ambassadeur Grip op informatie, het land in.

Kees Duijvelaar, zelf raadslid te IJsselstein en met jarenlang professionele ervaring op het...

Blog: Ontneem managers hun verantwoordelijkheid niet

Informatiebeveiliging is risicomanagement. De CISO gaat daarom het gesprek aan met de lijnmanagers of proces-verantwoordelijken om te bepalen welke technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn of moeten worden om tot een risico te komen dat door hen geaccepteerd wordt.

Gaat het in uw gemeente anders? Best mogelijk, want verantwoordelijkheden binnen de beveiligingsorganisatie laten...

Alles over digitaal vergaderen en digitale participatie

Veel gemeenteraden hebben de afgelopen periode digitaal vergaderd. En de digitale participatie kwam weer meer in de belangstelling te staan. Beide ontwikkelingen resulteerden in diverse publicaties en webinars.

Op de site van Democratie in Actie vindt u diverse handreikingen, adviezen, voorbeelden en webinars over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming en particiapatie. De...

G4 ontwikkelt handreiking voor bestrijding gevolgen cybercrises

Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis. Daarom hebben de G4-gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) besloten om gezamenlijk te komen...

Evenementen

 
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl