GDI Programmeringsplan 2023 naar de Tweede Kamer

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Wat moet de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) kunnen en wat is nodig om dat te (blijven) realiseren? En hoe sluit dat aan op ambities, nationaal en internationaal?

Het GDI Programmeringsplan 2023(link naar andere website), dat onlangs door staatssecretaris Van Huffelen naar de Tweede Kamer is gestuurd, gaat in op deze en andere vragen.

Het GDI-programmeringsplan beschrijft welke activiteiten er het komende jaar worden uitgevoerd om de Generieke Digitale Infrastructuur te beheren, door te ontwikkelen en te vernieuwen.

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers.

Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO)

Het GDI Programmeringsplan is onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO). Binnen het MIDO werken publieke dienstverleners en pensioen- en zorgverzekeraars als 1 overheid samen aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Dit doen zij door de activiteiten voor het komende jaar te programmeren en toe te werken naar een gewenste situatie van over 5 jaar zoals deze is geformuleerd in de GDI-meerjarenvisie(link naar andere website).

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

In de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren, die begin november aan de Tweede Kamer is aangeboden, is de modernisering van de GDI onderdeel van programmalijn 1 (Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk), prioriteit 2 (Toegankelijke, hoogwaardige en proactieve dienstverlening).

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig