Nieuwe versie Grip op SSD

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Er is een nieuwe versie van de methode Grip op SSD (Secure Software Development). Met deze methode heb je als opdrachtgever meer controle op het ontwerpen van veilige software tijdens de samenwerking met een opdrachtnemer.

De methode geeft overheidsorganisaties handvatten om in gesprek te gaan over veiligheidseisen voor software. Welke maatregelen moeten we nemen? Welke zijn al genomen en hoe werken ze uit? Grip op SSD gaat uit van wat de opdrachtgever zelf kan doen, zonder daarbij het ontwikkelproces van interne of externe softwareleveranciers of opdrachtnemers in de weg te zitten.

Opbouw

Deze versie 3.0(link naar andere website) bestaat uit 4 delen:

  • Uitleg over Grip op SSD met de 3 pijlers;
  • SSD contactmomenten;
  • Vergroten van de sturing & leren door het uniformeren van de beveiligingseisen;
  • Bijlagen met ondersteunende informatie.

Webinar

In een webinar(link naar andere website) van CIP wordt stap voor stap uitgelegd hoe het document werkt. CIP(link naar andere website) ondersteunt organisaties bij het beschermen van informatiebeveiliging en privacy.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig