Nieuwsbrief over de transitie van de VIAG naar een “nieuwe toekomst”.

31-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief en Toekomst VIAG door Renk Ruijter

Beste VIAG gemeenteleden,

Op 4 november 2022 heeft uw Algemene Ledenvergadering (ALV) ingestemd met het vervolgproces voor de transitie van de VIAG naar een “nieuwe toekomst”.

Wij hebben u al eerder beloofd om de presentaties en het verslag aan u kenbaar te maken. Doordat wij het beter vonden om u volledig te informeren hebben wij gewacht tot de invulling van deze besluiten ook meegenomen konden worden.

Op onze website ALV november 2022 - VIAG treft u een kortverslag van onze Algemene Ledenvergadering, de presentatie van Eddy Van der Stock (voorzitter Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR en opdrachtnemer voor het gehouden onderzoek naar “bestaansrecht voor de VIAG”)  alsmede de presentatie met de beslispunten van het VIAG bestuur aan de ALV.

De ALV heeft het bestuur van de VIAG mandaat gegeven tot het formeren van een Transitieteam. Dit team gaat de beslispunten uit het onderzoeksrapport van Eddy van der Stock e.a., vormgeven. Per item wordt een Plan van Aanpak gemaakt en indien van toepassing een begroting.

Voor een uitgebreide toelichting op dit transitieproces verwijzen wij u graag naar de gepubliceerde documenten.

Het transitieteam is samen met de leden van het VIAG-bestuur als volgt samengesteld

Karen van der Linden (voorzitter VIAG)

Peter van Gastel (penningmeester VIAG)

Paul Gijben (bestuurder VIAG)

Eddy Van der Stock, voorzitter transitieteam (voorzitter Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR)

Johan van der Waal (mede oprichter VIAG in 1991)

Wout van Hamburg (gepensioneerd en adviseur aan het VIAG bestuur)

Roel Bakker  (gepensioneerd en ere-lid van de VIAG)

Bob Appeldooren (VIAG lid gemeente Vught)

De planning van het transitieteam is om haar eerste actiepunten in januari uit te zetten en jullie daarvan op de hoogte te houden.

Wij zullen u als VIAG lid via de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mocht u een bijdrage als VIAG lid kunnen en willen leveren laat het ons weten via toekomst@viag.nl

Met vriendelijke groet,

Het VIAG bestuur

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig