Logius maakt broncode DigiD app openbaar

02-02-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Logius heeft de broncode van de DigiD app gepubliceerd. Iedereen kan nu de code van de app bekijken. De publicatie is in lijn met het kabinetsbeleid voor een transparante overheid.

Na een Woo-verzoek onderzocht Logius de mogelijkheden om de broncode van DigiD te publiceren. Logius heeft met de indiener van het verzoek in een open proces gekeken hoe die code verantwoord kan worden vrijgegeven.

Foto

De broncode van de app is nu nog gepubliceerd als een momentopname; een ‘foto’ van de broncode op een bepaald moment in de tijd. Meer daarover lees je in het kader hieronder. In een volgende fase volgt onderzoek naar de vraag of ook de DigiD software die bij Logius draait, kan worden vrijgegeven.

Broncode: van foto naar film

Je vindt de broncode nu nog als ‘foto’, maar Logius wil de broncode op termijn als ‘film’ kunnen publiceren. Dan worden ook steeds nieuwe versies openbaar gemaakt. Dat kan nu nog niet, meldt Logius desgevraagd. Daarvoor zijn 3 redenen. De software moet hiervoor geschikt gemaakt worden. Daarnaast moet ook de organisatie klaar zijn om deze andere manier van werken te ondersteunen. En het kost tijd om dit zorgvuldig te kunnen doen, naast de dagelijkse werkzaamheden om te zorgen dat DigiD veilig en betrouwbaar blijft werken.

Transparantie en vertrouwen

Transparantie en veiligheid zijn belangrijke waarden voor de overheid, zo is ook te lezen in de Werkagenda Digitalisering van staatssecretaris Van Huffelen. Die waarden gelden net zo goed voor software die de overheid ontwikkelt. Zo draagt publicatie van de broncode bij aan transparantie. Ook moet de software van Logius veilig en betrouwbaar blijven werken. Daarom volgt Logius bij de publicatie van broncode een zorgvuldige aanpak.

De broncode staat op De GitHub-pagina van het ministerie van BZK(link naar andere website).

Lees ook de Kamerbrief over de publicatie.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig