Nieuwe Rijksbrede strategie tegen desinformatie

02-02-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Het kabinet presenteerde eind 2022 een nieuwe Rijksbrede strategie tegen desinformatie. Daarmee wil men het publieke debat versterken en de invloed van desinformatie verminderen. De strategie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van BZK,  JenV en OCW.

Groot maatschappelijk probleem

Desinformatie is het doelbewust verspreiden van misleidende informatie, met het doel schade toe te brengen aan de samenleving. De verspreiding van desinformatie kan het publieke debat verstoren of leiden tot onrust en onzekerheid. Door de toenemende digitalisering kan men desinformatie sneller en met een groter bereik verspreiden. Daarnaast is het steeds lastiger te herkennen. Dit baart veel Nederlanders zorgen.

2 sporen

De strategie richt zich globaal op 2 verschillende sporen.

  1. Het publieke debat versterken.

De nadruk binnen spoor 1 ligt op het behouden van het pluriforme medialandschap. Daarnaast start de overheid een bewustwordingstraject met tips voor het herkennen van desinformatie. Tenslotte wordt het gebruik van publieke alternatieven voor online platformen gestimuleerd.

 

  1. Invloed desinformatie verminderen.

Iedere overheidsorganisatie moet gepast kunnen reageren op desinformatie. Daarom richt spoor 2 zich onder andere op het vergroten van het bewustzijn. Daarnaast wordt ingezet op een Rijksbreed Responskader, een Europese toolbox en internationale kennisuitwisseling.

Meer informatie

Bekijk de publieksvriendelijke versie van de strategie tegen desinformatie(link naar andere website) via de website van BZK. Of lees verder in het nieuwe dossier.

Gerelateerde links

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig