PLOOI gaat verder in eenvoudigere variant

02-02-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

De ontwikkeling van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) wordt in zijn huidige vorm stopgezet. In plaats daarvan wordt er geïnvesteerd in een eenvoudigere variant. Zo kan er eerder een bruikbaar centraal platform gerealiseerd worden.

De minister van BZK volgt hiermee het advies van het Adviescollege ICT-toetsing(link naar andere website) (AcICT).

Op PLOOI vinden inwoners, overheden en bestuurders op een centrale plaats alle (actief) openbaar gemaakte overheidsinformatie. Volgens de Wet open overheid moeten overheden en zelfstandige bestuursorganen verplicht bepaalde gegevens publiceren.

Verwijsindex en zoekfunctie

AcICT adviseert(link naar andere website) de minister van BZK om de ontwikkeling van het platform in zijn huidige vorm stop te zetten en eerst te investeren in een eenvoudige variant. Deze variant zou een verwijsindex en een zoekfunctie moeten bevatten.

Minder aansluitlasten en goedkoper

Het is de bedoeling dat alle bestuursorganen (ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen en uitvoeringsorganisaties als RVO en Rijkswaterstaat) hun openbare informatie koppelen aan het platform, zodat iedere inwoner van Nederland alle overheidsinformatie via die plek kan vinden. Deze variant is sneller te implementeren, vermindert de aansluitlast voor bestuursorganen en is goedkoper. De mogelijkheden voor de gebruikers zijn beperkter dan waar aan gewerkt werd. Maar, als dit nodig blijkt kan de eenvoudige variant in een later stadium verder worden doorontwikkeld.

De ontwikkeling van het nieuwe platform start in het tweede kwartaal van 2023. Bestuursorganen worden wel aangemoedigd om door te gaan (of te starten) met het openbaar maken van overheidsdocumenten. Dit kan bijvoorbeeld op een eigen of gezamenlijke website.

Meer informatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig