Meer aandacht voor naleving privacynormen

16-02-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij overheden neemt toe maar is nog niet op het gewenste niveau. Vooral bij gemeenten en ministeries zijn verbeteringen nodig. Dat staat in dit rapport(link naar andere website) van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Gebrek aan kennis

Uit het onderzoek kwamen meerdere situaties naar boven waarin overheden tekort bleken te schieten in de naleving van de AVG. Blijkbaar is er nog niet altijd voldoende kennis van de relevante wet- en regelgeving en de toepassing ervan. Zo werden berichten uit openbare bronnen, zoals Facebook en Twitter, gemonitord en opgeslagen. Waarbij ook persoonsgegevens zoals nicknames werden bewaard. Dit is vaak geen bewuste keuze, de kennis ontbreekt om persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken.

Het WODC heeft in het rapport een aantal aanbevelingen gedaan om de naleving van de AVG binnen overheidsorganisaties te verbeteren. Ook is een samenvatting(link naar andere website) van het rapport beschikbaar gesteld. In maart komt het kabinet met een reactie op het onderzoek.

Wil je meer lezen over de AVG? Check dan de handleiding op de site(link naar andere website) van het ministerie van Justitie en Veiligheid of bezoek de website Autoriteit Persoonsgegevens(link naar andere website).

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig