Welke behoefte is er aan cloudondersteuning

16-02-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

De VNG onderzoekt onder haar leden of, en zo ja, welke behoefte er is aan cloudondersteuning. Door de vragenlijst in te vullen levert u een bijdrage aan het bepalen van een programma voor cloudondersteuning aan gemeenten. Het onderzoek bestaat uit een aantal stellingen en vragen over de cloud situatie die u op basis van uw informatiebeleid kunt geven. Het invullen kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. 

Ga naar de vragenlijst 

Waarom onderzoekt de VNG dit?

De transitie van ICT-infrastructuur naar 'cloud' is volop gaande. Ook bij gemeenten is dit een steeds belangrijker thema. Soms op eigen initiatief om de bedrijfsvoering te optimaliseren, maar ook vaak door de marktontwikkelingen gedreven. VNG wil dan ook meer inzicht krijgen in de situatie van gemeenten: wie kampen er met welke vragen, welke kansen blijven onbenut en hoe groot is de groep die behoefte heeft aan een gezamenlijke oplossing? Daarnaast biedt de cloud ook waardevolle kansen voor gezamenlijke initiatieven. VNG wil gemeenten helpen; bijvoorbeeld door kennis en best practices van koplopergemeenten te delen of door gezamenlijke afspraken te maken met leveranciers.

Maak uw wensen kenbaar,  alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ggi@vng.nl.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig