Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Opleiding afgestemd met de NEDICTOR

Geen inhoud

Wat houdt de Academy for Information & Management in?

De Academy for Information & Management ( de AI&M) is een academie voor informatieprofessionals in de ruime zin van het woord. Het is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam, gestoeld op meer dan 25 jaar ervaring in ‘executive’ programma’s op het gebied van informatiemanagement. De doelstelling van de AI&M is om vernieuwend en verdiepend leren op het raakvlak van informatie en management te bevorderen.

Onder het motto “Taking learners seriously” wil de AI&M een forum zijn voor samen leren: leren is, veel meer nog dan kennis opdoen, kennis delen. De werelden van de universiteit, de praktijk en de creatieve sector complementeren elkaar hierin. In een wereld waarin informatie rijkelijk aanwezig is, is informatiemanagement een zaak van kiezen in overvloed; de informatieprofessional is in de eerste plaats een betekenisgever.

De AI&M is gehuisvest in een inspirerend gebouw, een oude brood- en meelfabriek in hartje Amsterdam, dat deze filosofie weerspiegelt: de verschillende ruimtes in het gebouw maken het tot de plek bij uitstek voor het uitwisselen van ideeën, het reflecteren over het heden en het samen ontwerpen van de toekomsten. Hier verkennen we samen met vele informatieprofessionals onze gedeelde nieuwsgierigheid.

Jullie trekken informatiemanagement breder dan ICT-management?

Inderdaad, het heeft er zelfs maar zijdelings mee te maken. De informatieprofessie heeft in de afgelopen decennia namelijk een transformatie ondergaan. Mede ingegeven door de complexiteit van het computergebruik, was de oorspronkelijke automatiseerder vooral een ICT-deskundige. Stapsgewijs zijn we ons bewust geworden dat informatie een zelfstandig kernelement van organiseren en managen is. De uitdaging van de informatieprofessional op dit ogenblik is toe te groeien naar een volwaardig (business) partnership, waarbij hij wordt afgerekend op de (business) waarde die hij voor zijn organisatie en de samenleving in het algemeen helpt te creëren.

Op welke doelgroepen zijn de academische c.q. postacademische studies gericht?

De AI&M richt zich heel nadrukkelijk op informatieprofessionals die hun ervaring, kennis en kunde samen met vakgenoten verder willen ontwikkelen. Ze willen toegroeien naar een strategisch partnership binnen hun organisatie en beogen “thought leader” te zijn op het gebied van informatie en samenleving. Maar vooral: ze zijn “reflective learner” die professionele en persoonlijke ontwikkeling hand in hand willen laten gaan. Ze zijn, net als de activiteiten van de AI&M, gepast eigenzinnig.

Hoe uit zich deze eigenzinnigheid?

Allereerst in de vorm: naast opleidingen, organiseren we leertafels, diverse inspirerende ontmoetingen etc. Maar, vooral, zoeken we in elk van deze activiteiten actief naar vormen van leren die afwijken van het stereotiepe: we ontwerpen de toekomst in plaats van het verleden te verklaren, we benadrukken het openstaan voor en leren van diversiteit, we doordesemen de activiteiten met cultuuraspecten, we beschouwen leren als een combinatie van professioneel informeren en persoonlijk inspireren. Leren bij de AI&M is een feestelijke verrijking van jezelf en je organisatie!

Rik Maes: Hoogleraar informatiemanagement, met gepassioneerde belangstelling voor inspirerende vormen van leren in combinatie met filosofie, kunst, design en architectuur.