2012-04-04 - Regiobijeenkomst - verslag

VIAG en GV-s

Kort verslag VIAG regiobijeenkomst Noord-Holland

Op 4 april was er voor het eerst sinds tijden weer een regiobijeenkomst van de VIAG in Noord Holland.
Met 40 deelnemers uit de gemeenten en maar liefst 12 man van KING/BRP/I-nup was de opkomst behoorlijk te noemen.
Het geheel werd gecompleteerd met de aanwezigheid van Wicher Venema van de VNG/gebruikersverenigingen.
 
 
 

Op zoek naar de samenwerking

Door Wicher Venema is kort en krachtig uitgelegd op welke wijze de VIAG op zoek is om de samenwerking met andere overleggremia te versterken.
Het is de bedoeling dat steeds vaker vanuit de regio gereageerd kan worden op landelijke ontwikkelingen.
Dit doen we door een de regio-inbreng door te geven op een centraal VIAG overleg dat op zijn beurt gekoppeld is met het Landelijk ICT-beraad.
(wil je meer weten: bel Rob Heimering, of Robin Paalvast)
 
 
 

KING

Door KING werden er presentaties gehouden inzake GBA 3.8 , RNI en de BRP, daarnaast was er een inspirerende workshop over I-nup en hoe daar mee om te gaan binnen je gemeente.
De Workshops werden vooral positief ontvangen en hebben ook direct als resultaat dat er in de regio een aantal werkgroepjes worden gevormd die (bij voldoende deelnemers) onder begeleiding van KING aan diverse specifieke vraagstukken gaan werken: hoe pak je bijvoorbeeld de weerstand tot verandering aan?
 
 
 

De presentaties

Door op de titels van de presentaties te klikken kun je ze downloaden:

Regiobijeenkomst De Veranderopgave (de plenaire presentatie)

Stappen in het stelsel: GBA-V FS, LO 3.8 en RNI
Draaiboek invoering BRP bij gemeenten
Samen aan de slag!
 
 
 

Regionale kennisgroepjes

In VIAG verband is aan het eind van de dag van gedachten gewisseld hoe we in de regio kennisdeling en samenwerking kunnen stimuleren.
Deelname is geheel vrijwillig en gebaseerd om gemeenschappelijke interesse en actualiteit.
Uit deze gedachtenwisseling zijn enkele initiatieven naar voren gekomen:
- Gegevensmanagement (+Stuf?): een werkgroepje waar Elsbeth van Hazelen uit Hoorn het initiatief toe zal nemen.
- Werken onder architectuur: Rob Heimering doet een voorstel om hier regionaal een groepje voor te vormen.
 
 
 

Special: Basisgemeente

Op uitnodiging van Joost Broumels willen we medio mei (extacte datum volgt zsm) een speciale bijeenkomst houden in de regio om te praten over de ideeën die in het veld leven over het concept van de Basisgemeente. Hiertoe wordt binnenkort een uitnodiging rondgestuurd. De lokatie is in principe al bekend: Zaanstad (het fraaie nieuwe stadhuis)
 
 
 

Info delen

Hoe we in de toekomst in de regio informatie en kennisdeling met elkaar (technisch) willen organiseren is nog onderwerp van studie.
We willen vooral voorkomen dat er weer een nieuwe website ontstaat waar overlappende info op staat.
Aan deze technische kant willen we in de komende periode werken en we jhouden jullie hiervan op de hoogte.
Voorlopig willen we jullie te informeren via de website van de VIAG zelf.
 
 
 

Volgende Regio-bijeenkomst

Het is nog even verder weg maar er staat ook al een datum gepland voor een volgende regiobijeenkomst: 3 oktober 2012 (locatie volgt)
Reserveer 'm in je agenda en stuur een berichtje naar ons als je daar een onderwerp voor hebt.

We hopen jullie te zien op (een van de) bijeenkomsten die er binnenkort zullen zijn!Namens de collega's die de VIAG-regio NoordHolland "in de lucht houden" ( Marco Koelman (Heiloo), Martin Hartendorp, Alex Huisman(beide uit Langedijk)Rob Heimering,
VIAG Regiovoorzitter Noord Holland

 

Uitnodiging en programma

Regio bijeenkomst woensdag 4 april 2012

Locatie: Gemeente Heerhugowaard

Beste genodigde,
 
 
09.30 - 10.00 Ontvangst
10.00 - 10.10 Opening
- De voorzitter heet u welkom
10.10 - 10.30 Uitleg nieuwe werkvorm regionale bijeenkomsten
- Waarom kiezen de VIAG en de Gebruikersverenigingen voor de nieuwe werkvorm? Wat zijn de voordelen? U krijgt uitleg en kunt uw vragen stellen. Vervolgens mag u aangeven of u zich kan vinden in deze nieuwe werkvorm.
10.30 - 10.45 Terugkoppeling uit het landelijk ICT beraad
- U krijgt de laatste stand van zaken te horen die besproken is in het landelijke ICT beraad.
10.45 - 11.30 De veranderopgave van de gemeente (plenair)
- Het wordt maar niet rustiger in gemeenteland. Hoe zorgen we er nu met z'n allen voor dat we de komende veranderingen zo goed mogelijk doorkomen?
- KING toont u de samenhang tussen uw dienstverleningsvisie en bijvoorbeeld de ICT projecten, de NUP bouwstenen, de invoering van de Basis Registratie Personen (BRP) en het Register Niet Ingezetene (RNI).
11.30 - 13.00 Workshops
U krijgt de mogelijkheid om informatie in te winnen voor vier thema's. U kunt daarbij uw problemen voorleggen aan KING en andere gemeenten. Het uitgangspunt is om elkaar te vinden, zodat we de veranderingen beter aankunnen.
U kunt kiezen uit één van de volgende thema's:
- De samenhang der dingen of 'hoe ga ik slim om met mijn kansen'
- Wat beteken GBA full-service, Logisch Ontwerp GBA 3.8 en RNI voor mijn dienstverlening?
- Wat draagt de invoering van de BRP bij aan mijn gemeente?
- Hoe dragen de NUP-bouwstenen bij aan verbetering van mijn dienstverlening?
13.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.15 Evalueren workshops (plenair)
- Na afloop van de workshops is er een plenaire terugkoppeling, waarbij programma-managers van de verschillende programma's met elkaar en met de deelnemers de discussie aangaan over de veranderopgave.
14.15 - 14.45 Afsluiting VIAG bijeenkomst
- We evalueren hoe de bijeenkomst tot nu toe is verlopen. Ook bestaat de mogelijkheid om thema's in te dienen voor de volgende bijeenkomst.
- Rondvraag
  Mededelingen Gebruikersverenigingen
- Mededelingen Gebruikersverenigingen Getronics/PinkRoccade en Centric
14.45 - 15.30 Netwerkborrel
- Na de bijeenkomst bestaat nog de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en te netwerken.
   
 
Locatie

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig