2013-10-29 - Regionaal ICT Beraad - Regio 2 - Zuid Holland - Verslag

Verslag van het regionaal ICT Beraad Zuid-Holland d.d. 29 oktober 2013 bij de gemeente Spijkenisse

 

Aanwezigen zie bijlage.

 

1. Opening en agenda.

Jan heet ons welkom

2. Verslag vorige keer.

Geen opmerkingen en vragen.

3. Terugkoppeling Landelijk ICT Beraad

n.a.v.
- DigiD – audit.
Verschillende auditors, hebben verschillende zienswijzen. Hoe komt hier meer standaardisering in?
Je moet een Informatiebeveiligingsplan hebben, maar in geval van gemeenschappelijke regeling, moet dan de gemeenschappelijke regeling een beleidsplan hebben, of alle drie de aangesloten gemeenten, of 1 van de drie gemeenten. Hier komt geen antwoord op.

Je kunt uitstel vragen, in geval van bijvoorbeeld een herindeling, maar dat betekent niet dat je ook uitstel krijgt ;-(

De TPM verklaring van leveranciers komen laat beschikbaar!

- mGBA
Informatie over de voortgang van het project is zojuist binnengekomen (‘brief van Plasterk’). Het project gaat door, duurt langer, en kost meer.

Verzoek om op de agenda van het Landelijk ICT Beraad in te brengen:
DMS leveranciers hebben zich niet laten zien op een overleg in Woerden. Hier werd de Zaak DMS brug besproken. De grote leveranciers waren hier wel, maar de DMS leveranciers (o.m. BCT) niet en zijn wel een belangrijk onderdeel in de keten.

4. Ordina – Siebren de Ringh

Presentatie over de voordelen en aandachtspunten van een Shared Service Center.
Een SSC start vaak vanuit de wens om zaken efficiënter te kunnen doen, betere continuïteit te waarborgen of vanuit een kwaliteits- en innovatie impuls.
Vaak veel aandacht voor een Service Level Agreement, en tarieven, maar in de oude situatie zijn ook niet alle kosten inzichtelijk.
Met de overgang naar een SSC lijkt het of een SSC dan duurder is maar dat komt vaak omdat de kosten transparant worden.
De klant moet zich ook als eigenaar gedragen, en de klant moet ook mee veranderen. De juiste vragen (kunnen) stellen. Je ziet dat de kennis en kunde van de opdrachtgever over is gegaan naar het SSC, zodat er minder kennis is achtergebleven bij de opdrachtgever, en het moeilijk is de juiste vraag te stellen.
Een SSC start vaak vanuit een samenwerkingsgedachte en niet als commerciële partij. In de aanloop is samenwerking het uitgangspunt. In de praktijk gaat de relatie tussen de opdrachtgever en het SSC toch vaak veranderen.

Spijkenisse heeft het samenwerkingsverband Syntrophos opgestart en zit nog in een beginfase.
Uiteindelijk zullen Spijkenisse en Bernisse ook herindelen.
Harmonisatie van software is wel vaak nodig om op termijn te kunnen besparen.
Syntrophos: continuïteit en ontwikkelingen kunnen beheersen is uitgangspunt.
De politieke dimensie bij SSC is een complicerende factor.
Door andere samenwerkingsverbanden die ontstaan, bijvoorbeeld door de drie decentralisaties krijg je maken met andere gemeenten die ‘geen klant van je zijn’

Belangrijke aandachtspunten:
- investeer in relatie opdrachtgever en SSC op strategisch niveau;
- wat is in belang van de burger;
- stuur op een gemeenschappelijke agenda van opdrachtgever en het SSC;
- heb aandacht voor goed opdrachtgeverschap;
- voorkom ontstaan ‘wij’ en ‘zij’.

5. Informatie vanuit King

Marcel Conté is contactpersoon voor regio Z-H namens King.
De volgende zaken worden toegelicht:

Gemma 2.0
Verdiepen functionaliteit & services, middels co-creatie

vragen over de DigiD audit worden door Marcel meegenomen richting King/Logius
Marcel geeft aan dat je als gemeente moet kunt aantonen dat je serieus bezig bent met de audit.

De basisondersteuning vanuit King is tot en met eind 2014 gewaarborgd.

Vraag Digi-koppeling.
Er is documentatie, maar duidelijke handvatten ontbreken. Wat is handig, waar moet je op letten bij de keuze.?

BRP. Aangegeven wordt dat er onvoldoende bewustwording is over de consequenties als de wet BRP per 9 december ingaat. De rol van ‘operatiebrp’ had hierin veel duidelijker kunnen zijn. De consequenties van de wettelijke wijzigingen wordt door NVVB opgepakt en de moderniseringsslag ligt bij het programma operatiebrp. Verbinding wordt gemist.

14+ netnummer.
Een onderzoek van de TU Twente naar kanaalbeleving bij burgers geeft aan dat de kanalen balie& telefonie nog steeds bovenaan staan als voorkeurskanaal.
Waarschijnlijk komt er een landelijke campagne voor het 14+ nummer.

Er komt een praktijkmiddag in Rotterdam “kenniscentrum dienstverlening”.

6. Informatie vanuit Centric

Er komt een organisatieverandering aan: alle bedrijven zullen onder de naam Centric opereren, behalve Xcent.
Marcel zal regio accountmanager blijven, maar de onderwerpen worden breder.

Versie 17 GWS komt eraan. De najaarsversie 2013 draait onder Oracle 10 en 11, maar niet onder XP (ivm versie explorer)
De voorjaarsversie zal alleen onder Oracle 11 draaien. Deze versie is niet verplicht (geen wetgeving) en kan evt. uitgesteld worden.

Opmerking: Niet langer draaien onder XP had meer bekendheid mogen krijgen!

komt een pilot van e-facturatie (Zoetermeer)

7. Informatie vanuit PinkRoccade

Pink is blij met de brief van Plasterk, zodat duidelijk is dat de mGBA doorgaat.
Er is al veel in geïnvesteerd.
Gevraagd wordt of de visie van Pink nog steeds is dat alles ‘in the cloud’ gaat draaien.
I-Burgerzaken is het eerste product, de rest zal volgen maar is wel lange termijn visie.
 

8. Halen en Brengen

Ingmar:
Bouw en Woningtoezicht gaat naar regionale dienst.
Het is niet mogelijk voor RUD’s om aansluiting te krijgen op de GBA-V. Als organisatie krijg je geen aansluiting.
Hoe zit dit met regionale sociale diensten?
Formeel juridisch hebben deze diensten geen recht, vaak wordt het technisch wel geregeld (via aansluiting van 1 van de aangesloten gemeenten)
Kan King in dit soort zaken een rol spelen?

9. Volgend overleg:

18 maart 2014 bij de gemeente Pijnacker Nootdorp.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig