2014-09-23 - Regionaal ICT Beraad - Regio 2 - Zuid Holland - Verslag

Verslag van het regionaal ICT Beraad Zuid-Holland d.d. 23 september 2014 bij de gemeente Alphen aan den Rijn

Aanwezig: zie bijlage.

 

1. Opening en agenda.

Willem heet ons welkom bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Er volgt een kort voorstelrondje.

De gemeente Alphen laat een promotiefilmpje zien en blikt terug op het fusieproces met de gemeenten Boskoop en Rijnwoude.

2. Verslag vorige keer.

Geen opmerkingen en vragen.

3. Terugkoppeling Landelijk ICT Beraad.

Verslag was nog niet beschikbaar. Vanuit onze regio was door omstandigheden niemand vertegenwoordigd.

4. iBurgerzaken - PinkRoccade Local Government.

De wijzigingen en veranderingen als gevolg van de modernisering van de GBA is voor pink reden geweest een compleet nieuw product te ontwikkelen, dat weer minstens 15 jaar ‘mee kan’.

De ontwikkeling van de oude applicatie Cipers heeft jarenlang stilgestaan. Behalve de wettelijke zaken zijn weinig functionele verbeteringen aangebracht. Het voordeel is dat met een nieuwe applicatie gebruik gemaakt kan worden van de laatste technologische ontwikkelingen.

IBurgerzaken is middels co-creatie samen met een aantal gemeenten (groot en klein) ontwikkeld en gaat uit van het zelfservice principe. 80% van de zaken worden door de burger zelf aangevraagd. De specialist levert maatwerk voor degenen die het echt nodig hebben en hoeft zich minder bezig te houden met standaardaanvragen en producten. De formatie staat bij gemeenten onder druk, en zo kun je toch dezelfde dienstverlening leveren met minder personeel.

De burger komt rechtstreeks in de applicatie terecht, niet via aparte e-formulieren (dat zie je als aanvrager niet).

Van de aanvraag wordt een zaak aangemaakt in de iBurgerzaken applicatie die vervolgens naar het zakenmagazijn wordt gestuurd. De afhandeling van de zaak vindt in de burgerzakenapplicatie plaats.

De applicatie heeft een link naar de Kennisbank burgerzaken.

De applicatie draait volledig in de cloud.

De varianten 1 en 2 van de binnengemeentelijke leveringen (rapport van King) worden beiden ondersteund.

Hoe zit het met de uitwijk?

Uitwijk is ook via het datacenter gerealiseerd (dubbel uitgevoerd, gecertificeerde TPM omgeving.)

 

5. Arend Verbeek van de Viag geeft een uitgebreide toelichting op het programma winstpakkers van King.

Bevorderen van standaard en bewezen koppelvlakken staat hierbij voorop.

Er zijn verschillende koppelvlakken die smal zijn gedefinieerd, zodat er minimale interpretatievrijheid van de leveranciers overblijft.

  • betalen en invorderen
  • wozbeschikkingen via de berichtenbox
  • zaakgericht werken in het sociaal domein
  • document creatie
  • Prefill-plus (niet naar de bekende weg vragen )
  • Wabo-bag koppeling.

 

King heeft 130 convenanten en 65 addenda afgesloten. Er is een testplatform om koppelvlakken te testen, als het werkt wordt er een certificaat uitgegeven.

De softwarecatalogus biedt gemeenten de gelegenheid de eigen ict omgeving in te vullen en leveranciers kunnen aangegeven van welke producten welke versie, welke standaarden ondersteunen.

Berichtenbox: De landelijke belastingdienst gaat hierop inzetten. De verwachting is dat het aantal aansluitingen (nu 1 mln) gaat groeien naar 4 mln eind 2014/begin 2015.

Nu proberen leveranciers wel samen te werken, maar vaak lopen releaseschema’s uiteen zodat het in de praktijk lasting is.

Door te werken met door King gecertificeerde koppelvlakken weet je als gemeente van tevoren waar je aan toe bent.

Goed opdrachtgeverschap blijft belangrijk.

Presentatie staat op pleio

 

6. Informatie vanuit PinklRoccade Local Government.

Decentralisaties

Meer dan 80% van de aandacht gaat naar ontwikkelingen in het sociaal domein,

Belastingen: grote implementaties, in Noord Nederland.

productontwikkeling : iObjecten (objectregistratie)

Publiekszaken. iBurgerzaken.

Zaakgericht werken. Webnext is overgenomen,

Koppelvlakken, datadistributie. Samen met Centric is een koppeling bij de gemeente Noordenveld gerealiseerd.

De NHR oplossing wordt uitgerold.

De aansluiting op de landelijke voorziening woz wordt uitgerold.

Aansluiting op corv.

25 september vindt de relatiedag plaats.

 

7. Informatie vanuit Centric.

Ook Centric is druk bezig met ontwikkelingen op het gebied van het Sociaal domein

Er zijn heel veel aanvragen voor demo’s en klantbezoeken, maar aangezien dat in de resterende tijd niet mogelijk is worden er landelijke informatiedagen gehouden.

Laatste vinden in oktober plaats: 2 oktober in Gouda, Suite4sociale regie in de ochtend, en Suite4jeugdzorg in de middag aan bod komen, 14 en 15 oktober alleen suite4jeugdzorg.

Het is een drukke periode, met veel implementaties

 

Centric is sinds kort iso 9001 gecertificeerd. Vrijgavetrajecten vinden gestructureerder en geprofessionaliseerder plaats.

koppeling met corv gerealiseerd.

koppeling NHR geregeld (workaround, omdat nhr zelf wat achter blijft)

koppeling lv woz gerealiseerd

 

Met het nieuwe burgerportaal zijn inmiddels een aantal gemeenten life

 

8 Rondvraag.

De nieuwe licentiestructuur van Pink is voor Synthrophos reden om de contracten op te zeggen. Er is sprake van een aanzienlijke verhoging.

De tariefsverhoging zal ook op de relatiedag van Pink aan de orde komen bij de vergadering van de gebruikersvereniging.

 

Alphen vraagt wie er ervaring heeft met office 365 in de cloud.

Van de aanwezige gemeenten nog niemand. Centric is er voor zich zelf mee bezig en op zoek naar gemeenten om ervaring te delen.

 

Volgens PinkRoccade werkt de Gemeente Achtkarspelen met Office365.

 

Pink ontwikkelt los van office. De documentcreatiekoppeling is onafhankelijk van KA applicaties.

 

De gemeente Gouda organiseert 16 oktober een seminar voor oraclebeheerders georganiseerd.

 

Volgende bijeenkomst:

De volgende bijeenkomst is 10 maart 2015 bij Centric.

 

Regio 2 - Zuid Holland

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig