Bezoek aan LOLA conferentie tijdens MAV congres maart 2018

Internationaal congres LOLA tijdens het MAV (Municipal Association of Victoria ) congres.

 

De VIAG is mede oprichter van LOLA (Linked Organisations of Local Authorities) in 2009 is de samenwerking tijdens het VIAG Congres in Rotterdam middels een samenwerkingscontract meer geformaliseerd. De VIAG levert daaraan een bijdrage door de vice voorzitter van LOLA te leveren. Die wordt ingevuld door de voorzitter van de VIAG.  V-ICT-OR uit België levert de voorzitter in de persoon van de voorzitter van V-ICT-OR Gezien het internationale karakter is de voertaal in LOLA de Engelse taal.

 

Over de doelstelling van LOLA kunt u op de website van LOLA meer lezen.

 

Jaarlijks ontmoeten de afgevaardigden van de deelnemende landen elkaar op een congres van één van de LOLA deelnemers. Volgend jaar is dat Zweden en het jaar daarop Nederland. Dit jaar was de bijeenkomst in Australië, in de staat Victoria en de plaats Geelong op een uur rijden van Melbourne.

Naast lokale sprekers waren er een aantal “externe” sprekers uitgenodigd zoals Larry Irving (voormalige ICT adviseur van Clinton en Obama) en Thomas Frey, een door Google hoog aangeschreven futuroloog.

Thema van het congres:

We zijn getuige geweest van veel presentaties van leden van MAV. Als rode draad kun je daar uit halen dat alle gemeenten daar bezig zijn met digitalisering in een of andere vorm. Veel wordt gesproken over hoe digitalisering een dienst of product kan opleveren voor de mensen in de gemeenschappen.

Centraal stond dus de transformatie naar een digitale samenleving en dus ok dienstverlening.

In Australië zie je dat veelal de scholen, ziekenhuizen, bandweer en politie ook onderdeel zijn van de gemeentelijke organisatie.

Het aanbieden van diensten in digitale vorm is daar nog vaak een worsteling. Basisregistraties zoals wij die hebben kennen ze daar niet. Samenwerken tussen steden is dan ook een veel terugkerend onderwerp.

Ook de afstemming met de “grote broer” Melbourne met 4 tot 6 miljoen inwoners (afhankelijk of je de voorsteden wel of niet mee rekent) is een veel besproken onderwerp.

Wat in Australie veel speelt is het besef dat het doorgaan op de oude weg met het werken in proces of applicatie silo’s, problemen op levert of dat men voorziet dat dat op korte termijn gaat gebeuren.

De CIO van Melbourne Collin Fairweather gaf een lezing m.b.t. de technologische ontwikkeling van Melbourne. In zijn lezing kwamen zeer veel elementen naar voren die wij hier in Nederland bij de beweging Common Ground eveneens onderkennen. Zoals het ontkoppelen van data en applicaties, de vendor lock-in ontstijgen en de IT architectuur die daarbij kan helpen.

Als VIAG vertegenwoordiging hebben we met Collin Fairweather een separate afspraak gemaakt en de gedachtegang van Common Ground naar voren gebracht. Dit bleek zeer nauw aan te sluiten bij de ideeën die men bij Melbourne heeft ontwikkeld en grotendeels ook al heeft uitgevoerd.

Dat heeft men op het niveau van de stad gedaan. Het idee van Common Ground om dit te doen voor alle gemeenten sprak hen zeer aan. Een eyeopener was dat we bij Common Grondspreken over een beweging en niet over een project of programma. Deze overeenkomst zullen we aan de Taskforce voorleggen met als doel ook te leren van Melbourne.

Afgesproken is dat we de informatie uit Common Ground delen met Melbourne en dat wij ook op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in Melbourne.

Sprekers op het congres

Larry Irving vertelde over de “Digital Divide” en hoe dat invloed had op de verkiezingen in Amerika. Hij legde een significant verband tussen het niveau van opleiding, de toegankelijkheid en het gebruik van internet en de verkiezingsuitslagen. In de gebieden waar internet goed toegankelijk is werd vooral gestemd op de democraten. In zijn verhaal legde hij dan ook de nadruk op het belang van educatie en de rol van het internet. Daarbij legde hij ook nog een sociologisch/maatschappelijke analyse neer. Deze had als strekking dat het ontbreken van adequate verbinding met de “buitenwereld” leidt tot een geïsoleerde gemeenschap die eigen waarden ontwikkeld en niet of weinig wordt geprikkeld door ontwikkelingen in het land of de wereld.

De futuroloog Thomas Frey sprak over Artificial Intelligence (AI) en robotisering een onderwerp wat ook in andere (westerse) landen steeds meer onderwerp van gesprek wordt/is. In zijn betoog maar ook dat van anderen werd duidelijk gemaakt dat een groot aantal mensen zich zorgen maken over de ontwikkeling van AI en robotisering. Vragen die naar voren komen gaan veelal over werkgelegenheid en de positie van de mens in de toekomstige maatschappij.

LOLA input

In LOLA verband constateren we dat in alle aangesloten landen dezelfde onderwerpen worden besproken. Er zijn echter wel verschillen, die worden ingegeven door cultuur en politiek. Met de invoering van de GDPR (AVG in Nederland) in Europa zijn onderwerpen als veiligheid, privacy en ethiek steeds meer een nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

Dit onderwerp wordt door de collega’s van de deelnemende niet-Europese landen wel gesignaleerd maar is in die landen nog geen agendapunt, met uitzondering van Canada.

Wat wel wordt geconstateerd en op de agenda’s van de diverse landen staat is het onderwerp inclusie. Het niet buitensluiten van burgers door technische mogelijkheden die de overheid inzet in de dienstverlening aan de burger. Dat houdt onder meer in dat burgers in de gelegenheid worden gesteld om toegang te krijgen tot het internet. En dus ook dat de vaardigheden van de burgers om te kunnen omgaan met het internet moeten worden vergroot.

Engeland loopt hierin voorop. Zij zijn al een aantal jaren met dit onderwerp actief aan de slag. Hoewel de dichtheid in Nederland m.b.t. het aantal internetaansluitingen groot is heeft de directie Informatiesamenleving en Overheid bij BZK het belang van inclusie opgenomen als punt van aandacht. Bij gemeenten zijn we veelal snel met creëren van digitale informatie verstrekking en dienstverlening. Daarbij dreigt het aspect van inclusie vergeten te worden.

 

In Nederland kennen we een aantal instrumenten die inzetbaar zijn als vergelijkingsinstrument en of als monitor, denk daarbij aan de software catalogus of waar staat je gemeente. In New Zeeland heeft men een vergelijkbaar instrument ontwikkeld dat inzetbaar is voor alle landen. Daarmee ontstaat er een mogelijkheid tot vergelijken op internationaal niveau. Een mogelijke belemmering zou kunnen zijn dat alles in de Engelse taal staat.

Het aanbod is gedaan data we een vertaling zouden kunnen leveren om het product ook in Nederland toepasbaar te maken. Nadere afspraken zullen daarvoor worden gemaakt. Zodra er een bruikbaar product te tonen is zullen we kijken of dat ook (beperkt) beschikbaar gemaakt kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen inhoud

Internationale Contacten


Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig