Gebruikersraad KING

KING

De Gebruikersraad KING wordt georganiseerd door KING en tegenwoordig voorgezeten door een VNG directielid. Genodigde zijn een groot aantal koepels waaronder de in dit stuk besproken koepels.

 
  • Onderwerp van gesprek veelal zaken op hoog abstractie niveau, soms over de KING uitgevoerde onderzoeken. Vermoedelijk in de naaste toekomst meer gericht op de VNG agenda.
  • Frequentie ongeveer 2 a 3 maal per jaar.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig