LOLA - Linked Organization of Local Authority ICT Societies.

Ontstaan

Deze vereniging is ontstaan (in 2002) vanuit het samenwerkingsverband van de zusterverenigingen van de VIAG. Daarbij zijn een groot aantal landen betrokken. Binnen Europa zijn dat België, Zweden, Engeland en uiteraard wijzelf Nederland. Daarnaast participeren Amerika, Canada en New Zealand.

Activiteiten

De samenwerking richtte zich in eerste instantie op het inventariseren van leveranciers contacten en urgente zaken zoals die zich in de verschillende landen voordeden. Daarbij zijn we er in geslaagd om met wereldspelers op de leveranciers markt een zelfde fundament te creëren waarop contracten zich kunnen baseren. Extreme verschillen tussen bijvoorbeeld België en Nederland waren daarmee van de baan.

De inventarisatie van urgente zaken liet een mooi beeld zien van de thema's die in de verschillende speelden en spelen. Daarbij is opvallend dat we in de westerse wereld allemaal te maken hebben met dezelfde uitdagingen. Echter de wijze waarop die worden aangegaan verschild van land tot land maar ook de tijdstippen zijn niet gelijk. Dat maakt dat we van elkaar leren door het uitwisselen van kennis. Het delen van die kennis is tot nu toe door velen onopgemerkt gebleven. De VIAG acht het tot haar taak hier mee ruchtbaarheid aan te geven.

De toekomst

Nu LOLA een Non Profit Organization (NPO) is geworden kan LOLA gaan participeren in Europese projecten of sterker nog deze zelf invullen.
 
 

Statuten LOLA


Artikelen over LOLA

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig