VIAG 30 jaar

VIAG Activiteiten

Themadagen,
Congressen
& Workshops

Actueel

Actuele ontwikkelingen

oa stemadvies VNG ALV

Producten

Publicaties van de VIAG

Opleidingen


Opleidingsaanbod

Nieuws (klik op de titels voor meer informatie)

Wetsvoorstel om informatie over cyberdreiging breder te delen

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) informeert vitale aanbieders en rijksorganisaties over actuele cyberdreigingen. Vaak beschikt het centrum over informatie die ook relevant is voor andere organisaties. Met een wetsvoorstel wil minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) regelen dat het NCSC die informatie in meer...

Wet open overheid van kracht

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Vorige week, op 1 mei, is de Wet open overheid (Woo) in werking gegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geeft iedereen het wettelijk recht op toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast verplicht de Woo bestuursorganen tot actieve openbaarmaking.

Binnen de Wob was dat anders. Daarin bestond de wettelijke plicht...

Europees Parlement keurt ‘Data Governance Act’ goed

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Overheidsinstanties, bedrijven en burgers genereren steeds meer data. De Data Governance Act (DGA) moet ervoor zorgen dat deze gegevens zoveel mogelijk worden gebruikt voor het algemeen belang. Het Europees Parlement heeft de herziening van de DGA nu goedgekeurd.

Met de nieuwe regels wordt de weg vrijgemaakt voor sectorale Europese dataruimten...

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV)

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Door de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV), die in 2023 van kracht gaat, krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de overheid te communiceren. De gemeente moet de digitale kanalen aanwijzen die ze daarvoor kunnen gebruiken. Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals...

Overzicht belangrijke functies lokale software beschikbaar Digitaal stelsel Omgevingswet

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De invoering van de Omgevingswet vraagt om een goed werkende keten van lokale processen en software met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV).

Voor softwareleveranciers en bevoegd gezag is het van belang te weten wat voor de decentrale software de functionele eisen voor inwerkingtreding zijn. Voor dit laatste...

Digitale veiligheid: de vlucht van de cyberburgemeester

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Nederland telt sinds een jaar achttien cyberburgemeesters. Zij delen hun ervaringen met digitale bedreigingen en de gevolgen daarvan voor de lokale samenleving. Om daarna, als een zwerm vogels, weer uit te vliegen om de geleerde lessen in hun eigen regio’s neer te laten dalen.

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) juicht de betrokkenheid...

Tweede Kamer akkoord met modernisering elektronisch verkeer

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Er is sinds 2004 zo veel veranderd 'dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren'.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een modernisering van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, die burgers en bedrijven meer mogelijkheden moet geven tot digitale communicatie met de overheid. Bestuursorganen worden...

Team IPv6TeamOverheidNL stopt met activiteiten

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Op 31 maart is het IPv6TeamOverheidNL gestopt met het ondersteunen van overheidsorganisaties bij het implementeren van het moderne internetadresprotocol IPv6. Het team heeft de afgelopen 4 jaar een groot aantal organisaties geholpen en successen geboekt.

Het IPv6TeamOverheidNL is in 2017 kleinschalig opgestart, als één van de...

Presentatie invoering Register Externe Veiligheid Omgevingswet

05-05-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Op 22 april jl. heeft Vincent Aalbers ons op de ALV/themadag bijgepraat over de Omgevingswet en de invoering van het Register Externe Veiligheid in het bijzonder.

Voor wie er niet bij waren heeft Vincent zijn verhaal digitaal nog een keer gedaan. Zie

https://youtu.be/AszEriJodX4

Hij drong er op aan dat wij ons als informatieadviseur /-...

Vaststellingsovereenkomst GGI-Veilig, perceel 1

28-04-2022 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

 

Alle gemeenten die meedoen aan GGI-Veilig perceel 1 zijn gevraagd een vaststellingsovereenkomst te tekenen. In deze vaststellingsovereenkomst wordt het raamcontract en eventuele nadere overeenkomsten ontbonden.

In het webinar van 20 april jl. is verdere toelichting gegeven vanuit VNG.

Wij attenderen jullie op de deadline van reactie; 13...

Meer berichten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig