VIAG Activiteiten

Themadagen,
Congressen
& Workshops

Actueel

Actuele ontwikkelingen

Producten

Publicaties van de VIAG

Opleidingen


Opleidingsaanbod

Nieuws (klik op de titels voor meer informatie)

Strategisch informatiemanagement voor gemeenten

18-07-2017 • Geplaatst in Opleidingen en VIAG door Frank Kerkhoven

Rik Maes

Digitale transformatie laat ook gemeenten niet ongemoeid. Ze vereist vooral een mentale omslag. De overstap van planmatig werken naar voorbereid zijn op de onzekere toekomst, opereren in een ecosysteem en echte aandacht voor de mens achter de burger zijn hierbij centrale begrippen.

Informatieprofessionals bij gemeenten functioneren in het oog...

Archiving By Desing, casus Omgevingswet

01-07-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Het UIVO-I project organiseert op 11 september 2017 een scrum sessie Archiving by Design. De voorhanden casus is: de Omgevingswet. De sessie is een expertbijeenkomst waarin concrete uitspraken worden gedaan over de wijze waarop ketenarchivering  tbv de uitvoering van de Omgevingswet efficiënt en doelmatig kan worden ingericht.

...

Kabinet besluit tot periode van bezinning Operatie BRP

01-07-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Er komt een periode van bezinning voor de werkzaamheden om de Basisregistratie Personen te moderniseren, de operatie BRP (oBRP). Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namens het kabinet dit besluit genomen vanwege de nieuwe planning van het programma oBRP en het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT)....

‘Groningse ICT-aanbesteding valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid’

29-06-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Het is niet nodig om landelijke regels rondom uitbesteding van gemeentelijke ICT-diensten aan te passen. Aanbesteding door gemeenten valt immers onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid van het college van B en W en de betreffende gemeenteraad.

Dit schrijft minister Plasterk (BZK) in reactie op vragen van SP-Kamerlid Van Raak naar...

Gebruik Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verplicht vanaf 1 juli 2017

29-06-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie gaat in op 1 juli 2017. Dit betekent dat bestuursorganen verplicht zijn om de BGT te gebruiken.

De verplichting geldt bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken als daar topografische gegevens bij nodig zijn op het schaalniveau van 1:500 tot 1:5.000. Voor het maken van...

Concept catalogus BAG 2018 gepubliceerd

29-06-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De nieuwe catalogus Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 2018 is in concept klaar. Samen met de gewijzigde Wet BAG en het gewijzigde Besluit BAG, is de catalogus de kern van de BAG in 2018.

In de BAG catalogus staan de uitgangspunten en voorschriften die ervoor zorgen dat objecten in de BAG overal op dezelfde manier worden vastgelegd....

Online magazine Open Standaarden 2016

29-06-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De monitor Open Standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart of het ‘pas toe of leg uit’-principe door overheidsorganisaties is ingevoerd en wordt nageleefd.

Bureau Forum Standaardisatie presenteert de Monitor Open Standaarden 2016 nu ook als een als online magazine. Wat zijn de best scorende overheidsproducten- en diensten? Maar...

5 nieuwe Optimaal Digitaal tips

29-06-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het online platform Optimaal Digitaal heeft 5 nieuwe tips gepubliceerd in de rubrieken ‘Draagvlak’, ‘Goed proces’ en ‘Digitaal op orde’ en ‘Kanaalsturing’.

Bruggen bouwen in het gegevenslandschap

29-06-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

  Michiel Borgers

Het stelsel van basisregistraties moet worden doorontwikkeld naar een vernieuwd gegevenslandschap voor de lokale en centrale overheid waarin meer gegevens toegankelijk en bruikbaar worden gemaakt voor zowel burgers en bedrijven als ook voor de overheid zelf. Als eindverantwoordelijke voor het programma Gegevenslandschap...

Veelbelovende eerste resultaten digitale klantreis

29-06-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het aanbod van digitale producten en diensten bij gemeenten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2016 was 62% van de gemeentelijke diensten digitaal af te nemen. Maar hoe succesvol gebruiken burgers en ondernemers het digitale kanaal bij gemeenten eigenlijk in de praktijk? Om daar een beter beeld van te krijgen is in december 2016 een...

Meer berichten

Bedrijfsleden van de VIAG

- Presentaties
- Whitepapers
- Publicaties
- Bedrijfsinformatie


Kalender

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig