VIAG Activiteiten

Themadagen,
Congressen
& Workshops

Actueel

Actuele ontwikkelingen

Producten

Publicaties van de VIAG

Opleidingen


Opleidingsaanbod

Nieuws (klik op de titels voor meer informatie)

VNG en Kadaster nemen meeste taken Dataland over

09-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

DataLand, het gemeentelijk samenwerkingsverband dat zich specifiek richt op geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, hevelt het gros van zijn objectinformatiediensten over naar het Kadaster. VNG neemt de opleidingsactiviteiten en het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad over.

Grootschalige ontwikkelingen

Aanleiding voor DataLand om...

BZK vraagt overheden om ict-uitdagingen

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt onder meer aan gemeenten, provincies en waterschappen om uitdagingen rondom digitale dienstverlening in te zenden. Een aantal aangeleverde casussen zal worden uitgekozen voor een aanbesteding die erop is gericht om oplossingen te vinden.

Innovatief

Een selectiecommissie...

Gemeenten werken verder aan objectenregistratie

04-04-2019 • Geplaatst in Ongecategoriseerd door Renk Ruijter

Gemeenten hebben gezamenlijk weer een aantal stappen gezet in de verdere uitwerking van de samenhangende objectenregistratie. Dat gebeurde tijdens een gemeentelijke bijeenkomst op 12 maart in de Social Impact Factory in Utrecht. Hierbij zijn de gemeentelijke beelden over onder meer de gevolgen voor medewerkers en de verdere invulling van...

Publiek Denken onderzoekt Agenda Digitale Overheid

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Publiek Denken onderzoekt samen met het Ambtenarenpanel hoe de agenda Agenda Digitale Overheid vorm krijgt binnen overheidsorganisaties en in hoeverre ambtenaren bekend zijn met NL Digibeter. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ambtenaren. Graag verzoek ik u om onderstaande oproep te publiceren. Alvast dank

Oproep

Publiek Denken onderzoekt hoe...

Waar staat je gemeente?

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is ingrijpend vernieuwd. Zo zijn er meer mogelijkheden voor maatwerk en hergebruik.

Waarstaatjegemeente laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld digitale dienstverlening.

Voor de vernieuwing...

Kansen en risico’s van de digitale transformatie voor het welzijn van mensen

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de voortdurende digitale transformatie het leven van mensen beïnvloedt. Het rapport ‘How’s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People’s Well-being’ kijkt...

Verkenning digitale samenleving in Limburg

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De provincie Limburg wil graag voorop lopen in de digitale samenleving. Wat zijn de kansen, mogelijkheden en risico’s die digitalisering de provincie biedt? Om daar achter te komen is een verkenning uitgevoerd die één ding duidelijk maakte: ‘Niets doen is geen optie!’.

Digitalisering leeft in Limburg

In opdracht...

Voorkom verrassingen, doe de Brexit Impact Scan voor overheden

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Dat een Brexit effect heeft op overheden is zo goed als zeker – deal of geen deal. Maar wat betekent het concreet voor overheden? Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de Brexit bij dataopslag in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of wat het betekent het voor de regionale en lokale economie? De Brexit Impact Scan helpt overheden zich voor te...

Kwaliteit datalekregister bij overheidsorganisaties loopt uiteen

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De kwaliteit van datalekregisters bij overheidsorganisaties loopt uiteen. Slechts 60% van de onderzochte registers bevat een complete omschrijving van de verplichte elementen van een datalekmelding (de feiten, de gevolgen en de genomen maatregelen). Dit blijkt uit een verkennend onderzoek onder 26 uiteenlopende overheidsorganisaties dat de...

Digitaal magazine Monitor Open Standaarden 2018 gepubliceerd

04-04-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de digitale overheid en meer wil weten over open ICT standaarden is er nu het Magazine Monitor Open standaarden 2018! 25 februari 2019 is de Monitor Open standaarden 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd door staatssecretaris Knops met een begeleidende brief: het gaat goed met het gebruik van...

Meer berichten

Bedrijfsleden van de VIAG

- Presentaties
- Whitepapers
- Publicaties
- Bedrijfsinformatie


Kalender

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig