Over de VIAG

De vereniging

De Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten (VIAG), is in 1991 opgericht.

Dit is gebeurd op initiatief van een aantal gemeentelijke coördinatoren I&A. Zij hebben daarmee gehoor gegeven aan de behoefte om overlegstructuren te bundelen voor de groeiende groep van vakgenoten. Inmiddels is de functienaam coördinator I&A vaak vervangen door een andere benaming.

Het doel om de functionarissen die in de gemeenten werkzaam zijn in de ICT erkenning en een communicatiekanaal te geven is gehaald. Dat wil echter niet zeggen dat onze leden niet voor nieuwe, complexe uitdagingen staan waarbij de VIAG een belangrijke ondersteuning kan zijn. Het netwerk van leden en bedrijfsleden is een bron van kennis en expertise waar de gemeentelijke ICT medewerker op elk nivo zijn of haar voordeel mee kan doen.

Hoewel er al enige jaren een verschuiving naar de rol van informatiemakelaar, informatiearchitect en/of informatiemanager is blijft de VIAG ook een thuisbasis voor de functiegroepen die zich nadrukkelijker met de Automatisering bezig houden. De VIAG heeft een bestuur dat wordt gekozen uit de leden van de VIAG en bestaat uit een voorzitter en zes leden. De voorzittersfunctie is een betaalde functie.

Het bestuur is in de loop der jaren steeds professioneler gaan sturen en vervult een intermediaire rol. Vanuit deze rol wordt er een beroep gedaan op de leden ter voorbereiding van producten en uitvoering van activiteiten. De VIAG kent regio’s die ieder een eigen voorzitter hebben. Deze dragen zorg voor bijeenkomsten waar zowel landelijke als locale vraagstellingen aan bod komen.

Jaarlijks worden er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als doel kennisuitwisseling en contactlegging te bevorderen. Daarbij is de uitwisseling tussen Gemeente- en Bedrijfsleden van belang.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig