2015-09-18 - VIAG Themadag en Extra ALV - Verslag (voorlopig)

Verslag van de themadag op 18 september in het Huis van de Stad in Gouda.

In het mooie (nieuwe) gemeentehuis van Gouda werd de VIAG hartelijk ontvangen. We hebben een geslaagde themadag en extra Algemene Ledenvergadering gehouden met veel interactie tussen de bezoekers en de presentatoren.

Al u er niet was heeft u iets gemist!

Het programma staat hieronder met heel in het kort een verslagje en de presentaties voor zover die te downloaden zijn.

Programma:

12.30 uur Ontvangst met lunch
13.30 uur Vensters voor Bedrijfsvoering
Dhr. Walter Huith, directeur Dienstverlening gemeente Gouda en lid van de Stuurgroep VVB

De presentatie was interactief op basis van een live demonstratie van het instrument. Walter Huith demonstreerde de app en beantwoorde vele vragen. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken
14.15 uur Extra ALV VIAG
 1. Toestemming ALV voor afwijking van de statuten tav verplicht gemeentelidmaatschap
  • Wij vragen ontheffing aan voor Arend van Beek tot 01-01-2017 om toch gemeentelid te mogen blijven van de VIAG ook al is er geen sprake van een gemeentelijk dienstverband.
   Het vereiste van een gemeentelijk dienstverband is onderdeel van de statuten artikel 3 lid 1a. Op basis van artikel 3 lid 2 kan de ALV toestemming geven hiervan af te wijken.
  • De vergadering heeft ingestemd met applaus

 2. Voorstel contributiewijziging per 1 januari 2016
  • Het voorstel is de contributie per 1 januari 2016 met 10% te verhogen voor de eerste gemeenteleden en de bedrijfsleden
  • De vergadering is akkoord met de contributieverhoging

  • De oproep om de discussie te voeren over de positionering en richting van de VIAG in de toekomst is omarmd en afgesproken is dat er een werkgroep komt waar al tijdens de vergadering verschillende leden zich voor hebben opgegeven.

 3. Wijziging bestuur
  • Afscheid secretaris Françoise van den Ham
  • Françoise is enorm bedankt voor haar inspanningen en inzet in eht bestuur. Ze ontving een mooie bos bloemen. Zij is benoemd tot "Lid van verdienste"

  • Voorstel benoeming nieuw bestuurslid Manon Ebbers. Zij zal de rol van secretaris vervullen.
  • De vergadering is akkoord met de benoeming van Manon tot secretaris van de VIAG. Na het omruilen van haar naam badge is zij met applaus begroet.

 4. Rondvraag en afsluiting
  • Er waren geen vragen

15.00 uur Pauze
15.30 uur

Gemeente Zeist presenteert handreiking aanpak Privacy Jeugdwet en meldplicht datalekken; een best practice !
Arie Hartog, algemeen directeur Key2control en spreker gemeente Zeist

Download de presentatie hier

16.15 uur

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, nu en toekomst naar 2020
Chris Vast, Analytics for local governance KING

Download de presentatie hier

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig