Een elektronische factuur (e-factuur) is een digitaal bestand (maar geen pdf) dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan worden verwerkt in het andere systeem. Per april 2019 zijn overheden, alle andere aanbestedende diensten en speciale sector organisaties verplicht bij...