Nieuws (klik op de titels voor meer informatie)

Nieuwe versie Grip op SSD

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Er is een nieuwe versie van de methode Grip op SSD (Secure Software Development). Met deze methode heb je als opdrachtgever meer controle op het ontwerpen van veilige software tijdens de samenwerking met een opdrachtnemer.

De methode geeft overheidsorganisaties handvatten om in gesprek te gaan...

GDI Programmeringsplan 2023 naar de Tweede Kamer

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Wat moet de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) kunnen en wat is nodig om dat te (blijven) realiseren? En hoe sluit dat aan op ambities, nationaal en internationaal?

Het GDI Programmeringsplan 2023(link naar andere website), dat onlangs door staatssecretaris Van Huffelen naar de Tweede...

Van Huffelen: “Samen in actie voor digitale inclusie”

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Staatsecretaris Alexandra van Huffelen tekende op de eerste dag van de digitale inclusie het manifest ’Samen dichten we de digitale kloof’. “Met dit manifest beloven we in actie te komen voor een samenleving waarin iedereen digitaal mee kan doen.”

Voorwaarden invullen

De...

Inbreng VNG op debat Cybersecuritystrategie

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

De Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) schetst voor de komende jaren hoe om te gaan met de enorme impact van digitale (on)veiligheid op onze samenleving. Wij zien de strategie als een belangrijke stap vooruit om Nederland digitaal veiliger en weerbaarder te maken.

Onze inbreng voor het...

Trends informatiesamenleving in 2023

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Voor de derde keer bracht de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) haar Trendrapport Informatiesamenleving uit. Belangrijkste onderwerpen dit keer zijn registratie van sensoren en algoritmen, desinformatie, de digitale ruimte en digitale veiligheid.

Informeren, inspireren en activeren

Met het...

Akkoord over Europese wet die AI reguleert

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

De Europese telecomministers zijn het eens over de Artificial Intelligence Act (AI Act), een verordening die kunstmatige intelligentie reguleert. Het is een van de maatregelen van Europa in de internationale datarace. Het voorstel gaat nu naar het Europees Parlement en de Europese...

Indexatie softwarekosten Centric

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Centric ziet af van de structurele en bovencontractuele indexatie van haar licenties per 1 januari 2023. Dit is de uitkomst van gesprekken met de GV Centric en mede tot stand gekomen na een advies van de VNG.

De GV Centric adviseert haar leden om een maximale tariefsverhoging van 3,7% per 1...

Advies jaarlijkse tariefsverhoging ICT en softwarecontracten

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Gemeenten hebben met hun ICT- en softwareleveranciers afspraken gemaakt over het jaarlijks aanpassen van tarieven. De VNG heeft van gemeenten signalen ontvangen dat sommige leveranciers eenzijdige, boven-contractuele en structurele tariefsverhogingen doorvoeren.

Hierbij wordt veelal verwezen...

Denk mee over digitalisering op decentraal niveau

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Kenniscentrum Europa Decentraal(link naar andere website) (KED) werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan een verkenning. Het KED onderzoekt welke dienstverlening decentrale overheden wensen van organisaties zoals het IPO, de VNG en UvW.

Vertaalslag

Het KED wil weten welke...

Blog Constance Boogers Taskforce Common Ground bijeenkomst 16 december 2022

19-01-2023 • Geplaatst in Nieuwsbrief en Taskforce Samen Organiseren door Renk Ruijter

Zoals gebruikelijk houden wij u op de hoogte van de bijeenkomst van de TaskForce Common Ground, waarin Constance Boogers (IMG 100.000+) ook de VIAG vertegenwoordigd.

De volgende thema’s zij aan de orde gekomen:

  • Werk aan Uitvoering & Stand van de dienstverlening
  • Taskforce kringbezoeken...
Meer berichten

Nuttige links

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig