Marktwerking in gemeentelijke bedrijfssoftware

18-12-2014 • Geplaatst in Algemeen en Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Het ene moment lees je dat alle Nederlandse gemeenten hun krachten zouden moeten bundelen om, via één aanbesteding, allemaal dezelfde bedrijfssoftware aan te schaffen. Gemeenten dienen immers bij wet nagenoeg allemaal dezelfde taken uit te voeren. Dus zouden alle gemeenten met één software-suite uit de voeten moeten kunnen. Het volgende moment lees je dat er al 150 softwarebedrijven het convenant met KING hebben ondertekend omdat ze op de een of andere wijze software leveren aan Nederlandse gemeenten. Slechts één leverancier of maar liefst 150 verschillende leveranciers – dat is wel een gigantische bandbreedte voor een markt met maar ongeveer 400 potentiële klanten. Wat valt er de komende jaren nog te kiezen?

Dit artikel analyseert deze markt verdeeld naar domeinen. Als je die 150 leveranciers onder de loep neemt, wordt het al snel duidelijk dat zij niet allemaal concurrenten van elkaar zijn. De een levert software voor milieuvergunningen, de ander voor andere vergunningen. De een levert software voor documentmanagement, de ander voor contentmanagement. De een levert een compleet systeem voor de boekhouding en de ander een professioneel systeem dat volledig is gespecialiseerd in debiteurenincasso. Het zou mooi zijn als gemeenten per domein zouden kunnen kiezen tussen vijf verschillende leveranciers, die alle vijf al ten minste zo’n dertig gemeentelijke klanten hebben. Dat aantal klanten is immers een toereikende ondergrens voor continuïteit. Daaronder wordt het lastig om alle noodzakelijke innovaties te blijven inbouwen voor concurrerende prijzen. Met vijf leveranciers is er voldoende concurrentie per domein. Backoffice-domeinen Helaas levert de marktwerking in de markt voor gemeentelijke bedrijfssoftware een beeld op dat zeer afwijkt van die ideale situatie. Enkele leveranciers zijn dominant, zij hebben meer dan honderd klanten. Denk aan Centric en PinkRoccade Local Government, die bovendien de overhand hebben in meerdere domeinen. In het sociale domein (WWB) zijn er geen andere leveranciers actief en in het burgerzakendomein (GBA) slechts één derde speler in de vorm van Procura met minder dan dertig klanten. In elk van de domeinen belastingen, BAG en financiën hebben de twee ook meer dan honderd klanten, maar hier is er meer concurrentie van spelers met meer dan dertig klanten (onder andere Procura, GouwIT en Vicrea). De vergunningenmarkt wordt gedomineerd door Centric en door Roxit, dat ooit de vergunningenklandizie van PinkRoccade heeft overgenomen. Voor de domeinen aan de backoffice-kant van de gemeentelijke organisatie is er dus eigenlijk te weinig keus. Daarbij valt op dat er hier geen samenwerkingsverbanden als Dimpact en GovUnited actief zijn.

Voor het volledige artikel klik hier

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig