Eindrapport i-NUP aangeboden aan Tweede Kamer

02-04-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Op 24 februari jl. heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het 'Eindrapport i-NUP' aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn aanbiedingsbrief schrijft hij dat er een stevig fundament is gelegd. Voor een aantal bouwstenen resteert echter nog een belangrijke aansluitopgave van overheidsorganisaties na 2014.

Samenvatting resultaten

Het rapport beschrijft hoe het NUP en i-NUP hebben bijgedragen aan een digitale basisinfrastructuur waarmee overheden gegevens met elkaar kunnen uitwisselen en hun dienstverlening digitaal, betrouwbaar en veilig aan burgers en bedrijven kunnen aanbieden. Met de afronding van i-NUP is het volgende gerealiseerd:

• Er is een digitale basisinfrastructuur opgeleverd bestaande uit een digitale frontoffice voor burgers, onderdelen van de digitale frontoffice voor bedrijven en een Stelsel van Basisregistraties.

• De transitie is ingezet van een situatie met los van elkaar staande basisregistraties naar een samenwerkend Stelsel van Basisregistraties dankzij een groot aantal verbindingen tussen basisregistraties en 4 gemeenschappelijke stelselvoorzieningen.

• Van de 12 basisregistraties zijn 9 opgeleverd (BAG, BRK, BRT, WOZ, BRV, BRI, GBA, RNI en NHR). Voor de afronding van de basisregistraties BLAU, BRO en BGT zijn stappen gezet.

• Overheden kunnen met de opgeleverde basisinfrastructuur gegevens digitaal, veilig en betrouwbaar met elkaar uitwisselen. Zij kunnen dit benutten voor betere dienstverlening, grotere efficiency en het tegengaan van fraude.

• Op een aantal voorzieningen zijn thans vrijwel alle overheden aangesloten (waaronder de BRP, Kadaster, BRV, BRT en het 14+ netnummer) op sommige andere voorzieningen moet een beperkt aantal overheden nog aansluiten.

'De lijn naar de meterkast is gelegd'

In het rapport wordt aandacht gevraagd voor de aansluitopgave die resteert. Bijvoorbeeld voor MijnOverheid, het Handelsregister en de stelselvoorzieningen Digilevering en Digimelding. Er wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen de technische aansluiting op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), dat grotendeels is gerealiseerd, en aansluiting in de zin van organisatiebreed gebruik. In dat kader wordt de metafoor gebruikt: 'de lijn naar de meterkast is gelegd, maar het inpandige gebruik staat nog in de kinderschoenen'. Een organisatiebreed gebruik van de voorzieningen vergt nog de nodige aandacht en doorlooptijd. De Nationaal Commissaris Digitale Overheid heeft een rol gekregen in het stimuleren van het gebruik van de GDI en het verbinden van inhoud, sturing en financiën. Het gebruik wordt ook gestimuleerd binnen het programma Digitaal 2017 waarover u via deze website op de hoogte wordt gehouden.

Meer informatie

Aanbiedingsbrief en eindrapport i-NUP

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig