Alle bodemgegevens van Nederland gratis als open data beschikbaar

17-08-2017 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt alle bodemgegevens van Nederland als open data beschikbaar voor gebruik. Dit betekent dat iedereen zonder kosten vrije toegang krijgt tot vrijwel alle beschikbare bodemgegevens van Nederland. Tot nu toe waren deze bodemgegevens niet vrij toegankelijk voor het publiek. Dankzij financiering van de ministeries van EZ en IenM komt hier nu verandering in. Zowel bedrijven als overheden kunnen zo efficiënter opereren en hun dienstverlening verbeteren.

Bodemkaart van Nederland

De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bemonsteringen van de bodem tot een diepte van ongeveer 1.50 m. Een boorprofiel bevat kenmerken over de opbouw en samenstelling van de bodem. Er zijn inmiddels zo’n 340.000 boorprofielen gemaakt. In een later stadium worden ook de gegevens van die boorprofielen en de Geomorfologische Kaart van Nederland gepubliceerd als open data.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) speelt hierbij een centrale rol. De BRO is een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond en behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland. De BRO maakt het mogelijk om gestandaardiseerde gegevens gratis op te vragen en te gebruiken om goed onderbouwde keuzes te maken over het gebruik van bodem en ondergrond. Keuzes die faalkosten binnen dossiers als voedselproductie, natuur en biodiversiteit, ruimtelijke inrichting en grootschalige infrastructuur kunnen vermijden. Verder zijn de gegevens van belang voor de Omgevingswet en de ordening van de ondergrond (STRONG). De BRO voldoet aan de Europese richtlijn INSPIRE voor een geïntegreerd milieubeleid.

Centraal en gestandaardiseerd

De Bodemkaart van Nederland is een landsdekkende kaart en bevat meer dan 300 bodemeenheden. De kaart wordt van een steeds betere kwaliteit door gebruik van nieuwe bemonsteringen in het veld en inzet van extra gegevens verkregen uit satellietwaarnemingen en het Actueel Hoogtebestand Nederland. Hierdoor ontstaat een steeds gedetailleerder kaart die ook goed gebruikt kan worden in lokale situaties. In aanvulling op de bodemtyperingen is er informatie beschikbaar over bijvoorbeeld de textuur en het organische stofgehalte in de bodem. Door deze gegevens centraal en gestandaardiseerd beschikbaar te stellen kost het de gebruikers weinig tijd om de gegevens te verzamelen en klaar te maken voor analyse. Vanaf nu kan alle tijd aan zinvolle analyses worden besteed.

Bekijk de bodemgegevens

De bodemkaart is zojuist gepubliceerd op de geodatavoorziening van de rijksoverheid Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Bekijk de Bodemkaart in de PDOK Viewer. In de viewer klikt u op BRO - Bodemkaart 1:50.000 en vinkt u de laagnaam Bodemkaart 1:50.000 aan.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig