Lokale Digitale Democratie en Open Overheid

13-06-2019 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

‘Een Open Overheid is voor mij een overheid die open staat voor de inbreng van inwoners’, laat Koos Steenbergen, actiehouder Lokale Digitale Democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, weten in een interview aan open-overheid.nl. ‘Een overheid kan tenslotte alleen bij gratie van haar inwoners opereren. Het is daarom belangrijk dat inwoners zeggenschap hebben over het beleid van hun overheid.’

Met het actiepunt Lokale Digitale Democratie stimuleert BZK nieuwe digitale manieren om inwoners te betrekken en mee te laten doen.

Toegevoegde waarde digitale participatiemiddelen

Steenbergen: ‘We zijn een proeftuin Digitale Lokale Democratie gestart waarin we samen met gemeenten nader onderzoeken en testen wat de toegevoegde waarde is van (open source) digitale participatiemiddelen. Gemeenten helpen elkaar door ervaringen te delen over hoe je een digitale tool op de juiste manier gebruikt: hier zitten namelijk heel wat haken en ogen aan. We moeten leren welke vraagstukken zich voor digitale tools lenen en waar je ze voor kan inzetten. Specifieke kennis over het gebruik van digitale tools is nog schaars. Het is daarom van belang dat gemeenten samenwerken, zodat deze kennis gedeeld wordt.’

Geen wondermiddel

‘Digitale participatie is ook geen wondermiddel en je doet het er niet even bij. Het is een hele klus om digitale participatie goed voor elkaar te krijgen. Wat je in ieder geval nodig hebt zijn bestuurlijk draagvlak, projectmiddelen en enthousiaste mensen die enige basiskennis hebben (of willen vergaren) op IT-terrein. Bij veel gemeenten zijn deze ingrediënten (nog) niet altijd aanwezig. Ik zie het als de rol van BZK om gemeenten met ambities op dit punt te helpen om aan deze – en aan andere – randvoorwaarden invulling te geven’, aldus Koos Steenbergen.

Lees het volledige interview op open-overheid.nl.

Meer informatie

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig