Privacystatement VIAG


De VIAG draagt zorg voor een juist beheer en gebruik van de persoonsgegevens van de leden:

 

 

Aanspreekpunt voor Privacy bij de VIAG

De secretaris van de vereniging is het centrale aanspreekpunt voor privacy. Het privacybeleid van de VIAG is de verantwoordelijkheid van het bestuur en de secrataris treed op als de verantwoordelijke namens de organisatie

Welke persoonsgegevens gebruikt de VIAG en waarvoor

Wij gebruiken persoonsgegeven van onze leden (en anderen) om

  • een ledenadministratie bij te houden en contibutie te kunnen innen.
  • om u te kunnen uitnodigen voor evenementen of u ompmerkzaam te maken op belangrijke gebeurtenissen.
  • om een aantal nieuwsbrieven aan u te kunnen sturen.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere partijen dan de bedrijfsleden en met de ondersteunende bureau's, Event-House en Collarde.

  • De bedrijfsleden krijgen toegang tot de  ledenlijst met de NAW gegevens van onze leden. Daaraan zijn strikte regels gebonden, zie Lidmaatschap.
  • Collarde is een Verwerker van de VIAG en zorgt voor ondersteuning van het bestuur.
  • Eventhouse is een Verwerker van de VIAG en doet de ledenadministratie en de organisatie van de themadagen en het congres.

Met onze Verwekers heeft de VIAG een Verwerkersovereenkomst gesloten

De persoonsgegevens zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk is.
En ook nooit worden doorgegeven aan anderen dan hierboven genoemd.
U kunt ten alle tijde verzoeken om inzage in uw gegevens. Ook heeft u recht op dataportabiliteit, vergetelheid en correctie (zie deze link)

Datalekken

Als er een datalek is met betrekking tot de gegevens die onder beheer van de VIAG worden verwerkt neemt u zo snel mogelijk contact op met de secretaris van de vereniging of met info@viag.nl

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig