1999 - Overbruggen - Bruggen bouwen in de gemeentelijke ICT delta

Productomschrijving

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de afgelopen jaren in alle gelederen van de gemeentelijke organisatie doorgedrongen. Toch blijkt het in veel gevallen moeilijk om gemeentelijke bedrijfsvoering, informatievoorziening en de functionaliteit van ICT adequaat met elkaar te verbinden. Een van de oorzaken daarvan is dat veel lijnmanagers en coördinatoren I&A zich in elkaar wereld niet op hun gemak voelen. Zij worden gescheiden door een mentale kloof, die in de structuur van de organisatie doorwerkt in de scheiding tussen lijn en staf. Dit boekje wil een bijdrage leveren aan het overbruggen van de kloof tussen “de” lijnmanager enerzijds en informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de coördinator Informatievoorziening en automatisering (I&A) anderzijds. Het achterliggende doel daarvan is het nut en het rendement van ICT in gemeenten te vergroeten door betere afstemming en communicatie tussen lijnorganisatie en I&A-staf.
 

Jaar

1999
 

Producent

Aalbers advies
 
 

Extra informatie

Niet meer leverbaar

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig