2006 - Handboek uitbesteding

Productinformatie

De Nederlandse Gemeenten worden geconfronteerd met steeds hogere eisen aan de ICT dienstverlening.
De combinatie met budgetbeperkingen noodzaakt gemeenten te kijken naar andere vormen van dienstverlening en de inrichting hiervan. Steeds vaker besteden gemeenten hun ICT dienstverlening of delen hiervan uit. Daarnaast zoeken gemeenten onderlinge samenwerkingsverbanden om betere dienstverlening mogelijk te maken.
Uitbestedingen en samenwerkingsverbanden zijn vaak langdurige, complexe en nieuwe trajecten voor veel gemeenten. Ter ondersteuning van haar leden heeft de VIAG het initiatief genomen om een digitaal sourcingshandboek samen te stellen. Dit handboek ondersteunt I&A-deskundigen vakinhoudelijk bij de stappen om (gedeelten van) haar ICT infrastructuur aan interne of externe leveranciers uit te besteden. Tevens biedt het handboek concrete handvatten als bijvoorbeeld plannen van aanpak, pre-selectie documenten en service level agreements.

Het elektronisch handboek is een samenvoeging van de ervaringen van Nederlandse gemeenten en de expertise van Quint Wellington Redwood. Het handboek zal via de website van de VIAG te raadplegen zijn.

Raamwerk voor de portal

Onderstaand raamwerk dient als uitgangspunt voor het handboek. Het is een visuele weergave van alle aandachtsgebieden die beschreven worden.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig