2008 - Zakboekje informatiebeveiliging

Productomschrijving

De Nederlandse gemeenten zijn druk bezig met het opzetten en uitbreiden van hun elektronische dienstverlening. Steeds meer gegevens worden uitgewisseld met burgers en bedrijven. Het voor iedereen toegankelijke Internet biedt hiervoor een snel en goedkoop medium. De brede toegankelijkheid van het Internet heeft echter een keerzijde. Zonder adequate beveiliging kunnen gegevens, bijvoorbeeld de belastinggegevens van burgers, op ‘straat’ belanden.

Veel vitale gemeentelijke objecten, zoals sluizen en waterzuiverinstallatie, worden op afstand bestuurd. In eerste instantie werden hiervoor huurlijnen gebruikt die specifiek voor de te besturen objecten aangelegd waren. Het Internet biedt hiervoor een goedkoop alternatief. Daarom worden de huurlijnen steeds meer vervangen door goedkopere internetverbindingen. Dat maakt dat deze systemen echter ook bereikbaar voor cybercriminelen en terroristen. Bij onvoldoende aandacht voor ICT- en informatiebeveiliging kan zelfs de fysieke beveiliging van de bevolking in gevaar komen.

Beveiliging van de gemeentelijke informatievoorziening is een randvoorwaarde voor de elektronische dienstverlening en het op afstand besturen van vitale objecten. Goed documentatie hierover, zoals het Handboek Informatiebeveiliging van de VIAG, is weliswaar beschikbaar, maar deze documentatie is vooral geschreven voor diegene die de informatiebeveiliging uit moeten voeren en niet voor degene die hierover moeten beslissen.

Om deze lacune te dichten, wordt in dit boekje een aantal handvatten voor het inrichten en aansturen van informatiebeveiliging beschreven. Daarmee kan de beheersing van de risico’s van cybercrime worden verbeterd. Het boekje is geschreven voor het gemeentelijke management, maar ook voor de burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de accountant en de lokale rekenkamer. De praktische tips kunnen helpen informatiebeveiliging op niveau te krijgen en te houden.
 

Jaar

2008

Producent

ICTU (ICT Uitvoerings-organisatie) & NICC (Nationale Infrastructuur Cybercrime).

Klankbordgroepleden

Auteurs:
M. Spruit (HEC)
B. Glashouwer (HEC)

Klanbordgroep:
R. Groenedijk (EGEM)
T. de Haar (CP-ICT)
G. van Kruijning (Albrandswaard)
A. van Beek (Rotterdam)
A. van Leeuwen (Zeist en VIAG)
J. Lucius (Optimisd)
J. Otten (Getronics Pink Roccade)
E. Slingerland (Centric)
G. Stroeve (Centric)
 

Prijs VIAG leden

€ 10,-
 

Prijs niet - VIAG leden

€ 20,-
 

Extra informatie

niet leverbaar

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig