2009 - Beeldhouden - Handvatten voor werken onder architectuur

Productomschrijving

"Het kabinet onderschrijft de noodzaak van transparantie en van het werken onder architectuur".
Ook staatssecretaris Bijleveld, die de inleiding van dit boek heeft geschreven, is er duidelijk over: ‘werken onder architectuur is een noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking binnen en tussen de afzonderlijke overheidsorganisaties, goede samenhang tussen ICT-systemen en toekomstvaste ICT-investeringen. De architectuur is daarbij in eerste instantie gericht op producten en diensten met de daarbij behorende bedrijfsprocessen, besturings- en organisatievraagstukken’.

Het onderwerp werken onder architectuur is een 'hot issue' zowel in de private als de publieke sector.
Veel gemeenten zijn bezig met een vorm van werken onder architectuur. Ieder op zijn eigen niveau en tempo. Steeds meer wordt ingezien dat het werken onder architectuur onderwerp van discussie moet zijn op bestuurlijk niveau. Bestuurders besluiten immers over organisatiedoelen en bedrijfsprocessen. Zij moeten richting geven en in staat zijn beheerst te veranderen van de huidige naar de gewenst situatie. Werken onder architectuur is daarvoor een krachtig hulpmiddel. Maar hoe pak je dat structureel goed aan?

Omdat het onderwerp architectuur nog niet altijd op de juiste plek ligt, namelijk de bestuurstafel, hebben Verdonck, Klooster & Associates en ODINFO, samen met de VIAG-leden, dit boek geschreven in opdracht van het VIAG-bestuur. Als handreiking voor leden van de VIAG en voor anderen die het werken onder architectuur in hun gemeente willen bevorderen. Het boek helpt u om een beeld te krijgen en te houden bij architectuur in relatie tot de doelen van uw organisatie en biedt praktische handvatten en tips om het gesprek aan te gaan. Vanuit de voordelen creëert u urgentiebesef om het veranderproces in gang te zetten dat nodig is om werken onder architectuur in te richten en structureel te borgen in uw gemeente. Met dit ‘zakboek’ paraat kunt u aan de slag.

Veel plezier met beeldhouden!
 

beeldhoudenKlankbordgroepleden

Aad Verboom (Maarssen)
Albert Krabbe (Haren)
Anouk Kramp (Amsterdam)
Antoinette van Leeuwen (Zeist)
Arend van Beek (Rotterdam)
Brenda Smit (Zaanstad)
Carl van der Pol (Schijndel)
Chris Batist (Den Haag)
Dennis van der Valk (Barendrecht)
Frank Kerkhoven (Zaanstad)
Henk Lamboo (De Ronde Venen)
Jan Hissink (Apeldoorn)
Marijke Rijksen-Derkzen (Rheden)
Mart Janssen (Noordoostpolder)
Patrick Castenmiller (Hoorn)
Peter van Swambagt (Hardinxveld Giessendam)
Pierre Versfeld (Hardinxveld Giessendam)
Richard Elschot (Ede)
Rik Duursma (Haarlemmermeer)
Roel Schroot (Neder-Betuwe)
Simon de Vries (Eindhoven)
Sjaak Snoek (Opmeer)
Stan Oei (Amsterdam)
Toin Pijnenburg (Oude IJsselstreek)
Willem Hartzuiker (Utrechtse Heuvelrug)
 

Eindredactie

Gézieta van der Belt (Project Wij)
Antoinette van Leeuwen (VIAG)
 

Producent

Robert Alders (VKA)
Pim van den Berg (VKA)
Berdinald Juddu (ODINFO)
Rolf Meursing (ODINFO)
 

Downloaden voor VIAG leden

U kunt deze publicatie downloaden. Ga daarvoor (als u bent ingelogd) naar de downloadpagina voor de publicaties.

De papieren versie is helaas niet meer te bestellen.
 
Staatssecretaris Ank Bijleveld

Voorwoord van de staatssecretaris van BZK

Dienstverlening aan burgers moet beter. Het accent daarbij ligt op het verbeteren van de samenwerking tussen overheidsorganisaties in ketens en netwerken. Om samenwerking te realiseren dient er inzicht te zijn in de wijze waarop informatie samenhangend kan worden georganiseerd en uitgewisseld. Het ontwikkelen van een architectuur biedt dit inzicht. Omdat samenwerken vaak ook verandering inhoudt, is een architectuur betekenisvol voor zowel onderdelen van een overheid als voor de gehele organisatie. Het hebben van een architectuur alleen is daartoe niet genoeg. Het vraagt om "werken onder architectuur".

Om hieraan een impuls te geven is in mijn opdracht de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) ontwikkeld. Deze referentiearchitectuur biedt standaarden voor het verbeteren van dienstverlening en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het realiseren van dienstverlening en de implementatie van overheidsbrede
voorzieningen, blijkt in de praktijk echter lastig, omdat veel bestuurders als opdrachtgever van ICT- of andere vernieuwingstrajecten, onvoldoende oog hebben voor de noodzaak om architectuur toe te passen. Vaak wordt te weinig beseft dat de ontwikkeling van een architectuur niet alleen gericht is op ICT, maar in eerste instantie op producten en diensten met de daarbij behorende bedrijfsprocessen, besturings- en organisatievraagstukken.

Ik ben verheugd over het initiatief van de VIAG om, binnen de gemeenten, werken onder architectuur een extra impuls te geven. Gemeenten spelen in mijn ogen een spilfunctie in het verwezenlijken van een dienstbare overheid. Werken onder architectuur zie ik als een noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking binnen en tussen de afzonderlijke overheidsorganisaties, goede samenhang tussen ICTsystemen en toekomstvaste ICT-investeringen. De ambitie om de VIAG-leden handvatten te bieden voor het werken onder architectuur juich ik dan ook van harte toe.

Nu rest mij iedereen succes te wensen die binnen de Nederlandse overheid het "werken onder architectuur" wil implementeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek daarbij een praktisch hulpmiddel is.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig